Zoeken

Roofs 2020-01-76 Derbitumen: bijdrage aan de circulaire economie

Bedrijfsnieuws

Al jarenlang is Derbigum producent van bitumineuze dakbedekkingen. De fabrikant van bitumineuze dakbedekkingen is vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Tijdens de Belgian Roof Day lanceerde het bedrijf het programma ‘No Roof To Waste’. Onder deze noemer brengt de fabrikant alle activiteiten op dit gebied samen.

Zoals bekend zijn onze grondstoffen eindig en daarom ziet de fabrikant het als haar verantwoordelijkheid om op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier de activiteiten uit te voeren. Het No Roof To Waste-programma heeft twee speerpunten, namelijk de focus op recycling en de vele mogelijkheden van het platte dak. In dit artikel zal worden geconcentreerd op het gedeelte ‘recycling’.

Recycling

Over de activiteiten op het gebied van recycling hebben wij eerder uitgebreid bericht in Roofs oktober 2019. De recycling van bitumineuze dakbanen is niet eenvoudig: doorgaans is er sprake van ‘downcycling’, waarbij het bitumineus dakafval wordt verwerkt in producten voor de wegenbouw. De fabrikant heeft in de loop van vele jaren een methodiek ontwikkeld, waarbij het bitumineuze snij-afval en de oude dakbedekkingen kunnen worden verwerkt tot grondstof voor een volwaardige nieuwe dakbedekking, met dezelfde kwaliteits- en duurzaamheidseigenschappen als een nieuw geproduceerde Derbigum dakbaan. Inmiddels staat er een uitgebreid logistiek systeem voor de inzameling van bitumineus dakafval.

De systematiek houdt in dat men snijresten, productieresten en oude dakbanen verzamelt, o.a. door het gebruik van bigbags. Dit wordt vermalen tot fijnere granules en vervolgens gezuiverd, zodat het materiaal vrij is van vreemde stoffen, metalen, etc. Van het materiaal dat overblijft, wordt via een gepatenteerd proces de nieuwe bitumengrondstof Derbitumen vervaardigd. Dit materiaal wordt mede als grondstof ingezet bij de productie van het NT-assortiment van de fabrikant.

Besparing

De methodiek is het resultaat van jarenlange ervaring en onderzoek. Directeur John Poppelaars van Derbigum Nederland vertelt dat er momenteel zo’n 4.000 ton bitumen per jaar wordt gerecycled. “Inmiddels hebben we al ruim 1.000.000 m² dakbanen geproduceerd uit gerecycled bitumen. In het komende jaar wordt de afdeling verder uitgebreid en zal er meer dan 5.000 ton per jaar worden verwerkt. Dit komt erop neer dat nu al een vijfde van ons jaarlijkse verbruik van primaire grondstoffen is vervangen door gerecycled materiaal. Ons doel is om volgend jaar onze afhankelijkheid van primair grondstoffen met een kwart te verminderen en te gaan naar een inzet van 25% secundaire grondstoffen. Tussen 2010 en 2018 hebben we al zo’n 12.800 ton CO2 bespaard en deze hoeveelheden zullen alleen maar groter worden.”

Tijdens de Belgian Roof Day werden de aanwezige dakdekkers uitgenodigd om deel te nemen aan het inzamelen van bitumineuze snijresten. In Nederland gebeurt dit overigens al een aantal jaar en is men tevens bezig met het opzetten van een logistiek systeem, om sloopafval van oude dakbedekking te vervoeren. Maar momenteel is de wetgeving nog een ‘bottleneck’. Het vrije verkeer van personen en goederen geldt niet voor bitumineus dakafval, wat op dit moment nog zorgt voor veel administratieve rompslomp en de bijbehorende vertraging. We zijn momenteel druk aan lobby’en om hier op korte termijn verandering in te krijgen.”

Wie tegenwoordig een dak opgeleverd krijgt, dat is uitgevoerd met een dakbedekking die is geproduceerd uit ‘Derbitumen’, krijgt er een CO2-reductie-certificaat bijgeleverd, d.m.v. een berekening van de hoeveelheid CO2 die is bespaard, aan de hand van het aantal vierkante meters dak­oppervlak. Dit certificaat wordt in eigen beheer uitgegeven en gecertificeerd door Price Waterhouse Coopers. Tevens zal het dak worden opgeleverd met een terugname garantiecertificaat. Hiermee wordt dus aangegeven dat de dakbedekking, na het verstrijken van de levensduur, door de fabrikant zal worden ingenomen voor recycling. “De cyclus is oneindig,” aldus Poppelaars. “Want ook deze dakbedekking, die uit gerecycled materiaal is vervaardigd, wordt na het verstrijken van de levensduur weer ingenomen.” De producten worden tevens geleverd met een KOMO-certificaat en een DUBO-keur.

Voorsprong

De eerste dakbanen uit gerecycled materiaal zijn alweer ruim 10 jaar geleden aangebracht. Deze daken liggen er keurig bij en zoals het er nu uitziet zal de levensduur van de gerecyclede dakbanen de Derbigum kwaliteit evenaren. Poppelaars: “Wij hebben dan ook een voorsprong van 10 jaar. In de afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid. Buiten dit, wordt er in onze fabriek ook gewerkt aan een nieuw productielijn. We hebben vele initiatieven ontplooid en ook een groot aantal innovaties in de markt gezet. Sommige daarvan waren succesvol, andere iets minder. Maar we streven natuurlijk altijd naar de kwaliteit die men van ons gewend is. We hebben daarmee geanticipeerd op een maatschappelijke ontwikkeling die nu duidelijk voet aan de grond krijgt: we gaan steeds nadrukkelijker richting een circulaire eco­nomie. Waar we voorheen aan het pionieren waren, zijn we nu leidend.”

Met de lancering van het No Roof To waste-programma komt alles samen wat Derbigum in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, op het gebied van recycling en productie. Het programma biedt daarmee direct een platform voor de toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat Derbigum altijd bezig blijft met het vernieuwen en verbeteren van producten.