Zoeken

Roofs 2020-02-20 De veilige opbouwmethoden van rolsteigers

Veilig werken op hoogte

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op rolsteigers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving.

In 2011 heeft Inspectie SZW aan rolsteigerfabrikanten binnen de brancheorganisatie VSB gevraagd om een nieuwe, veilige opbouwmethode te ontwikkelen. Deze zou met name tijdens de op- en afbouw voor meer veiligheid moeten zorgen. Dit is door de fabrikanten vertaald naar hun producten. Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van boven- en tussenleuningen en een kantplank zijn voorzien. Inmiddels zijn er verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten die aan dit veiligheidsniveau voldoen. Sinds 1 januari 2018 zijn deze veilige opbouwmethoden verplicht en controleert Inspectie SZW op het gebruik ervan. In hoofdlijnen behelst dit:

  • Het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

Fabrikanten beschrijven veilige opbouwmethodes

In het vernieuwde A-blad Rolsteigers van april 2016 zijn de veiligere opbouwmethoden verplicht. Alhoewel de uitgangspunten van opbouwen gelijk is voor alle merken, kan nu niet meer worden volstaan met het verstrekken van één algemeen geldende instructie, maar zijn de methoden merkgebonden. De VSB flyer ‘Veilig werken met Rolsteigers’ is dan ook aangevuld met een uitgebreide toelichting per leverancier die in samenspraak met de Inspectie SZW is samengesteld. Naast deze downloadbare brochure (www.vsbnetwerk.nl) is er ook een infographic beschikbaar.

De aanpassingen zijn in de werkbladen per fabrikant beschreven en in generieke zin in het nieuwe A-blad. Door te werken volgens de nieuwe aanwijzingen en het A-blad voldoet men aan de huidige stand der techniek en veiligheid. De nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten (Altrex, ASC, Custers, Layher en Skyworks) ‘vertaald’ naar hun eigen rolsteigers. Hierbij maken de fabrikanten gebruik van onder andere speciale onderdelen en werkmethoden. De nieuwe opbouwmethode is veiliger dan de traditionele: in het licht van de Arbeids­hygiënische strategie moet de nieuwe opbouwmethode dan ook worden gevolgd.

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens het gebruik van de rolsteiger moeten werkvloeren rondom zijn beschermd met dubbele leuningen en kantplanken. Alleen als de afstand tot een gevel kleiner is dan 15 cm, mag de leuning aan die zijde vervallen. Ook langs trappen zijn aan de buitenzijde enkele of dubbele leuningen geplaatst. Alleen als de werkvloer lager is dan 1,5 meter, is het acceptabel om aan één lange zijde de knieleuning en kantplank weg te laten. Het beklimmen van een rolsteiger gebeurt met trappen of via het frame aan de binnenzijde door gebruik te maken van de klimluiken. Vaak verwijderen gebruikers diago­nalen of plaatsen zij die aan één zijde. Dat is conform de handleiding niet toegestaan, ook niet aan de gevelzijde.

Overigens is het altijd zaak de handleiding en voorschriften van de fabrikant te volgen. De handleiding dient daarbij op het werk aanwezig te zijn, zodat er ook later nog gebruik van kan worden gemaakt. Is er een rolsteiger in een configuratie nodig die niet volgens de handleiding samen is te stellen, dan zullen er tekeningen en berekeningen moeten worden gemaakt waaruit de gewenste opbouw van de rolsteiger blijkt. Het is niet aan te raden onderdelen van verschillende merken of systemen in één configuratie te gebruiken,
tenzij de fabrikanten akkoord zijn.