Zoeken

Roofs 2020-02-76 Jaar van het Dak stimuleert 'daktivatie' in Leiden

2020 is het Jaar van het Dak

Waar de dakenbranche de verkiezing Dak van het Jaar kent, draait de gemeente Leiden het om. Het jaar 2020 is in deze stad het Jaar van het Dak. Het betreft een grootscheepse publiekscampagne om de mogelijkheden van het dak, en de voordelen van het dakgebruik, onder de aandacht te brengen. Naast het creëren van bewustwording, worden in het kader van het Jaar van het Dak ook praktische tools ontwikkeld.

De wens om in Leiden een Jaar van het Dak te organiseren, is geïnitieerd vanuit de politiek, maar wordt vormgegeven door diverse partners. Naast gemeente Leiden wordt de organisatie vormgegeven door PLNT, het centrum voor innovatie en ondernemerschap en het architectuur­centrum RAP Leiden. Het projectteam werkt samen met diverse partijen: (dak)specialisten, politici, bedrijven en vrijwilligers. Het doel van het Jaar van het Dak is enerzijds bewustwording op dit gebied te creëren en anderzijds het meervoudig dakgebruik ook in praktische zin te stimuleren. Naast diverse acties en evenementen wordt in het kader van dit project ook een online tool ontwikkeld, een Dakscan, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welk dak geschikt is voor welk type dakgebruik en wat dit gebruik zou opleveren.

Campagne

Waar in steden als Rotterdam de hemelwaterproblematiek centraal staat, kiest Leiden ervoor om de kansen voor zowel klimaat, duurzame energie en wonen te combineren in een geïntegreerde aanpak, vertelt projectleider Wessel Tiessens. “Dit zijn allemaal onderwerpen die, als we er niets aan doen, op de langere termijn eerder zullen verslechteren. Op het dak valt veel winst te behalen. Deze, nu nog veelal ongebruikte ruimte, kan ingezet worden voor het opwekken van zonne-energie, voor waterretentie, voor de aanleg van groenstroken (en daarmee het stimuleren van de biodiversiteit), etc.”

Om dit gegeven breed onder de aandacht te brengen, worden geld, tijd en middelen vrijgemaakt voor een campagnejaar. Eerder werd rond het stationsgebied in Leiden de ‘Duurzaamste Kilometer’ ingericht, waarin heel concreet inzichtelijk werd gemaakt met welke maatregelen een gebied ‘duurzaam’ is te maken. Ook binnen dit project werden al twee groen-blauwe daken aangelegd (in PLNT en het nieuwbouwproject Lorentz). Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de Leidse daken ook na dit Jaar van het Dak op een duurzame manier worden ingezet, de campagne dient feitelijk als een kick-start, waarmee de verschillende ontwikkelingen in gang worden gezet en de duurzame transitie wordt versneld.

“Leiden heeft een historische binnenstad die voornamelijk bestaat uit hellende daken, maar ook in dit dakenlandschap zijn heel veel plekken waar mooie dingen zijn te doen. Momenteel zijn we in kaart aan het brengen wat kan en mag: veel gebouwen in het centrum hebben namelijk een monumentenstatus. Buiten het stadscentrum is er een aanzienlijk dakoppervlak van platte daken, waar veel meer mee gedaan kan worden. Het Jaar van het Dak is bedoeld om deze zogeheten ‘daktivatie’ te stimuleren.”

Webshop

Wat moeten we ons concreet voorstellen bij het Jaar van het Dak? “Over de verschillende evenementen zullen wij in de loop van dit jaar communiceren,” aldus Tiessens. “Wel kunnen we al melden dat in de nazomer meerdere Dakdiners zullen worden georganiseerd, tijdens welke men het leven op het dak aan den lijve kan ervaren. Leiden werkt bovendien met zogeheten wijkambas­sadeurs, zij worden momenteel getraind om te kunnen fungeren als ‘dakcoaches’. Dit houdt in dat zij bewoners kunnen wijzen op de mogelijkheden van het dak. Wanneer zij daadwerkelijk besluiten tot de keuze voor een systeem, wordt het traject overgenomen door een specialist.”

“Vaak is dat namelijk de fase waarin bewoners afhaken: veel mensen hebben wel het idee dat ze iets willen met het dak, maar ze hebben geen idee waar ze moeten aankloppen. De praktische invulling komt er dan vaak niet van. Naast de Dakscan wordt ook de website www.jaarvanhetdak.nl ingericht, waarmee geïnteresseerde partijen en/of parti­culieren via de gemeente in contact worden gebracht met de juiste specialisten.”

Het jaar is nog maar net begonnen, dus hoe één en ander zal worden ingevuld, zal in een later stadium duidelijk worden. Roofs houdt u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.