Zoeken

Roofs 2020-02-82 82 appartementen in Hilversum verduurzaamd

Projectbeschrijving

Onlangs heeft bouwbedrijf Van Dillen de grondige renovatie van 82 appartementen aan de Erasmuslaan in Hilversum afgerond. Uitgangspunt was de verduurzaming van het complex, waarbij het dak direct werd meegenomen.

Het Culemborgse Bouwbedrijf Van Dillen is het afgelopen jaar hard aan de slag geweest om het complex mooier, duurzamer en leefbaarder te maken. De speerpunten die leidend zijn geweest, zijn voortgekomen uit de nauwe samenwerking met de bewoners en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Zo wordt er middels moderne videofooninstallaties, voldoende oplaadplekken voor scootmobiels en een vernieuwing van de badkamers beantwoord aan de behoeften van de bewoners. Daarnaast hebben alle belangrijke voorzieningen een flinke opknapbeurt gekregen: van de liften tot de entree. Zo kunnen de bewoners van de flat in de Hilversumse wijk Kerkelanden tot op hoge leeftijd comfortabel in hun eigen huis blijven wonen.

Verduurzaming en energieverbetering

Wat oorspronkelijk werd ingestoken als een planmatig onderhoud en noodzakelijke energieverbetering, groeide in samenspraak met de opdrachtgever uit tot een metamorfose van de 82 flatwoningen. De werkzaamheden van dit project bestonden uit een aantal losse onderhoudsactiviteiten die samengevoegd zijn tot één groot uitvoeringsmoment. Qua budget zat dit dus allemaal al in het project. Aanvullend zijn vooral de dakopbouw van de lift opnieuw geïsoleerd en zijn voorzieningen voor een veilige daktoe­treding en valbeveiliging aangebracht. Hier is in samenspraak met de opdrachtgever budget voor gevonden. Duurzaamheid is tijdens dit proces een prioriteit gebleven: zo is de flat uitgerust met voorzieningen ten behoeve van toekomstige zonnepanelen en is het dak toegerust met het hoogwaardig isolatiemateriaal.

Daarnaast ging er speciale aandacht uit naar de leefbaarheid, veiligheid en het esthetisch voorkomen van het complex: specifieke wensen die voortkwamen uit overleg met de bewoners. Om deze in vervulling te brengen, zijn onder meer de trappenhuizen gerenoveerd, waarbij de liften zijn vervangen en een akoestisch spuitplafond is aangebracht. Ook zijn de entrees vernieuwd middels moderne hout­skeletbouw-gevelelementen en een microbetonnen luifelconstructie van 12.5 meter lang. Maar ook aan de ogenschijnlijk kleine dingen is gedacht: de montage van intercoms, waarmee bewoners kunnen zien wie er voor de deur staat en het gelijkmaken van de galerijvloer en deurdrempels. Zo doet de verbouwing recht aan de verlangens van de bewoners.

Verbeteringen die normaal uitgesmeerd zouden worden over zes jaar, zijn met deze grootschalige verbouwing in één keer doorgevoerd: onder andere het volledige dak is aangepakt, het vooraanzicht is vernieuwd, de liften zijn vervangen en badkamers zijn – indien nodig – gerenoveerd. Ondanks de waslijst aan verbeteringen, is de renovatie allesbehalve gehaast voltrokken. In alle rust is gekeken naar de behoeften en wensen van alle betrokken partijen, waardoor het onderlinge contact te allen tijde goed is geweest. “We hebben achtereenvolgens het linker- en rechterdeel van de flat onder handen genomen. Het rustige tempo resulteerde in een gemoedelijke sfeer op de bouwplaats. Verbouwen in bewoonde staat is bij elk project een uitdaging, maar dit is toch wel een schoolvoorbeeld van hoe je zoiets wil zien verlopen,” aldus Paul Hulskes, projectleider van Bouwbedrijf Van Dillen.

Werkzaamheden

Wat zijn de dakwerkzaamheden geweest? Hulskes: “De dak­bedekking en isolatie zijn verwijderd en er is nieuwe hoogwaardige isolatie (140 mm PIR) aangebracht met een Rc van 5 m² K/W m.b.t. de zonnepanelen. Dit is een wens voor de toekomst: omdat de dakbedekking gezien de slechte technische staat moest worden vervangen is ons gevraagd rekening te houden met deze wens. Zo hebben wij al rekening kunnen houden met de eventuele locaties van toekomstige zonnepanelen. Ter plaatse van deze locaties zijn op het dak alvast doorvoeren t.b.v. bekabeling aangebracht en zijn de andere dakvoorzieningen, zoals bliksembeveiliging en aanlijnvoorzieningen zo gepositioneerd dat deze de toekomstige PV-panelen niet belemmeren. Het dak is waterdicht gemaakt met behulp van een bitumineuze dakbedekking, met daar bovenop een grindlaag.

Op deze manier heeft het dak op een mooie manier bijgedragen aan de verduurzaming van het flatgebouw. ?

  • Opdrachtgever: Woningstichting Het Gooi en Omstreken
  • Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van Dillen, Culemborg
  • Dakdekker: Eurocover, Heeswijk-Dinther