Zoeken

Roofs 2020-02-85 Social return

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Meer en meer partijen, waaronder de (semi-)overheid, doen alleen nog zaken met partijen die hun MVO-beleid goed op de rit hebben. De Sustainable Development Goals (SDG) liggen hieraan ten grondslag. In de selectieproce­dures wordt daarom steeds vaker gelet op Social return. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij dachten dat het voor ons als dakdekkers- en installatiebedrijf moeilijk was om Social return in te vullen. Ook wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. En wat blijkt: als je met andere ogen kijkt naar je bedrijf, zijn er meer mogelijkheden dan je in eerste instantie dacht.

De werkzaamheden die bij Gebr. Janssen de hoofdtoon voeren, zijn lichamelijk vaak zwaar en ook nog eens op hoogte. Dat is al snel een onhaalbare kaart voor mensen uit de doelgroep. Daarom zijn we op andere vlakken gaan kijken en kwamen we een probleem tegen bij onze afvalstromen. Alle afvalmaterialen worden in aparte containers gescheiden van elkaar. Dat is echter een klusje dat de monteurs na een dag hard werken niet meer al te serieus nemen. Het afval kwam vaak in de verkeerde containers terecht. Op die plek konden we dus wel iemand gebruiken. De milieustraat wordt nu beheerd door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu de afvalstromen efficiënt worden gescheiden, scheelt ons dat eveneens kosten, omdat er minder containers aan- en afgevoerd hoeven te worden.

Inmiddels hebben wij op meer werkplekken mensen uit de doelgroep aan het werk. Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Vanaf voorjaar 2015 zijn wij dan ook een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Social return werkt en geeft veel voldoening! Mensen uit deze doelgroep hebben vaak een vervelende tijd achter de rug en zijn blij dat ze weer mogen werken. Daarom zijn ze hartstikke gemotiveerd. Het is mooi om te zien hoe makkelijk ze opgenomen worden in de groep. Ze komen van buitenaf, maar worden echt gezien als collega’s. De vonk slaat letterlijk over. Wij zijn er trots op dat wij deze mensen een job kunnen bieden.