Zoeken

Roofs 2020-03-48 "Veel plannen worden niet uitgevoerd

Special energiebesparing en energie-opwekking

Onlangs rondde Diana van Kreugel van NewSolar uit Woudenberg bij BDA Dak- en Geveladvies haar cursus installatie van zonnesystemen af. Ze is al sinds 2008 in de sector werkzaam, maar wilde toch ervaren wat de installatie in de praktijk inhoudt: “Je moet weten waar je over praat.”

Hoewel ze het bedrijf niet zelf heeft opgericht, is Diana van Kreugel al vanaf het begin in 2008 betrokken bij NewSolar. Het is een bedrijf dat op zowel platte als hellende daken zonnesystemen aanlegt, voor zowel particuliere als bedrijfsmatige opdrachtgevers. “We werken met 10 medewerkers in vier teams in met name de provincie Utrecht,” aldus Van Kreugel. “Incidenteel werken we ook wel elders in het land, maar dan gaat het om meerdaagse klussen, waarbij onze medewerkers in de buurt overnachten. Momenteel staan we voor de keuze of we door blijven gaan met de particuliere markt, of dat we ons volledig gaan richten op de industriële markt.”

Missie

“Het bedrijf is destijds opgericht vanuit een missie. Via-via raakte ik in contact met oprichter Johan Overvest (sinds 2018 staat het bedrijf onder leiding van Jasper Klein). Wij zijn van mening dat zo veel mogelijk daken voorzien zouden moeten zijn van zonnepanelen. Vanzelfsprekend alleen waar dit mogelijk is: de constructie moet erop berekend zijn, de opbrengst moet de investering rechtvaardigen en ook esthetisch moet er de juiste aandacht aan worden besteed. Zonne-energie is de toekomst.”

“Dat merken we ook aan de ontwikkeling van de markt. Het gaat allemaal sneller dan de markt kan bijbenen. De regelgeving loopt achter de praktijk aan, ook zie je veel partijen die de panelen zonder enige vorm van beveiliging naar boven brengen. Mijn ervaring is dat vooral oudere monteurs moeite hebben met de toepassing van veiligheidsvoorzieningen, omdat hen dit zou hinderen. Maar wij hebben VCA en worden ook regelmatig gecontro­leerd. Daarom bereiden we onze werkzaamheden altijd goed voor en zorgen we er altijd voor dat dit op een veilige manier gebeurt. Daarbij hoort ook het onderhoud. Je ziet vaak plannen waarbij het hele dak tot aan de dakrand wordt vol gelegd met zonnepanelen. Daarmee wordt het onmogelijk het systeem op een veilige manier te onderhouden. In die gevallen grijpen we in: ofwel de veilige zone wordt vrijgelaten, ofwel we voeren de opdracht niet uit.”

Ook is de markt nog zoekende naar de juiste manier om zowel de kwaliteit van het dak als dat van het zonnesysteem te borgen. Veel dakdekkersbedrijven bemoeien zich uit prin­cipe niet met de montage van de zonnesystemen en terecht: dat is een apart vak. Tegelijk zijn zij wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het dak als geheel: als er een lekkage ontstaat, worden zij gebeld. Daarom voeren wij onze werkzaamheden altijd in goed overleg met de verantwoordelijke dakdekker uit. Vaak willen zij nog wel ervoor zorgen dat de bedrading op een goede manier onderdaks wordt gebracht. Het gedeelte onder het dak verzorgen wij.”

Cursus

“Ik besloot om bij BDA Dak- en Gevelopleidingen de cursus ‘installeren van zonnesystemen’ te volgen omdat ik het belangrijk vind om te weten wat onze monteurs zoal tegenkomen. Ook is het handig dat ik kan invallen in het geval een medewerker zich bijvoorbeeld ziek meldt. Wij zijn een ‘hands on’ bedrijf, we helpen elkaar waar dat nodig is. De cursus beviel me erg goed, de opstellingen in de locatie in Gorinchem komen goed overeen met de situaties die je in de praktijk tegenkomt. Ik heb het als een prettige en leerzame omgeving ervaren en ben nu weer helemaal op de hoogte van de ins en outs van het installeren van zonnesystemen.”

Als vrouw in een mannenbranche moet je soms even door een vooroordeel heen, merkt Van Kreugel dikwijls in haar dagelijkse werk. “Er zijn maar weinig vrouwen werkzaam in de bouw en op het dak, in het installeren van zonnesystemen, bij mijn weten geen enkele. Het is dus ook niet zo raar dat mensen, zowel particulieren als professionals, niet verwachten dat ik de nodige kennis en kunde in huis heb om dit soort werk te doen. Maar ik ben niet op mijn mondje gevallen: mensen merken snel genoeg dat ik weet waar ik over praat en ook dat ik weet wat ik doe als ik een zonnesysteem installeer. Als men dat eenmaal in de gaten heeft, is er in mijn beleving geen verschil in benadering tussen mannen en vrouwen.”

Van Kreugel verwacht dat de solarbranche nog wel verder zal groeien. “Momenteel wordt de markt geremd door enerzijds het gebrek aan vakkundig personeel en anderzijds de ontoereikende SDE. Het potje is eenvoudigweg veel te snel leeg, wat betekent dat er momenteel heel veel plannen liggen die niet worden uitgevoerd. Ik ben geen politicus, maar het lijkt mij evident dat de regeling verruimd moet worden om de markt gezond te houden.”