Zoeken

Roofs 2020-03-70 Dach + Holz International 2020 legt accent op digitalisering

Verslag beursbezoek

Van 28-31 januari vond een nieuwe editie van Dach + Holz International plaats, een internationale vakbeurs in Stuttgart voor de daken- en houtbranche. Met een extra hal maakte de beurs een duidelijk zichtbare groei door.

Met in totaal 607 exposanten uit 29 landen en goed gevulde hallen (ongeveer 52.000 bezoekers uit 83 landen bezochten de beurs, een toename van 5% ten opzichte van de vorige editie) mag de organisatie spreken van een klinkend succes. Waar de beurs normaal gesproken gebruik maakte van vijf hallen, waren dat er dit jaar zes. In drie hallen (Hal 4, 6 en 8) werden de verschillende dakenbranches (platte en hellende daken en isolatie) door elkaar geplaatst om de onderlinge kruisbestuiving te bevorderen. Hal 7 was gewijd aan de metalen constructies en Hal 10 aan hout. Hal 9, tenslotte, was gewijd aan de diverse brancheorganisaties, inclusief een zogeheten Speaker’s Corner en een Architects’ Lounge.

Het persbericht dat de organisatie na het evenement deed uitgaan, geeft aan dat de beurs hoog werd gewaardeerd: 91,7% zei dat ze de beurs dienovereenkomstig zouden aanbevelen. “Dach + Holz International is een platform waarmee jonge talenten, beïnvloeders en gevestigde professionals elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Alle zalen lieten zien hoeveel passie ze in hun vak steken,” wordt project­manager Robert Schuster geciteerd. De exposanten bevestigen dit positieve beeld: 96,9% procent gaf de beurs een hoge waardering.

Digitalisering

Op de beursvloer lag er een duidelijk accent op de digitali­sering van de bouw. Er lijkt een hele aparte tak in de bouw te ontstaan. BIM begint steeds meer ingeburgerd te raken, waarbij de mogelijkheden steeds beter duidelijk worden. Een gebouw kan vooraf al helemaal digitaal worden gebouwd, waardoor de knelpunten vooraf beter zichtbaar worden. De lijn werd verder getrokken door de bouwer in het model toe te voegen: je krijgt dan een bouwplaats in virtual reality, die is te gebruiken voor trainingen op het gebied van veilig en gezond werken. Ook waren er diverse ‘reguliere’ softwareprogramma’s te bezichtigen en uit te proberen, waarmee bijvoorbeeld de administratie op een handige manier kan worden uitgevoerd en de onderlinge communicatie kan worden gestroomlijnd. In Hal 9 werden verschillende ontwikkelingen getoond en gedemonstreerd.

Op 30 januari werd het Dach + Holz Forum georganiseerd, waarbij ‘digitalisering’ het hoofdthema was. De hele dag spraken experts over de toepassing van digitale middelen in de bouworganisatie. Kan mijn huidige bedrijfsmodel nog bestaan? Kan ik via digitale middelen mijn klantenbestand uitbreiden? Hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen digitaliseren en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers hierop een goede manier mee omgaan? Christoph krause, auteur van Digitales Handwerk – Einfach machen besprak enkele succesvolle praktijkvoorbeelden. Ook werden andere ervaringen uit de praktijk door de aanwezige dakdekkers en timmerlieden uitgewisseld. Op bedrijfsniveau waren er ook interessante ontwikkelingen te bespeuren. Het Duitse Bauder toonde bijvoorbeeld de Dach Navigator, een online tool voor klanten om op een snelle en eenvoudige manier te komen tot de juiste dakopbouw.

Jong talent

Daarnaast was er een focus op jong talent. De uitwisselingsmogelijkheden op de speciale Dag van het Jonge Talent, o.a. via een ontmoetingspunt voor dakdekkers, zorgden voor waardevolle discussies tussen generaties. Het onderwerp digitalisering sloot hier direct op aan.

De uitstekende stemming in de hallen en onder de bezoekers, voornamelijk van de vakmensen, werd weerspiegeld in de algemene beoordeling van de ontwikkeling van de(bouw)industrie. 89,7% van de ondervraagde bezoekers gaat ervan uit dat de economische ontwikkeling zal blijven stijgen. Op basis van de uitdagingen die deze groei met zich meebrengt, verklaarde een derde van alle bezoekers dat de zoektocht naar nieuwe producten de focus was van hun bezoek aan de beurs. Kennisoverdracht en -uitwisseling was dan ook een belangrijk doel. Voor nog een derde van de bezoekers was het handhaven en uitbreiden van hun eigen netwerk het primaire doel. 94,3% van de exposanten benadrukte de hoge kwaliteit en competentie van hun bezoekers.

De volgende editie van Dach + Holz International vindt plaats in Keulen van 15-18 februari 2022.