Zoeken

Roofs 2020-04-11 Feestavond voor de dakenbranche verplaatst naar 25 september

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de Feestavond voor de dakenbranche verplaatst naar 25 september 2020. De locatie (Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee) en het programma blijven ongewijzigd.

Tijdens de feestavond worden voor zowel de platte als de hellende daken de DakAwards voor de respectievelijke Daken van het Jaar uitgereikt. Tevens wordt tijdens de feestavond in beide categorieën een Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen en worden de oeuvreprijzen toegekend.

Maatregelen

Het kabinet kondigde op donderdagmiddag 12 maart nieuwe maatregelen aan die tot doel hadden de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf dat moment diende iedereen in Nederland thuis te blijven bij klachten zoals ­neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts. Mensen werden opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Er werd ook dringend verzocht om kwetsbare personen zo min mogelijk te bezoeken.

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen werden vanaf dat moment in heel Nederland verboden. Later op de dag besloten hogescholen en universiteiten per direct de deuren te sluiten in de strijd tegen het coronavirus, voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Per zondag 15 maart werden deze maatregelen verder aangescherpt en werden ook de scholen en ­kinderopvangcentra gesloten. Vanaf 22 maart zijn alle bijeenkomsten verboden (waar overigens vooralsnog ­bouwplaatsen niet onder vallen).

Uitstel

Organisator Palmyra Lindeman vertelt dat de organisatie er alles aan gelegen was om de avond doorgang te laten vinden. “Maar de signalen waren eigenlijk al helder. Ruim vóór de mededeling van het kabinet onderhielden we al uitvoerig contact met Hotel Zuiderduin, het technische team en Wolter Kroes om te onderzoeken in hoeverre uitstel van de feestavond tot de mogelijkheden behoorde. Aangezien dit om zo’n zeven partijen ging, duurde de uiteindelijke beslissing wat langer dan verwacht. Gelukkig werd met alle betrokken partijen een nieuwe datum gevonden, namelijk 25 september.”

“Hoe lang deze situatie gaat duren, weet niemand, maar laten we allemaal hopen dat deze crisis in september achter de rug zal zijn. Ook in het najaar is het nog eervol om te wor-den uitgeroepen tot Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 of te worden onderscheiden met de DakAwards voor Dak van het Jaar 2019. We zetten alles op alles om alsnog een onvergetelijke feestavond neer te zetten.”