Zoeken

Roofs 2020-04-16 Protocol samen veilig doorwerken ingediend

Het coronavirus op de bouwplaats

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben op 25 maart een voorstel voor het protocol samen veilig doorwerken ingediend bij het Ministerie van BZK. Dit protocol wordt getoetst op inhoud en werkbaarheid door het RIVM. Ook de Inspectie SZW kijkt mee. Een definitief protocol, dat antwoord geeft op de vraag hoe veilig kan worden doorgewerkt in de bouw- en technieksector, wordt zo snel als mogelijk gepresenteerd. Bij het ter perse gaan van dit nummer was dat nog niet gebeurd. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM, die al door Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn toegespitst op de betreffende sectoren.

Input voor het protocol is geleverd door onder andere Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de rijksoverheid. Zodra het protocol definitief is, wordt gezorgd voor materialen (zoals posters en flyers) die kunnen worden ingezet om werknemers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de gewenste gedragsrichtlijnen. Het protocol komt overeen met de huidige door Bouwend Nederland en Techniek Nederland gecommuniceerde richtlijnen, die al beschik­baar zijn via de websites.

Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen, ‘We zijn ons bewust van de noodzaak om zo snel mogelijk met een duidelijk protocol te komen over werken in de bouw- en technieksector, maar behalve snelheid is ook zorgvuldigheid hier van belang. Het protocol zou geen ruimte moeten bieden voor inter­pretatie en heldere richtlijnen moeten ­geven voor werkgevers, werknemers, ­opdrachtgevers en particulieren.’

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: ‘De kracht van dit protocol is dat het een gezamenlijk product is van werkgeversorganisaties en de rijksoverheid. Dit vraagt, ondanks dat de urgentie groot is, om afstemming. De toetsing door onder andere RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. moet worden De betrokkenheid van het RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. Het goede nieuws is dat installateurs en bouwers in de ­tussentijd gebruik kunnen maken van de duidelijke richtlijnen die nu al op onze websites staan.’

Het protocol is één van de resultaten van het overleg tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen en Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland). Doel van dit overleg was om duidelijke afspraken te maken om er voor te zorgen dat de sector, zoveel als mogelijk, veilig kan blijven doorwerken. De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor voor de Nederlandse economie.

Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdracht gevers, klanten en werknemers over of en hoe er in bouw- en technieksector veilig doorgewerkt kan worden ten tijde van de coronacrisis. Ook de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig door kunnen gaan komen aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

RIVM-richtlijnen

Totdat het protocol van kracht is, en bij het ter perse gaan van dit nummer was daar nog geen sprake van, gelden de richtlijnen van het RIVM. Ook op de werkvloer moet zoveel als mogelijk de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Bij het samenreizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter niet te handhaven. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:

 • Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen;
 • Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan moet worden: kan eenieder met eigen vervoer komen? Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt;
 • Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld wordt door meerdere personen, is dit acceptabel. Het volgende is van toepassing:
  • zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!);
  • gebruik allemaal een mondmasker (chirurgisch masker of FFP1 masker, voor zover verkrijgbaar);
  • zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touch­screen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes;
  • ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto;
  • houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts;
 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen;
 • Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar;
 • Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt;
 • Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten;
 • Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan;
 • Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.

Op korte termijn nadat het protocol wordt gepresenteerd, zal een webinar worden georganiseerd, waarin de toepassing van het protocol in de praktijk wordt toegelicht. Hiervan zal Roofs een verslag publiceren in de volgende editie.