Zoeken

Roofs 2020-04-48 Kwaliteitsbeheersing bij bouwprojecten

Special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onlangs is een volledig vernieuwde versie van het kwaliteitsmanagement­systeem BriefBuilder gelanceerd. De nieuwe applicatie is in eigen beheer ontwikkeld en is specifiek gericht op kwaliteitsbeheersing in de bouw.

BriefBuilder is feitelijk een overkoepelend tool, waarin zowel gebruikerseisen/opdrachtgeverseisen (programma van Eisen) als wettelijke eisen gestructureerd vastgelegd, geverifieerd en gevalideerd kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eisen t.a.v. klimaat, vierkante meters, soort deurbeslag etc. Maar ook eisen t.a.v. brandveiligheid, Bouwbesluit, etc.

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zou bijvoorbeeld een eis kunnen zijn: ‘er dient gebruik gemaakt worden van Instrument X, door kwaliteitsborger Y, die op moment Z de volgende zaken gaat toetsen’. En vervolgens wordt er gevraagd om bewijsvoering die in de tool kan worden geüpload, of middels een link naar een andere bron toegankelijk gemaakt kan worden. De tool is dan als het ware een dashboard waarin alle soort eisen zijn vastgelegd en afgevinkt.

Kwaliteitssturing

Gijben Hornes, één van de oprichters, legt uit: “We hebben bijna alles herzien en verbeterd, maar de kernfunctionaliteit is nog steeds dezelfde: kwaliteitssturing, met als startpunt de eisen van de opdrachtgever. Elk project begint met een vraag. Het is van kritiek belang om die vraag expliciet vast te leggen, want als je dat niet doet, weten de ontwerpers niet wat ze moeten ontwerpen en de bouwers niet wat ze moeten bouwen.”

De tool helpt om duidelijkheid te verschaffen. De toepassing maakt het mogelijk om alle projecteisen expliciet vast te leggen, om deze vervolgens op systematische wijze te kunnen communiceren, beheren, analyseren en verifiëren. Gijben: “BriefBuilder helpt opdrachtgevers bij het opstellen van een duidelijke vraagspecificatie, en het helpt opdrachtnemers bij de eisenanalyse en het aantonen dat ze voldoen aan die vraag. Ik zie dat laatste steeds belangrijker worden in de bouw, zeker nu de Wkb eraan zit te komen.”

Gebruiksvriendelijker

De nieuwe versie is een stuk gebruiksvriendelijker dan de ­vorige versie, stelt Hornes. “Uitgangspunt bij de heront­wikkeling was dat de tool zonder software-expertise gebruikt kan worden. Natuurlijk voorzien we in een introductiecursus, maar bouwers, architecten en opdrachtgevers moeten zich vooral op hun kerntaak kunnen richten, en niet over software hoeven nadenken. Ook moeten ze de tool eenvoudig kunnen afstemmen op de karakteristieken van hun project, zonder dat er dure consultants nodig zijn voor configuratiewerkzaamheden.”

Het vereenvoudigen van de software betekent onder meer dat gebruikers nu zelf eenvoudig baselines kunnen maken, standaard eisen en labels kunnen definiëren en naar eigen inzicht een analyse- of verificatiematrix kunnen opzetten.

Een tweede cruciale wijziging betreft het prijsmodel. Hornes: “Eerder hanteerde we een prijs per gebruiker, maar in een bouwproject varieert het aantal gebruikers per projectfase, De kosten fluctueerden dus en daar worden projectmanagers niet blij van. Dus je betaalt nu een prijs per project en het aantal gebruikers is volledig vrij. Er zit geen rem meer op het aanmaken van accounts.” Hornes merkt op dat het aantal gebruikers hierdoor sterk is gestegen. “We zien meer accounts per project, en dat maakt de communicatie rondom opmerkingen en de traceerbaarheid van wijzigingen bijzonder transparant. Ook de samenwerking en dialoog over eisen wordt hierdoor beter.”

Volgende stappen

De ontwikkeling van de nieuwe versie wordt aangestuurd door Diana Veerman, hoofd software development. Veerman: “We hebben het platform zeer flexibel en generiek ontworpen en gebouwd. De tool wordt nu voornamelijk gebruikt in de utiliteitsbouw, maar het systematisch vastleggen en beheren van eisen en verificaties is natuurlijk ook relevant bij het bouwen van een brug, een tunnel of een energie­centrale. Daar zijn nu de eerste projecten gestart. In die branches wordt nog steeds veel gewerkt met ­eisteksten waar computers niks mee kunnen, dus er is daar nog veel te winnen.” Een ander speerpunt betreft de koppeling aan parame­trische ontwerptools. Hornes: “In BriefBuilder worden eisen zeer expliciet vastgelegd, waardoor ze goed bruikbaar als input voor parametrische ontwerpprocessen.”

Verder wil het bedrijf meer aandacht schenken aan het automatisch toetsen van ontwerpvoorstellen. Gijben: “Automatisch testen moet in de bouw net zo gangbaar worden als in de software-industrie.”