Zoeken

Roofs 2020-04-51 BWT Nederland organiseert Roadshows Wkb

Special Wet kwaliteitsborging voor de bouw

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT Nederland) organiseert jaarlijks in de diverse regio’s van het land een aantal bijeenkomsten. In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) organiseert de vereniging in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van Bouwend Nederland, BNA, AFNL, NL Ingenieurs, Aedes en Neprom een tiental roadshows.

De roadshow duurt telkens één dagdeel van ongeveer drie uur, waarbij naast leden van de vereniging BWT Nederland ook marktpartijen worden uitgenodigd. De bedoeling van deze roadshows is dan ook om samen aan de slag te gaan met een aantal casussen om zo van en met elkaar de nieuwe rol in het stelsel onder de Wkb te gaan leren kennen.

Via onder andere een rollenspel zullen bouwplannen van initiatief tot uitvoering langs de verschillende actoren in het proces gaan, waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd hun rol te gaan invullen, hoe zij denken dat deze onder het nieuwe stelsel eruit zal komen te zien. Tijdens het proces worden dan een aantal ‘verstoringen’ in het rollenspel gebracht zoals een technische fout, een onverwachte situatie die tijdens het proces naar boven komt of een zich niet aan de regels houdende partij in het stelsel. Het is dan ook de bedoeling om elkaar uit te dagen en juist daarmee ook veel (wellicht nog openstaande) vragen beantwoord te krijgen.

Ook is het de bedoeling om tijdens de roadshow contacten te gaan leggen, die kunnen resulteren in echte proefprojec­ten. Als deelnemers vanuit de marktpartijen worden ook vooral partijen gevraagd die ook zelf actief zijn in die regio als ontwikkelaar, bouwer, architect of kwaliteitsborger. Deze partijen zijn dan ook van harte welkom op deze roadshows. De bedoeling is dan ook om een mooie en evenwichtige mix te krijgen van alle partijen in het speelveld van de kwaliteitsborging.

Het programma van de roadshow kent de volgende onderwerpen:

  • Introductie en laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wijzigingen toegelicht
  • Korte pauze met speeddating en marktplaats voor proefprojecten.
  • Rollenspel met diverse casussen in Gevolgklasse 1
  • Vragenrondje en afsluiting van de roadshow

De data worden na 1 juni zo snel mogelijk bekend gemaakt.