Zoeken

Roofs 2020-04-65 Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels gepubliceerd

Handboek voor dakgebruik

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen: Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels.

Na 10 jaar werd het tijd om het Handboek Groene Daken te vernieuwen. In die periode is de aandacht voor daken en gevels op dit onderwerp aanzienlijk gegroeid en het is al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies te zien: we willen Nederland groener en klimaatadaptief maken. Gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels, zo worden ze multifunctioneel. Dit praktijkboek is tot stand gekomen dankzij vele partijen, die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels van ISSO.

Integratie van technieken

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel, biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan.

Meerdere doelgroepen

Het nieuwe praktijkboek kent diverse invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit uiteenlopende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel. In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het boek ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing, de bijbehorende opleidingen zijn in ontwikkeling en komen in juni beschikbaar bij IPC Groene Ruimte.