Zoeken

Roofs 2020-04-70 Stappenplan voor BENG

Productnieuws

Vanaf 1 januari 2021 gaan de nieuwe BENG-eisen gelden. Belangrijk is, dat de prestaties niet alleen op papier kloppen, maar ook in de praktijk. Kingspan Unidek presenteert daarom op de website en in een brochure een stappenplan om eenvoudig te voldoen aan deze nieuwe eisen.

Een woning laten voldoen aan de huidige EPC-eis van 0,4 is voor de meeste ont­werpers en bouwers niet zo moeilijk. De te nemen stappen zijn inmiddels bekend. De nieuwe BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zijn voor veel partijen echter nog onbekend en onduidelijk. Goede isolatie, een hoge luchtdichtheid en het beperken van koudebruggen zijn daarin de belangrijkste stappen.

Winst in de schil

Een goede schil begint bij goed isoleren. Dakisolatie levert de grootste winst op. Bij een ongeïsoleerde schil gaat namelijk 30% van de energieverliezen door het dak. Daarnaast heeft bij de BENG-rekenmethodiek het verhogen van de luchtdichtheid grote invloed. Waar standaard wordt gerekend met een qv10-waarde van 1,0, is volgens de fabrikant in de praktijk met enige aandacht én de juiste bouwmaterialen en detailleringen een waarde van 0,15 prima haalbaar. Nog grotere winst is te behalen door te rekenen met productspecifieke waarden voor koudebruggen van goede bouwmaterialen, in plaats van met de forfaitaire psi-waarden.

Goede dakproducten

Kingspan Unidek laat zien hoe dit in de praktijk te realiseren is. Een goed dakproduct is daarbij essentieel. De fabrikant neemt daarvoor het dakelement Unidek Aero als uitgangspunt. Dit element is verkrijgbaar met een hoge Rc-waarde, is ook in de praktijk eenvoudig aan te brengen met een hoge luchtdichtheid en heeft zeer beperkte koudebruggen. Geïntegreerde verstijvers maken grote overspanningen mogelijk zonder de nadelen van randhout.

Bij grondgebonden woningen kan de winst van rekenen met de psi-waardes van Kingspan Unidek oplopen tot zelfs 14,5 kWh/m² bij BENG-indicator 1 en 6,2 kWh/m2 bij BENG 2. Bij een vrijstaande woning levert de hoge luchtdichtheid (qv10-waarde van 0,15) een extra winst op van 9,7 kWh/m2.

Dak met PV-panelen

Unidek Aro is een geschikte drager van PV-panelen. Die zijn belangrijk voor de BENG-indicatoren 2 en 3. Het toevoegen van 9 PV-panelen (160 Wp/m2) levert bij een tussenwoning een winst op van zo’n 24 kWh/m² bij BENG 2. De bijdrage aan het realiseren van BENG 3 is 26%.

Unidek SolarPower is een dakproduct dat helemaal past bij de BENG-methodiek. Het combineert de energie­besparende basis van Unidek Aero met de energieopwekking van een PV-systeem in één element. De hoge Rc-waarde heeft een gunstige invloed op indicator 1 en de PV-panelen op de indicatoren 2 en 3.

Op de website van Kingspan Unidek staan de stappen uitgebreid beschreven. Ook is daar het stappenplan als brochure te downloaden.