Zoeken

Roofs 2020-04-74 "Met circulair bouwen kun je nu al beginnen

Bedrijfsnieuws

Nederland moet in 2050 een circulaire economie zijn, waarbij alle toegepaste grondstoffen herbruikbaar zijn. In 2030 zou er al 50% minder gebruik moeten worden gemaakt van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstof. Met andere woorden: na 2050 hebben we een economie zonder afval. De duurzame, recyclebare producten zijn reeds beschikbaar. In de bouw zijn circulaire platte daken nu al te realiseren.

Volgens Marc van de Craats, Technical Manager Flat Roof bij BMI Icopal, is het zaak voortaan alleen nog materiaal te gebruiken met een hoge herbruikbaarheid, dat bovendien makkelijk te ontmantelen is voor recycling. “Circa 24 jaar geleden heeft BMI Icopal Universal ontwikkeld, een POCB dakbaan die gemakkelijk te verwerken is zonder open vuur. Icopal Universal is vanwege de eenlaagse toepassing gemakkelijk terug te nemen om te recyclen. De dakbaan wordt onder andere mechanisch bevestigd of los gelegd met een ballastlaag van grind, tegels of sedum. Meestal wordt Icopal Universal mechanisch bevestigd met polyamide tules. “Dit,” stelt Van de Craats, ”maakt het ontmantelen nog eenvoudiger. De levensduur van Universal is lang. Dus als je nu een plat dak van Universal voorziet, heb je na 2050 een sloopdak met een hoog percentage herbruikbaarheid. Dat levert grondstof op voor een nieuwe, gerecyclede dankbaan.”

Hoge “inruilwaarde” belangrijk voor het milieu

Bij diverse projecten is, na ruim 20 jaar, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de destijds toegepaste POCB dakbaan. Van de Craats: “De laatste jaren hebben wij diverse monsters uit Universal daken genomen. Onderzoek in ons eigen laboratorium wees uit dat niet alleen de eigenschappen van de dakbaan, maar ook de moleculaire eigen­schappen zeer weinig achteruitgang vertonen. Je kunt stellen dat de kwaliteit zo goed als nieuw is. Het percentage herbruikbaar materiaal is dus erg hoog. Dit betekent dat Icopal Universal POCB niet alleen een lange levensduur­verwachting, maar ook een enorm hoge ‘inruilwaarde’ (End-of-Life-Value) heeft. Het is belangrijk voor het milieu dat de dakbedekking aan het eind van zijn leven nog waarde heeft voor de volgende cyclus.”

Levensduuronderzoek

De onderzoeken in het eigen laboratorium leveren dus goede resultaten op. Voor BMI Icopal is het echter niet voldoende om alleen met eigen onderzoeksgegevens naar buiten te
gaan. Volgens Van de Craats is het belangrijk dat een externe organisatie dezelfde tests uitvoert en de gemaakte conclusies bevestigt. Momenteel voert KIWA BDA een nieuw levensduuronderzoek uit in opdracht van BMI Icopal. Het bureau stelt niet alleen de levensduurverwachting vast, maar onderzoekt ook de ‘End-of-Life-Value’. “Hoe hoger die uitkomt,” legt Van de Craats uit, “hoe beter het is. Hoe meer sloopdaken na 2050 uit POCB met een hoge inruilwaarde bestaan, hoe meer gerecycled materiaal er in nieuwe dakbanen kan zitten. Op platte daken kunnen we dus al volop aan de slag met circulaire materialen.”

Recycling vindt al plaats

Onder de naam Citumen recyclet BMI Icopal, in samenwerking met andere marktpartijen, al enige tijd oude bitumen dakbanen tot nieuwe toplagen en onderlagen. In Groningen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde recyclingmachine. Deze zet oude dakbedekking om in grondstoffen voor nieuwe dakbanen. De installatie werkt volgens het BiELSo-proces, wat staat voor: Bitumen Endless Life Solutions. Met recycling van dakafval wordt bovendien CO2 bespaard. Ook dat helpt mee om een andere norm van 2050 te behalen. In dat jaar moet Nederland ook helemaal CO2 neutraal zijn.

“BMI Icopal streeft naar een circulaire bedrijfsvoering,” zegt Marc van de Craats. “Daarbij moeten onze producten, de dakbanen, een zo gunstig mogelijk milieuprofiel hebben. We verbeteren productieprocessen, ‘vergroenen’ grondstoffen, maken producten die zo lang mogelijk meegaan en ontwikkelen producten die zo volledig mogelijk te recyclen zijn (design for recycling). Circulair bouwen is bij ons nu al vanzelfsprekend en geen toekomst.”