Zoeken

Roofs 2020-04-79 CO2-emissiereductie

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt. Door toedoen van de mens en met name door het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt de klimaatverandering versneld. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord en duurzaam onder­nemen gaat daarom bij Gebr. Janssen samen. Mede daarom besteden wij aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie.

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor ons bij het investe­ren in de medewerkers en machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect daarvan op onze klanten, leveranciers en omgeving.

Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2-emissie-inventarisatie is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden. CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij Gebr. Janssen een voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.

Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Wij willen dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren. Eén van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is certificering middels de algemeen erkende CO2-prestatieladder. Wij hebben daarvoor gekozen.