Zoeken

Roofs 2020-05-26 Dakdekkersbedrijven doen beroep op opdrachtgevers

Erik eN De Anderen

Sommige opdrachtgevers schieten als gevolg van de coronacrisis in een bekende reflex: geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld of afgeblazen. De dakdekkers die binnen Dakbehoud Nederland zijn verenigd publiceren een statement waarin wordt opgeroepen tot een meer pragmatische aanpak.

Erik Steegman, Dakonderhoud Nederland

De afronding van het eerste kwartaal van 2020 ligt alweer ver achter ons en we zitten in een stevige COVID-19-crisis, die wereldwijd zijn stempel drukt op onze economische toekomst. De horeca is volledig stilgelegd, samen met de luchtvaart en vakantie-industrie, en daarmee worden talloze bedrijven direct geraakt. Uiteraard is gezondheid het belangrijkste thema: het gaat voorlopig ietsje beter met het aantal patiënten dat geveld is in ons land, maar niettemin heeft het coronavirus veel extra slachtoffers gemaakt. Nederland mag zich gaan opmaken, voorlopig nog zonder medicijn, voor de ‘één-meter-vijftig-samenleving’, waardoor uiteindelijk ook de economie langzaamaan weer moet gaan herstellen.

Dit keer is het wel de vraag hoelang het herstel gaat duren, nu uiteraard de hele wereldeconomie hiermee te maken heeft. Dit is ook afhankelijk van het beleid van alle wereld­leiders binnen de eigen landsgrenzen. China is als eerste op de weg terug en Europa doet zijn best. Amerika is nog een onzekere factor, in het kader van de verkiezingen uiteraard ook een beetje politiek gedreven.

In tegenstelling tot de horeca en de reisbranche is de bouw nog steeds aan de gang. Weliswaar worden nieuwe plannen door de vastgoedbranche uiterst kritisch bekeken op de investeringen en indien mogelijk wat opgeschoven, maar het onderhoud en beheer blijft voorlopig doorgaan en dat is goed voor wellicht een wat sneller herstel. Ook de nog steeds enorme tekorten aan woningen zal een reden blijven om toch door te blijven gaan. De bouwconjunctuur zal op peil moeten blijven, anders zullen wij ook meegezogen worden in de malaise die deze crisis nu al op korte termijn veroorzaakt.

Op vele dakdekkersbedrijven geprojecteerd zijn de meeste van ons gestart in 2020 met een behoorlijke werkvoorraad in portefeuille. En met een aantal kleine aanpassingen kan er dan ook doorgegaan worden. De bussen zijn aangepast met onbreekbaar plexiglas. Geen airco aan in de bus, vanwege de luchtverspreiding en het aantal dakdekkers per bus aangepast, waarbij buiten weer de anderhalve meter afstand in acht gehouden kan worden, al dan niet met beschermende maatregelen bij de werkzaamheden op de daken. Onze leden zullen dan ook aan opdrachtgevers in het algemeen, maar schoolbesturen, gemeenten en de overheid en semioverheid in het bijzonder, het onderstaande statement, door Dakbehoud/ Van Venrooy Dakbedekkingen opgesteld, onderschrijven.

‘Denk mee in mogelijkheden en gooi de economie niet onbewust op slot’

“Als dakdekkersbedrijf bevinden wij ons in de buitenlucht en buiten het bereik van bewoners of gebruikers van objecten. Onze storingsdienst staat dan ook paraat voor alle dak-gere­lateerde storingen. Voor planmatig onderhoud/renovatie hoeven wij ook niet binnen te zijn. Wij regelen o.a. onze eigen toilet- en schaftvoorzieningen en indien nodig regelen we een voorziening om buitenlangs het dak op te kunnen, als deze er niet is. En voor andere zaken zijn vaak ook goede oplossingen te vinden. Daarbij is ons personeel goed geïn­strueerd, staat veiligheid bovenaan, volgen we hierin het landelijk advies vanuit het RIVM en houden we de ontwikke­lingen nauwgezet in de gaten. Daar waar het Corona-technisch op dit moment niet goed uitvoerbaar is, zullen wij dat zelf ook kenbaar maken. We hebben nu een paar verontrustende berichten gekregen dat we niet kunnen of mogen komen, i.v.m. de school of het gebouw dat op slot zit. Of doordat besloten is om al het onderhoud tot nader order uit te stellen en wij als dakdekker daardoor ook niet mogen komen, i.v.m. de bekende argumenten: ‘één lijn trekken’, of ‘vanwege de beeldvorming’. Wij zullen dit uiteraard moeten respecteren. Maar we willen wel meegeven dat een dicht gebouw of school juist ideaal is voor preventief of planmatig dakonderhoud. Uiteraard vanwege o.a. het niet hebben van overlast op het gebied van geluidshinder, met name boren en andere dakwerkzaamheden, zoals het slopen van de oude dak­bedekkingsconstructie. Tevens zijn allerlei instellingen en hele gebieden, bijvoorbeeld Schiphol, maar ook vele kantoorgelegenheden op industrieterreinen, volledig leeg en veel gemakkelijker bereikbaar voor reguliere werkzaamheden.

Daarnaast is de verwachting dat de Corona-tijd nog wel een flinke tijd aanhoudt, daarom het verzoek aan alle opdrachtgevers met een ‘alle-onderhoud-on-hold-crisis-beleid’ het op een meer pragmatische benadering in te richten. Wij denken hier graag in mee. Houd de dakenbranche aan de gang, samen met alle bouwkundig aannemers van Nederland. Gelukkig zijn er ook veel opdrachtgevers, die bijvoorbeeld vragen of het onderhoud aan hun scholen naar voren geschoven mogen worden.” Aldus het dakdekkersbedrijf.

En als we de mogelijkheden nu hebben: bouw ook aan een eigen strategie. Zorg dat je onderdeel wordt van een digitaal ecosysteem: een netwerk met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Met thema’s als robotisering, prefab circulair, klimaatadaptatie en duurzaamheid en nu helemaal letterlijk, op een gezonde manier doorgroeien naar uiteraard ook een gezonde economie in 2030.

Je hoeft niet ingehaald te worden door techbedrijven en start-ups. Onderneem nu al actie om op jouw gebied in 2030 een leidende positie in te nemen. Het is zeker een hectische en bijzondere tijd, waarbij we er met elkaar, met de kennis en maatregelen van nu, het beste van moeten maken. Let goed op jezelf en elkaar in een voorlopig nog veranderende anderhalve-meter-afstand maatschappij!