Zoeken

Roofs 2020-05-68 BDA Dak- en Gevelopleidingen verzorgt online trainingen

De dakenbranche en het coronavirus

Opleidingsinstituut BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft een cursusaanbod dat is gestoeld op een mix van theorie en praktijk. Door de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk om praktijk­cursussen te geven. Hoe gaat men hiermee om?

Het nieuwe semester stond in de startblokken toen Nederland in een ‘intelligente lockdown’ ging. Bijeenkomsten werden verboden en men mocht elkaar niet meer dichter dan 1,5 meter naderen. Directeur Paul Verkaik vertelt: “Klassikaal lesgeven wordt dan een moeilijk verhaal en het geven van praktijkcursussen en het afnemen van praktijkexamens is gewoonweg onmogelijk. We hebben vanaf dat moment hard gewerkt om onze cursussen aan te kunnen bieden via webinars. Op deze manier kan de theorie worden onderwezen en kunnen ook praktijksituaties worden besproken. Het praktijkgedeelte wordt verplaatst naar na de zomer, in de hoop dat tegen die tijd de maatregelen versoepeld zullen zijn.”

Opzet

Voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per post het BDA-Dakboek Platte Daken waar tijdens de cursus mee wordt gewerkt. Dit boek mag men ook tijdens het examen gebruiken. Vervolgens worden op de cursusdagen zeven interactieve webinars georganiseerd, van ieder drie uur. De deelnemers ontvingen half april de eigen inloggegevens om de webinars te kunnen volgen. Voorafgaand aan iedere sessie ontvangt de deelnemer per mail een aantal verwerkingsvragen, waarvan men de antwoorden enkele dagen later ontvangt. Tijdens de sessies en per mail kan men vragen stellen over zaken die nader toegelicht moeten worden.

Na de zeven webinars organiseert men een trainingsdag bij BDA In Gorinchem. Tijdens deze dag worden de uit­voeringsrichtlijnen en praktijkdemonstraties in de verwerking van bitumen en kunststof dakbedekkingsmaterialen georganiseerd en wordt vooruit gekeken naar het afsluitende examen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus zal deze dag op 4 september georganiseerd worden.

Het afsluitende examen wordt op donderdag 24 september georganiseerd, waarop de deelnemers maximaal worden voorbereid.

De thema’s van de zeven interactieve webinars zijn:

  • Opbouw en typen dakconstructies – Soorten, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden bitumen dakbanen;
  • Dakbelastingen: onderconstructie - hemelwater en windbelasting;
  • Bouwfysica: Warmtetransport en isolatiematerialen;
  • Bouwfysica: Vochttransport en dampremmende lagen;
  • Kunststof dakbedekkingen: soorten, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden kunststof dakbedekkingen;
  • Onderhoudsmethodieken bestaande daken - Arboregelgeving - veilig werken op daken;
  • Verduurzaming daken (groene daken – gebruiksdaken – zonne-energie op daken).

De webinars worden opgenomen, dus als men door ­omstandigheden een sessie niet live heeft kunnen volgen kan men deze later terugkijken.

Eerste reacties positief

Paul Verkaik vertelt dat de maatregelen rond het coronavirus grote impact hebben op de organisatie. De activiteiten van het opleidingsinstituut kwamen van de één op de andere dag vrijwel tot stilstand en de hele manier van werken moest worden omgegooid. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt aan een nieuw lesplan en een nieuwe wijze van lesgeven.

Oorspronkelijk hadden 20 deelnemers zich voor de cursus­reeks hadden ingeschreven. Na de gedwongen aanpassingen heeft een drietal deelnemende bedrijven om uiteen­lopende redenen af moeten haken. Daar staat tegenover dat drie nieuwe partijen zich hebben aangemeld. “Uiteinde­lijk betreft het ook een investering in de toekomst,” aldus Verkaik. “Het is goed dat we gedwongen worden de digitale mogelijk­heden optimaal te benutten. De ervaringen die we in deze periode opdoen, kunnen we ook gebruiken als de corona­crisis achter de rug is.” De eerste reacties op de nieuwe opzet zijn positief en dat is een opsteker. Het belang van onderwijs in de verschillende aspecten van het dak is en blijft niet te overschatten.