Zoeken

Roofs 2020-05-79 De taken van de preventiemedewerker

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

De preventiemedewerker is een door een werkgever ­aan­gestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming op het gebied van arbeidsomstandigheden. Preventie is hierbij voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Bij ‘bescherming’ duidt men maatregelen aan, die een te beschermen object of persoon voor de gevolgen van een gevaar behoeden. Volgens artikel 13 van de Arbowet moet elk bedrijf tenminste één preventiemede­werker in dienst hebben. De wet geeft ook voorschriften over de taken, de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden;
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het Plan van Aanpak;
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts. Bij veel bedrijven is deze persoon tevens de KAM-coördinator (KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu).

Ook bij Gebr. Janssen is de preventiemedewerker ingevuld. De taken van de preventiemedewerker zijn niet iets wat iemand er ‘even’ bij doet. De taken zijn derhalve breed en veelomvattend dat het belangrijk is dat de persoon die preventiemedewerker is, hier de juiste middelen in tijd en geld krijgt om hier invulling aan te geven. Daarnaast moet deze persoon het vertrouwen van de directie krijgen en de directie gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Hij moet niet ‘afgestraft’ worden, of integendeel aangemoedigd worden om ‘een oogje dicht te knijpen’. Alleen dan kan en zal een bedrijf heel blij zijn met de preventiemedewerker. Veiligheid op een hoger level is het resultaat.

De preventiemedewerker is één van de vele stapjes.
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg
naar een mooie, duurzame en vitale toekomst.