Zoeken

Roofs 2020-06-51 Praktische maatregelen voor natuurinclusief bouwen

Special Multifunctionele daken

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben onlangs de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Op de website www.bouwnatuurinclusief.nl kunnen bouwprofessionals praktische informatie vergaren over maatregelen waarmee zij hun projecten natuurinclusief maken.

De website is bestemd voor gemeenten, projectontwikkelaars, architectenbureaus en woningcorporaties. Al deze partijen zijn namelijk van cruciale betekenis om van natuurinclusief bouwen en ontwerpen het ‘nieuwe normaal’ te maken.

Door in en aan gebouwen en hun omgeving eenvoudig toepasbare en relatief goedkope voorzieningen te treffen, vergroent de leefomgeving van mensen en krijgen vogels en vleermuizen daarin nieuwe plekken om te nestelen, zich te voeden en te schuilen bij onraad. Ook de menselijke bewoners ondervinden de nodige positieve effecten van een natuurinclusieve woning en woonomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en comfort.

Iedereen heeft een rol

In het natuurinclusief maken van de gebouwde omgeving hebben alle partijen hun eigen rol te vervullen:

  • Gemeenten kunnen stimuleren en faciliteren, zelf actie ondernemen, maar ook in hun ruimtelijke procedures maatregelen treffen om andere partijen tot actie aan te zetten.
  • Door meer groen in hun projecten te brengen, kunnen projectontwikkelaars de toekomstige bewoners van hun projecten van een beter woon- en leefklimaat voorzien.
  • Architecten op hun beurt zijn in staat om natuurinclusieve maatregelen naadloos in hun projecten te voegen en deze niet alleen te vergroenen maar ook te verfraaien.
  • Woningcorporaties kunnen met de inzet van goedkope en eenvoudig toepasbare natuurinclusieve maatregelen de leefbaarheid in hun wijken en buurten een krachtige impuls geven.

Concrete maatregelen

De website www.bouwnatuurinclusief.nl biedt professionals naast praktische informatie en ‘tips & tricks’ ook advies over een groot aantal concrete voorzieningen waarmee gebouwen en hun om­geving natuurinclusief kunnen worden gemaakt. De mogelijke maatregelen zijn in dat kader onderverdeeld naar doelgroep en naar gebouw en gebouwdeel en de omgeving van het gebouw.

Daarnaast komen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij geven onder andere aan dat, door projecten al vanaf de voorbereidingsfase natuurinclusief te benaderen de gebouw­kwaliteit fors verbetert, terwijl de kosten zowel bij nieuwbouw als bij renovatie beperkt blijven.

Daken kunnen een belangrijke rol spelen in het natuurinclusief bouwen. De website is een doorontwikkeling van de Checklist Groen Bouwen, waarover bericht werd in Roofs mei 2019.