Zoeken

Roofs 2020-07-46 De logistieke organisatie van verticaal transport

Special Logistiek

Verticaal transport is méér dan alleen de materialen en gereedschappen naar het dak brengen. Rekening houdend met de situatie op het maaiveld, het type project en de materialen moet het gebruik van het transportmiddel goed worden doordacht en gepland. Leverancier All-up wil in dit opzicht voor haar klanten een adviserende rol spelen. Een interview met directeur Ard Nijkamp.

All-up is importeur op de Nederlandse markt van de Duitse fabrikanten van producten voor verticaal transport Klaas en Paus. Het bedrijf biedt zodoende een uitgebreid assortiment aan hijsmaterieel, zowel voor de verkoop als de verhuur. Bij de verkoop wordt in samenspraak met de klant bekeken welk type kraan of ladderlift het meest geschikt is, op basis van het soort projecten dat de klant het meeste uitvoert. Bij de verhuur adviseert het bedrijf vaak op projectbasis.

Ard Nijkamp vertelt: “Bij verticaal transport is het allereerst van belang om vast te stellen welk type transport nodig is. Bij het gebruik van een hijskraan onder de 10-ton meter is geen hijsbewijs nodig, bij het gebruik van een zwaardere kraan heeft de bediener het TCVT certificaat ‘machinist mobiele kraan’ nodig. Als er voor een project een hijsvoorziening nodig is waar je geen hijsbewijs voor nodig hebt, kan via Blom Opleidingen een eendaagse cursus gevolgd worden. Wij hebben een samenwerkingsverband met deze opleider. Na de cursusdag (met een theoretisch deel in de ochtend en een praktijktraining in de middag, afgesloten met een examen) beschikt men over een certificaat dat vijf jaar geldig is. Na die vijf jaar dient het certificaat vernieuwd te worden, de relatie krijgt hiervan vanzelf bericht.”

De route naar het dak

“Zeker bij grotere projecten is het van belang om de route naar het dak goed in kaart te brengen. Nadat helder is welke materialen (en gereedschappen) naar het dak moeten worden getild, moet je je bedenken wáár op
het dak dit het beste kan worden geplaatst, volgend uit de werkwijze en werkvolgorde die wordt gehanteerd. De locatie op het dak hangt ook af van de situatie op het maaiveld. Staan er auto’s geparkeerd, is het een doorgaande weg, staan er tuinen in de weg? Al dit soort aspecten is van belang om de positie van de kraan te bepalen en eventueel vergunningen aan te vragen. En afhankelijk van de positie van de kraan op de grond kan bepaald worden waar de spullen op het dak kunnen worden geplaatst.”

“Wij ondersteunen onze klanten in dit opzicht met advies,” aldus Nijkamp. “We bekijken via Google Maps de situatie ter plaatse, of we komen langs. Vervolgens adviseren we welk materieel het meest geschikt is voor de situatie. De mogelijk­heden variëren daarbij van een eenvoudige ladderlift tot een complete kraan. Daar horen vanzelfsprekend ook toebehoren bij, zoals bijvoorbeeld pannencassettes, pannenklemmen en dakplatenklemmen. Dit zijn accessoires die het werken gemakkelijker en fysiek minder zwaar maken. Daarnaast kunnen ze veel tijd besparen.”

“Dit geldt overigens ook voor het transport van het dak af, bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest. Met een speciale pallethaak kun je meerdere asbesthoudende platen tegelijk afvoeren, wat betekent dat het dak veel sneller asbestvrij is dan als ze op de traditionele manier, één voor één, zouden worden verwijderd. Het hoeft geen betoog dat dit ook veiliger en gezonder is. Overigens leveren wij ook dakrandbeveiligingssystemen om de veilige werkpraktijk te bevorderen.”

“Het is kortom altijd goed het type verticaal transport optimaal af te stemmen op het type project, de gebruikte materialen en de omgeving,” besluit Nijkamp. “In de meeste gevallen zal dit tijdwinst opleveren en in alle gevallen zorgt het voor een veilige en gezonde werksituatie. Wij vinden het belangrijk om onze klanten in dit opzicht optimaal te kunnen adviseren. Uit de vraag van de klant volgt soms ook een productontwikkeling. Op deze manier werken we samen aan een optimale route op het dak .”