Zoeken

Roofs 2020-07-56 "Derbigum NT is de meest duurzame milieukeuze

Productnieuws

Derbigum meldt dat de milieuvriendelijke dakbedekking Derbigum NT ook na publicatie van de nieuwe factsheet van NIBE geldt als de meest duurzame milieukeuze op het gebied van dakbedekking.

Advies- en onderzoeksbureau NIBE streeft naar een volledig duurzame bouwsector. Daarmee wordt bedoeld dat de bouwwerkzaamheden niet ons leefmilieu verontreinigen, de grondstofvoorraden niet uitputten en meer algemeen dat de bouw klimaatneutraal opereert. Dit vereist allereerst circulair bouwen: demontabel ontwerpen en produceren, hergebruik en recycling en het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen. Ook het vermijden van fossiele brandstoffen bij de productie en transport van bouw­materialen wordt hierin meegenomen.

Het bureau geeft daartoe in zes categorieën het zogeheten DUBO-keur uit. Het keurmerk geeft aan dat een product (voor de bouw, GWW of interieursector), grondstof, installatie of woning milieuvriendelijk is. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse, met gebruikmaking van de erkende LCA-methodiek. Een product met dit keurmerk heeft dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming in de gebruiksfase van het product. Ook wordt rekening gehouden met de schaduwkosten (gedurende het gehele traject van ontwerp, productie, logistiek, montage, demontage en recycling). Lage schaduwkosten betekenen dat het gebouw relatief goed is voor het milieu.

Al deze informatie is belangrijk voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). De MPG is bij elke aanvraag voor een Omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. De MPG geldt voor nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en nieuwbouwwoningen. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik: sinds 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

NIBE communiceert de waarden van producten via zogeheten ‘factsheets’. In mei heeft het bureau de nieuwe factsheet bekend gemaakt, waaruit blijkt dat Derbigum NT een lage impact heeft op het milieu.

Milieuvriendelijk

Derbigum NT is een bitumineuze dakbaan voor toepassing op duurzame daken. De ‘NT’ in de naam staat voor Nieuwe Technologieën. Met name het gebruik van gerecycled bitumineus dakmateriaal (Derbitumen) zorgt voor de goede milieuscore van de producten.

De fabrikant heeft op zelfstandige basis een systematiek voor recycling van bitumineus dakmateriaal ontwikkeld, waarbij de snijresten, productieresten en oude dakbanen weer kunnen worden hergebruikt in een nieuwe dakbedekking met de vertrouwde kwaliteit en levensduur. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de technologie het artikel ‘Recycling van bitumineus dakafval naar volwaardige dakbanen’ in Roofs oktober 2019. In combinatie met de koudlijm DERBIBOND® NT en onderlaag Derbicoat NT wordt hiermee een ecologisch bitumineus dak verkregen. Doordat in de onderlaag en de toplaag respectievelijk een aandeel van 30 en 25% gerecycled bitumen verwerkt wordt, stoten deze producten aanzienlijk minder CO2 uit tijdens hun levenscyclus.

Afgelopen najaar lanceerde de fabrikant dan ook het zogeheten No Roof To Waste-programma (zie ook Roofs januari 2020). Dit programma gaat uit van een maximale levensduur van de dakbedekking en recycling van het materiaal na het verstrijken van de levensduur. Het bedrijf heeft sowieso een focus op de vele mogelijkheden van het platte dak.

Herberekening

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting, is het noodzakelijk om een levenscyclusanalyse (LCA) te maken. Bij een LCA wordt een product getoetst tijdens alle levensfasen, in vergelijking met andere producten. De effecten worden berekend en vertaald naar de schaduwkosten van een product. De eerste Derbigum NT dakbanen liggen inmiddels al meer dan 10 jaar op de daken en uit onderzoek is gebleken dat een levensduur van 40 jaar realiseerbaar is (net zoals bij de bekende Derbigum SP FR).

Het vernieuwen van de factsheet door NIBE was noodzakelijk, omdat is gebleken dat de Derbigum NT- producten op dit gebied nog beter scoorden dan al werd aangenomen. Dit omdat het terugnamebeleid op het gebied van recycling nog niet in de schaduwkosten was verwerkt. In de vergelijking die in het factsheet met andere producten en product­groepen wordt gemaakt, komt Derbigum NT als meest ­milieuvriendelijke optie naar voren. Het product heeft bovendien de laagste schaduwkosten en daarmee de beste score in de MPG.

De gegevens worden straks ook opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD), waar materialen gerangschikt worden op onder andere milieu-impact.