Zoeken

Roofs 2020-08-12 Dakenbranche biedt coronacrisis het hoofd

Helpdesk VEBIDAK

Tijdens de ‘intelligent lockdown’ heeft de bouw, mede dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken in bouw en techniek’, zo goed en kwaad als dat ging kunnen doorwerken. Dakdekkersbedrijven moesten hun werkwijzen heel snel aanpassen. Welke vragen kreeg de helpdesk van branchevereniging VEBIDAK en hoe is de dakbedekkingsbranche omgegaan met de maatregelen rond het coronavirus?

VEBIDAK constateert dat in ieder geval haar lidbedrijven de maatregelen heel serieus genomen hebben en er actief mee aan de slag zijn gegaan. Kantoorpersoneel werkte in de meeste gevallen vanuit huis. Laden en lossen werd waar mogelijk in de buitenlucht gedaan. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van desinfectiemiddelen en zeep. De meeste vragen aan de helpdesk van VEBIDAK in dit verband gingen over het vervoer. Met het verschijnen van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, eind april, kwam er in dit opzicht duidelijkheid. VEBIDAK meldt dat de meeste dakbedekkingsbedrijven hun werknemers inderdaad alleen of met zijn tweeën naar het werk laten reizen.

De brancheorganisatie wijst ook op individuele initiatieven van lidbedrijven. Zo was Kewodak al vóór het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voorzien van een complete set instructies voor de werknemers, die ze in een tas meekregen, samen met een veiligheidshesje met de tekst ‘Houd afstand 1,5 meter’ en desinfecteringsmiddelen. Leemrijse Dak- en Wandtechniek had aan de zijkant van de bus een systeem laten inbouwen, met een watertank, zeep en een dispenser met ontsmettingsmiddel. Dit natuurlijk enerzijds met het oog op een veilige en hygiënische werkpraktijk, anderzijds ter bevordering van het bewustzijn op dit gebied.

Samen doorbouwen aan Nederland

Op 22 april 2020 was VEBIDAK één van de ondertekenaars van de Gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheorganisaties hebben deze verklaring opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Gezien het economische en sociale belang van een gezonde bouwsector verklaren de ondertekenaars zich te conformeren aan het protocol ‘Samen veilig ­doorwerken’. Ook committeren de ondertekenaars zich te zullen ­inspannen om de continuïteit in bouwproductie en werk­gelegenheid zoveel als mogelijk te borgen.

Dat houdt o.a. in dat de betrokken partijen zich in zullen ­blijven inzetten voor het terugdringen van het woningtekort, het voortzetten van de energietransitie in de gebouwde omgeving en het robuust houden van de Nederlandse infrastructuur. Uitstel van bestaande investeringsbeslissingen wordt zoveel mogelijk voorkomen en planvorming, aanbestedingen, opdrachten en vergunningverlening worden daar­entegen waar mogelijk versneld (of in ieder geval zonder vertraging voortgezet).Ook verbinden de ondertekenende partijen zich eraan om overige trajecten, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het ­bouwen (Wkb), voort te laten gaan. Financiële risico’s worden niet eenzijdig bij andere partijen in de keten, noch bij de consumenten neergelegd, en in geval de contractuele ­afspraken door de crisis niet kunnen worden nagekomen, zal zoveel mogelijk wederzijds coulance worden betracht.

Status quo

Wat zijn de verwachtingen van VEBIDAK? Desgevraagd stelt directeur Cees Woortman: “Of er een tweede golf komt, met daaraan gekoppeld wellicht een tweede ‘lockdown’, is op dit moment niet te zeggen. We bevinden ons in de status quo, waarbij stap voor stap de maatregelen van afgelopen maart worden versoepeld. Tot nu toe gaat dat goed en we zullen per stap moeten bekijken hoe het zich verder ontwikkelt.”

Woortman meldt dat er binnen de dakenbranche circa twintig bedrijven zijn die overheidssteun hebben aangevraagd. “Algemeen gesproken kunnen dakdekkersbedrijven op dit moment goed doorwerken en de orderportefeuilles zijn voor veruit de meeste bedrijven goed gevuld. Wij doen er alles aan om bij te dragen aan zo gunstig mogelijke werkomstandigheden.”

Eind mei is het Noodpakket 2.0 (NOW) overigens op ­verschillende punten gewijzigd ten opzichte van het eerste noodpakket. Het tweede aanvraagtijdvak is opengesteld per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd. Subsidie-aanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.