Zoeken

Roofs 2020-08-20 Vooruitblik Rooftop Symposium

Rooftop Symposium 2020

Daken spelen een belangrijke rol in het behalen van de ambities rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast verhogen ze de gezondheid in de gebouwde omgeving. Hoe kunnen we ieder dak (bestaand of nieuw) benutten en de stedelijke biodiversiteit, circulariteit en toekomstbestendigheid verhogen?

Op 4 september organiseert Rooftop Revolution op de zesde en zevende verdieping van Capital C in Amsterdam het Rooftop Symposium. Het evenement zou oorspronkelijk op 16 april worden georganiseerd, maar vanwege de coronacrisis kon het toen geen doorgang vinden. Het symposium zal op 4 september alsnog doorgaan: er zullen minder belangstellenden worden toegelaten en de break out sessies zullen op een andere manier worden georganiseerd. Daar staat tegenover dat het bereik wordt vergroot doordat er gebruik zal worden gemaakt van een livestream, waarmee het ook mogelijk is het event vanuit huis, of een andere locatie en op een later moment (opnieuw) te bekijken. Roofs interviewde Jan Henk Tigelaar, directeur van Rooftop Revolution.

Revolutie

Rooftop Revolution is van oorsprong een Amsterdamse organisatie die zich inzet voor de vergroening van de daken in de hoofdstad. In de loop der jaren ontwikkelt de organisatie zich echter steeds meer tot een landelijk opererend netwerk en momenteel is men ook actief in Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Den Haag. De organisatie begeleidt tal van projecten, waarbij daken worden vergroend. Het is niet zo dat Rooftop Revolution in al deze steden aparte vestigingen heeft, men werkt veel met lokale ‘aanjagers’.

“De ‘revolutie’ is zich onmiskenbaar aan het voltrekken en dat is maar goed ook, want de urgentie van het dakengebruik is enorm. Daarom hebben we besloten om het symposium toch te organiseren, ondanks de beperkende maatregelen van het RIVM. De coronacrisis is een zeer ernstige crisis, maar de klimaatcrisis is zo mogelijk nog veel ernstiger en de urgentie hier iets tegen te onder­nemen groeit elke dag. Wij willen met onze activiteiten letterlijk een revolutie bewerkstelligen: een ommekeer in het denken over waarde en een ommekeer in het denken over daken. In de praktijk zijn er andere argumenten dan de doemscenario’s van de klimaatverandering nodig om gebouweigenaren ertoe te bewegen hun daken groen, groen-blauw of geel te maken. Die argumenten zijn er in overvloed en daarom vinden we het belangrijk om deze zo breed mogelijk te communiceren. Hoe sneller deze voordelen algemeen ingeburgerd raken, hoe beter.”

Gezondheid en leervermogen

Wat zijn deze argumenten dan? “Als je alle voordelen voor de klimaatadaptatie (waterbuffering, verkoeling, bio­diversiteit) even achterwege laat, kom je uit op het positieve effect van groen op de mens,” aldus Tigelaar. “De toepassing van groendaken op de daken van het Erasmus MC in Rotterdam is hier een heel duidelijk voorbeeld van. Op dit ziekenhuis heeft men voor de patiënten groendaken ingericht en men kan met cijfers onderbouwen dat deze daken het herstel versnellen. Ook is bewezen dat het uitzicht op groen een positief effect heeft op het leervermogen en de ontwikkeling van kinderen. We hebben op het symposium tal van sprekers (zie kader) die deze aspecten onder de aandacht zullen brengen.”

De overheid is, zeker in de grote steden, inmiddels wel overtuigd van de voordelen van dit type daken en er gebeurt in steden als Rotterdam en Amsterdam nu al ontzettend veel. De vraag is alleen hoe de particuliere dakbezitters tot een dergelijke investering kunnen worden bewogen. Tigelaar: “Via overheden en woningcorporaties worden hier acties in ondernomen. Zelf zoeken we ook nadrukkelijk het gesprek met particulieren, zoals bijvoorbeeld tijdens de opening van het Innovatielab (zie elders in dit nummer). Behalve kansen zien particuliere dakbezitters vaak ook veel bezwaren,
die met name te maken hebben met ontbrekende kennis. Het is voor een buitenstaander natuurlijk ook vreemd om water op het dak vast te houden en er plantjes te laten groeien. Maar er is doorgaans niet veel tijd nodig om de voordelen hiervan uit te leggen.”

Het Rooftop Symposium is een business-to-business-evenement, dat in hetzelfde weekend plaatsvindt als dakenfestival ROEF dat zich vooral richt op particulieren: (5-6 september). Dit festival zal, eveneens onder strikte voorwaarden, doorgang vinden. “De Rotterdamse Dakendagen bewijst dat een dergelijk festival prima kan worden georganiseerd in combinatie met een kennisevenement,” aldus Tigelaar. “De omstandigheden zorgen voor nieuwe kansen. Het evene­ment is wat mij betreft geslaagd als het lukt om mensen echt aan de slag te laten gaan met het onderwerp en verschillen­de partijen het gesprek met elkaar aangaan over concrete projecten. Onze sponsoren kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Gemeente Amsterdam maakt het als ‘launching partner’ mogelijk dat we het Symposium kunnen organiseren. Verzekeraar Interpolis stelt zich op het standpunt dat multifunctionele daken schades voorkomen. Ook zijn er diverse sponsoren die laten zien wat er technisch zoal mogelijk is, zoals leverancier Triflex en dakhoveniers Van der Tol en De Dakdokters. Op de inspiratietuin van het Symposium staan verscheidene leveranciers en hoveniers met hun producten. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zal de exposanten, sponsoren en experts interviewen tijdens het symposium en daarover vloggen. Om concrete projecten die tijdens het Symposium ter sprake komen verder te helpen, willen we als follow-up creatieve workshops organiseren, onder de naam Dakplannenfabriek, waarbij partijen heel concreet werken aan praktijkoplossingen voor nieuwe en bestaande daken.”

In een periode waarin veel evenementen worden afgelast of uitgesteld, getuigt het van moed om het Rooftop Symposium doorgang te laten vinden. “Je kunt wel wachten tot de coronacrisis voorbij is, maar dat is onverstandig,” reageert Tigelaar. “Voorlopig zijn we nog niet van corona af, we zullen dus manieren moeten ontwikkelen om ermee om te gaan. Het heeft geen enkele zin om af te wachten, we moeten aan de slag.” ?

Sprekers en experts Rooftop Symposium 2020 (onder voorbehoud)

 • Tim van Hattum – Programmaleider Green Climate Solutions WUR
 • Kees Klomp – Aanjager Betekeniseconomie & Founder THRIVE Institute
 • Helen Toxopeus – Post-doc onderzoeker ‘Financiering voor verduurzaming’ Universiteit utrecht
 • Andy van den Dobbelsteen – Hoogleraar Climate Design & Sustainability, tu delft
 • Lodewijk Hoekstra – NL Greenlabel
 • Gijs Rikken – Architect MVRDV
 • Jacques Vink – Architect en medeoprichter de Natuurlijke Stad
 • Jelle de Jong – Directeur IVN
 • Yigall Schilp – Coördinator klimaatadaptatie ministerie IenW
 • Myrthe mulder – adviseur maatschappelijk vastgoed hevo
 • Dagvoorzitter: Suze Gehem