Zoeken

Roofs 2020-08-34 "Geld lenen voor zonnepanelen is slimmer dan huren

Special Duurzaamheid

Sungevity gaat de samenwerking met Gamma en Karwei aan in de verkoop en montage van zonnepanelen. Hoe zit deze samenwerking in elkaar en wat is er precies de bedoeling van? Roofs vroeg het aan commercieel directeur Jasper Hörmann.

De leverancier van zonnepanelen is in 2012 opgericht, met als missie zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken aangebracht te krijgen. Hörmann: “Daarbij is ons doel steeds om de argumenten in kaart te brengen waarom men géén zonnepanelen op het dak wil. Daar gaan wij dan mee aan de slag. Vaak vindt men de toepassing van zonne­panelen wel interessant, maar vraagt men zich af: ‘kan het wel voor mij?’ Men wil bijvoorbeeld geen rompslomp. Wij nemen dan voor geïnteresseerden het hele voortraject voor onze rekening. Dit kan helemaal online: we nemen van afstand, met behulp van luchtfoto’s, de situatie in ogenschouw en maken een legplan. We werken samen met vaste installa­tiebedrijven, om te borgen dat de systemen altijd volgens de geldende regels en normen worden aangebracht.”

Kan het wel voor mij?

“Onze missie is om zo veel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen,” aldus Hörmann. “Het kantelpunt van een geslaagde transitie op het gebied van duurzaamheid ligt doorgaans op ‘de helft plus één’, maar op het gebied van zonnepanelen mag je volgens de meeste kenners uitgaan van een kwart van het totaal aantal daken. Zo ver zijn we in Nederland nog niet, maar we gaan wel de goede kant op. Volgens de laatste cijfers is zo’n 12,5% van de Nederlandse daken uitgerust met zonnepanelen. Deze zomer zal het miljoenste dak met zonnepanelen worden opgeleverd, een mijlpaal!”

“Dit is voor ons vooral een aanmoediging om verder te gaan. Daarbij willen we dus steeds in kaart brengen wat voor de doelgroep de bottleneck is: wat is de reden om geen zonnesysteem toe te passen? De kopgroep wilde hoe dan ook zonnepanelen: het financiële plaatje was secundair. Daarna kwam de groep die de voordelen wel zag, maar ook garanties verlangde, met name m.b.t. de opbrengst van de systemen. Voor deze doelgroep hebben wij destijds het SunSure-concept in het leven geroepen, waarbij we, als de systemen niet de beloofde opbrengst zouden halen, het verschil terug betaalden. Nadat voor deze doelgroep de belangrijkste drempel was verwijderd, verlegden we onze aandacht naar de volgende doelgroep. De samenwerking met Gamma en Karwei staat aan de basis hiervan.”

Financieringsconstructies

In tegenstelling tot wat men in eerste instantie misschien zou denken, gaat het niet om een constructie waarbij handige klussers zelf de zonnepanelen op hun dak aanbrengen. “Het aanbrengen van zonnepanelen is specialistisch werk en mag men niet zelf uitvoeren,” reageert Hörmann. “De samenwerking vindt met name op publicitair gebied plaats. In de doe-het-zelf zaken komen de mensen die met hun huis bezig zijn: zeker gedurende de lockdown hebben juist deze winkels een duidelijke omzetstijging gekend. Dit zijn de mensen die ook overwegen zonnepanelen op hun dak te laten leggen. Wat is bij deze doelgroep de bottleneck? Volgens onze informatie voelt men er weinig voor om spaargeld in te zetten voor de aanschaf van de systemen, ook als daar een gunstige terugverdientijd tegenover staat. Andere manieren om zonnepanelen te financieren zijn dan ook cruciaal voor de volgende groeispurt.”

“Twee financieringsopties springen het meest in het oog: de aankoop van zonnepanelen met groene leningen van de bank of gemeente, of het huren van zonnepanelen bij één van de verschillende aanbieders in Nederland. We hebben beide varianten onder de loep genomen en onze conclusie is dat huren altijd duurder uitpakt dan externe financiering, zelfs als je na verloop van tijd eigenaar wordt van je gehuurde systeem. Dit geldt des te meer nu na 2023 het mes in de fiscale voordelen voor zonnestroom wordt gezet.”

Een uitwerking van deze conclusie is gepubliceerd in het whitepaper Zonnepanelen: Lenen altijd beter dan huren. Feiten en fabels over externe financieringsopties voor ­zonne­systemen. In deze whitepaper worden eerst de kosten van de toepassing van zonnesystemen op een rijtje gezet. Vervolgens worden verschillende koop- en huurscenario’s met elkaar vergeleken, aan de hand van cijfers van de Consumentenbond. Daaruit blijkt dat de koopscenario’s significant voordeliger zijn. Het toverwoord is hier ‘eigendom’, een fiscaal veel aantrekke­lijker alternatief. Hörmann: “ De conclusie is helder: huren van een zonnesysteem is een optie zonder bestaans­recht. De kosten zijn hoog, de opbrengsten zijn laag, de voorwaarden zijn wazig. En als de enige rendabele huuroptie is om na tien jaar je huursysteem alsnog te kopen, dan kun je dat natuurlijk beter meteen doen. Daarnaast is het voortbestaan van veel verhuurders hoogst twijfelachtig, nu het tijdperk van salderen stapsgewijs wordt afgesloten.”

Samenwerking

De samenwerking met Gamma en Karwei heeft tot doel om dit gegeven onder de aandacht te brengen en de klanten van deze doe-het-zelf-ketens op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de toepassing van zonnepanelen en de wijze van financieren. Hoe dit precies onder de aandacht zal worden gebracht, wordt momenteel ontwikkeld, maar vast staat dat in alle filialen acties zullen worden ondernomen om de toepassing van zonnepanelen op daken te bevorderen.

Het initiatief zal volgens Hörmann altijd bij de klant liggen: “We gaan mensen niet lastig vallen in de winkel. We brengen wel de voordelen van zonnepanelen onder de aandacht bij Gamma-klanten, in en buiten de winkel. Wanneer de klant aangeeft serieuze interesse te hebben, zullen zij naar ons worden doorverwezen. Wij begeleiden de klant vervolgens in zowel de keuze voor een financieringsvorm als in het daadwerkelijk aanbrengen van de systemen op het dak. Dit laatste gebeurt volgens onze normale proce­dure, waarbij we zoals gezegd met behulp van luchtfoto’s een legplan voorstellen. Door onze samenwerking met vaste, gerenommeerde installateurs kunnen we ervoor zorgen dat de systemen volgens de geldende normen worden aangebracht, zowel installatietechnisch als bouwkundig.”

Hörmann heeft er vertrouwen in dat hiermee een nieuwe belangrijke barrière voor de aanschaf van zonnepanelen is geslecht en de komende periode weer meer daken zullen worden voorzien van zonnesystemen.