Zoeken

Roofs 2020-08-46 Aan tafel met… Cor den Hartog

Special Duurzaamheid

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Drie jaar geleden gingen Icopal en Braas Monier samen onder de naam BMI Group. Cor den Hartog, sales director BMI Nederland, vertelt: “Bij die fusie zijn twee grote organisaties in Europa in respectievelijk platte en hellende daken samengevoegd. Het proces om echt één organisatie te zijn, zowel intern als naar buiten toe, is volop in ontwikkeling. Het gaat goed: de twee culturen leken redelijk veel op elkaar en gaan steeds meer als één BMI fungeren. De verkooporganisatie is gesplitst in BMI Monier en BMI Icopal. BMI Monier, gericht op de hellende dakenbranche, verkoopt via de bouwmaterialenhandel, terwijl BMI Icopal voornamelijk verkoopt via specialis­tische handelaren en rechtstreeks aan de dakbedekkings­bedrijven. Ik kom vanuit Icopal en ben me nu aan het verdiepen in de hellende daken. Ik heb geen bucketlist in mijn achterhoofd, maar ik werk wel altijd vanuit een bepaalde doelstelling. En die komt erop neer dat ik me wil blijven ontwikkelen en vooruit wil gaan, als mens en in mijn werk.”

Wereld op zichzelf

Den Hartog is tien jaar geleden bij Icopal in Groningen begonnen. Hij vertelt: “Ik heb retail management gestudeerd en had daarna diverse functies op het raakvlak van ­marketing en sales, in de fast moving consumer goods, dus de consumentengoederen, en de agricultuur. In 2010 zag ik een vacature voor marketing manager bij Icopal. Daar moest een marketingafdeling opgezet worden. Dat sprak me meteen aan: ik ben niet het type dat alleen op de winkel komt passen, ik wil ook graag zelf iets opzetten. De bouwwereld kende ik nog helemaal niet, maar trok me altijd wel. Toen ik mijn studie retail management koos, overwoog ik ook Bouwkunde. De bouw is een wereld op zichzelf, waarin veel gebeurt. Ik ben gaan praten met een vriend en zijn vader, die beiden in de dakenbranche werkten. Hun enthousiasme was aanstekelijk. Zo ben ik bij Icopal terechtgekomen.”

In 2012 werd Den Hartog marketing- en verkoopdirecteur voor Icopal in Nederland. Sinds 2019 is hij sales director voor BMI in Nederland en daarmee verantwoordelijk voor alle verkoopactiviteiten voor zowel de hellende als platte daken. Den Hartog: “Ik word steeds enthousiaster van de daken­branche. Het klinkt misschien gek, maar ik kan echt blij worden van een mooi dak, of het nou plat of hellend is. Ik word er enthousiast van als een dak er mooi bij ligt en goed afgewerkt is. Een mooi dak is het resultaat van een samenwerking tussen partijen: onze organisatie, die zorgt voor goed materiaal en goede systemen, en de dakdekkers. Als we samen een mooi project hebben gerealiseerd, de klanten tevreden zijn en de jongens een glimlach op hun gezicht hebben, dan ben ik trots. Ik hoef daarbij niet voorop te staan. Ik faciliteer.”

“Ik pas bij BMI, omdat die organisatie werkt vanuit vier kern­waardes: empower, evolve, connect en inspire,” legt Den Hartog uit. “Ik vind het heel belangrijk om te werken vanuit waardes die je kaders bepalen. Zo heb ik ook mijn persoonlijke waardes love, respect en understanding. Dat zijn mijn drie uitgangspunten in de omgang met de mensen om me heen, zowel zakelijk als privé. Met love bedoel ik: liefde in alles wat je doet. Liefde voor het vak, liefde voor mijn gezin, als mens openstaan om liefde te ontvangen. Respect is het grondbeginsel en gaat erover dat je de mensen om je heen met respect behandelt en dat je zelf ook zo behandeld wilt worden. Respect is ook de basis in zakelijk contact. Je mag het oneens zijn, maar de discussie moet altijd gevoerd worden vanuit respect. En understanding betekent voor mij dat ik begrip heb voor andere standpunten. Er zit iets van empathie in: ik kan me inleven in andere mensen, ik accepteer dat ze misschien anders denken dan ik. Bij deze waardes gaat het dus voor mij in de eerste plaats over de omgang met anderen. Maar bij respect gaat het ook over de omgang met je omgeving en de natuur.”

Meer dan een dak

Een belangrijk thema voor BMI is duurzaamheid. Den Hartog: “Als organisatie hebben we het uitgangspunt dat een dak niet alleen dient voor de bescherming en het comfort van de mensen die in het gebouw leven of werken, maar een tweede functie zou moeten hebben. Want het is ‘never just a roof’. Als je ziet hoeveel daken er zijn, dan realiseer je je hoeveel je daarmee zou kunnen doen. Multifunctionele daken voegen nieuwe dimensies aan een gebouw toe. Denk aan het hele kleurenpalet van groene, gele, blauwe en rode daken, waarbij daken gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit of het opwekken van zonne-energie. Een dak is zoveel meer dan alleen maar een dak! Als we de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs voor 2050 willen halen, dan zullen we met z’n allen veel meer moeten doen aan duurzaamheid. Die noodzaak begint steeds meer in te dalen. BMI is daarin één van de koplopers op de markt. Daar zijn we trots op, maar we weten ook dat we er nog lang niet zijn.”

Circulariteit is voor BMI belangrijk: BMI Icopal ontwikkelde vijfentwintig jaar geleden Icopal Universal, een POCB-dakbaan met een zeer hoge herbruikbaarheid, die brandvrij verwerkt wordt. “Universal heeft een lange levensduur. Als je nu een dak afdicht met Universal, heb je na 2050 een sloopdak dat een hoog percentage grondstof voor nieuwe, gerecyclede dakbanen oplevert. Met Universal bouw je dus nu al aan de circulaire economie” vertelt Den Hartog. Daarnaast is BMI producent van Citumen, toplagen en onderlagen op basis van gerecyclede bitumen. “Ik zie ook zelf dat je circulair móet denken. Die noodzaak is er. Niet alleen vanuit commer­cieel oogpunt, maar ook voor de toekomst. Ik ben vader van drie kinderen. Ik zie dat er iets moet veranderen, we kunnen niet allemaal op deze manier doorgaan. Door mijn werk bij BMI ben ik me heel bewust geworden van het belang van duurzaamheid.”