Zoeken

Roofs 2020-08-57 Recycling van steenwolresten

Special Duurzaamheid

Rockcycle is de recycling service waarmee steenwolresten worden ingezameld en teruggehaald via bouwplaatsen. Het concept is niet nieuw, want Rockwool en Renewi ontwikkelden de service jaren geleden al. Onlangs hebben beide partijen de samenwerking vernieuwd en de service verbeterd.

Naast de recycling van steenwol uit grote projecten, werken de beide partijen ook samen aan de opzet van diverse inzamelpunten voor de verwerking van kleinere hoeveelheden steenwol. Want in een tijd waarin circulariteit en circulair bouwen steeds belangrijker worden, wordt deze service steeds belangrijker.

Samenwerking

Beide partijen bieden professionele ondersteuning bij de inzameling en verwerking van steenwolresten, die de steenwolfabrikant hergebruikt als secundaire grondstof voor nieuwe steenwol producten. Het afvalbedrijf verzorgt zowel de logistiek als de administratie en fungeert daarom als het centrale aanspreekpunt.

In 2019 werden wereldwijd door Rockwool Group zo’n 159.000 ton steenwolresten verwerkt en gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe steenwolproducten. Met behulp van containers op de bouwplaats worden steenwolresten ingezameld en gescheiden van het overige bouwafval.

In de Benelux haalt Renewi de containers op en levert ze af bij de recyclingfabriek in Roermond. Hier worden de steenwolresten tot briketten geperst, die weer als grondstof hergebruikt worden.
Jos Dumoulin, Technical Director Operations Rockwool bv, licht toe: “Onze hoogwaardige steenwol producten bestaan zo tot wel 50% uit gerecyclede materialen. We zijn er trots op dat we met Rockcycle kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de groep – en natuurlijk aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties.”

Circulaire economie

In de bouwbranche en de industrie wordt steeds vaker bewust gekozen voor processen met een minimale impact op de omgeving. Door gebruik te maken van deze service levert men een directe bijdrage aan een circulaire economie, door vermindering van afval en verlaging van het primair grondstofgebruik. “We ervaren een groeiende vraag naar het gebruik van Rockcycle,” aldus Paul Steen, Sales Director Rockwool Benelux. “Met de vernieuwde samenwerking kunnen we nog beter inspelen op de klantvraag en tegelijkertijd nog meer bijdragen aan de circulaire economie”.

Renewi profileert zich als een ‘waste-to-product’-bedrijf. “Wij zijn trots op de samenwerking, waarmee we nog meer afval gaan omzetten in nieuwe grondstoffen,” aldus Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial Waste Nederland. “Voor ons is afval een denkwijze en een mogelijkheid. Met onze kennis en ervaring in combinatie met een uitgebreid aanbod aan diensten zijn we in staat om duurzame en praktische recyclingoplossingen te bieden. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.”