Zoeken

Roofs 2020-08-64 Eldon Dakbedekkingen en Mastum Daksystemen samen verder als MASTUM bv

Bedrijfsnieuws

Per 1 juli zijn Eldon Dakbedekkingen en Mastum Daksystemen gefuseerd. Het nieuwe bedrijf, met vestigingen in Rotterdam, Alphen aan den Rijn en De Meern/Utrecht heet voortaan MASTUM bv. Hiermee is in één klap een grote, landelijk actieve partij ontstaan, goed voor een omzet van zo’n 25 miljoen per jaar. Roofs sprak met directeur Rien van Harten.

Beide dakdekkersbedrijven waren al onderdeel van de holding MSQ en ze stonden allebei al onder leiding van Rien van Harten. De fusie heeft volgens hem alleen maar voordelen. Doordat immers de twee dakdekkersbedrijven als één organisatie, dus onder dezelfde naam en volgens dezelfde systematiek gaan opereren, kan veel efficiënter worden gewerkt. Dit komt de kwaliteit van werken alleen maar ten goede.

Fusie

Het duizelt Van Harten af en toe wel een beetje. Hij begon op jonge leeftijd als uitzendkracht bij dakdekkersbedrijf Voormolen. “Wie had kunnen denken dat ik op mijn 53ste de verantwoordelijkheid voor de broodwinning van zo veel gezinnen zou hebben? In feite was dat al wel het geval, omdat ik beide organisaties leidde, maar het drong pas goed tot me door toen ik al die mensen zag toen we de fusie aan het personeel bekend maakten. Met deze fusie zitten we ineens in de top van de grootste dakdekkersbedrijven van Nederland.”

Waarom was deze fusie noodzakelijk en waarom is voor deze naam gekozen? Van Harten: “Het is verstandig om een sterke en gezonde organisatie neer te zetten, want de concurrentie is sterk en er liggen altijd grote concerns op de loer. Omdat beide bedrijven onder mijn leiding binnen de holding opereerden, lag het voor de hand ze op een vergelijkbare manier te organiseren. Met de fusie voegen we naar mijn mening het beste van twee werelden samen, er ontstaat een specialist in alle soorten platte en (licht)hellende daken in zowel de nieuwbouw- als renovatiesector. Klanten en samenwerkingspartners kunnen hiermee profiteren van efficiëntere processen, een uitgebreider productaanbod en meer innovatiekracht.”

De naam Eldon zal daarmee uit de markt verdwijnen, nadat het bedrijf vorig jaar nog het 50-jarig jubileum vierde. “De keuze voor de nieuwe naam lag eigenlijk voor de hand. Er moest een keuze gemaakt worden en waar de naam Eldon vooral een regionale uitstraling had, heeft Mastum dat landelijk. Eldon was aangesloten bij DAKMERK en het was belangrijk dat we dat zouden behouden. De organisatie blijft dan ook, met de nieuwe naam, onder het KvK-nummer van Eldon opereren: in dat opzicht gaat het enkel om een naams­wijziging, wij blijven zodoende aangesloten bij DAKMERK. Ook blijven we actief binnen Leven op Daken. De organisatie van Eldon blijft voor het overige ongewijzigd, voor Grillo Dakafwerkingen heeft de fusie dan ook geen gevolgen.”

“Dit alles houdt in dat we blijven werken volgens de in de markt bekende kwaliteitsstandaard. Wij zijn een stel vakidioten en het is onze passie om het dak op een goede manier waterdicht te maken. In die zin verandert er voor onze klanten weinig anders dan de naam en het logo. Inmiddels is de uitstraling (werkkleding, busjes, etc.) van de beide organisaties al op elkaar afgestemd. Intern was het een wat langduriger proces om de werkmethodes op elkaar af te stemmen en de interne systematiek te stroomlijnen, maar ook in dit opzicht staat de organisatie stevig op poten.”

Van Harten: “We merken dat de klanten geen problemen hebben met deze ontwikkeling en ons trouw blijven. Voor sommige medewerkers daarentegen was het afscheid van de oude naam wel emotioneel, velen hebben tientallen jaren voor het bedrijf gewerkt. Voor hen is er vanzelfsprekend wat meer tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen, maar iedereen weet dat dit voor de continuïteit van het bedrijf een verstandige stap is. Er zijn overigens geen arbeidsplaatsen verloren gegaan, integendeel: we hebben onlangs een aantal nieuwe medewerkers aangenomen.”

Team

Zoals gezegd is als gevolg van deze fusie een grote partij ontstaan. MASTUM bv is nu een landelijk opererende organisatie geworden, met vestigingen in Rotterdam, Alphen aan den Rijn en De Meern. Op korte termijn zullen er ook vestigingen in Arnhem en Amsterdam worden geopend. De vestigingen van Eldon (Rotterdam en Alphen aan den Rijn) zullen verhuizen naar één, centrale locatie in Waddinxveen. Het bedrijf zal opereren met één calculatie-afdeling en één afdeling werkvoorbereiding. Op regionaal niveau zullen projecten vervolgens worden begeleid door minimaal de projectmanager en de uitvoerder. Zij zullen zo veel mogelijk als team opereren. Twee kapiteins op één schip is uit den boze: op technisch gebied is de uitvoerder degene die per project het meeste overzicht heeft en hij is dus, vanaf de uitvoering, het aanspreekpunt voor de klant.”

Van Harten heeft vertrouwen in deze nieuwe stap. “Het is dan wel zo dat we een grote partij zijn, maar feitelijk hebben we het zodanig georganiseerd, dat we zijn opgebouwd uit vier regionale kernen, dus eigenlijk vier kleinere dakdekkersbedrijven. Op die manier is het heel goed te behappen. We zullen dus dichtbij de klant opereren en we kunnen met onze compacte organisatie snel en flexibel reageren op de vraag van de klant.”