Zoeken

Roofs 2020-09-24 Opleiden in tijden van corona

Bericht van TECTUM

Voor de continuïteit van de dakenbranche is het van essentieel belang dat de kwaliteit en de capaciteit van de opleidingen op peil blijft. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft TECTUM er hard aan gewerkt om dit te kunnen blijven borgen. Het afgelopen schooljaar is daardoor op een goede manier afgerond en voor het komende schooljaar staat alles klaar. Een gesprek met directeur Karel-Jan Batenburg.

Vanaf de persconferentie van premier Rutte op 15 maart jl., waarin o.a. werd aangekondigd dat de scholen dicht moesten, ging ook TECTUM op slot. “Dat kon niet anders,” vertelt Batenburg. “Wij krijgen dagelijks heel veel dakdekkers over de vloer, we wilden te allen tijde voorkomen dat we de besmettingshaard van de dakbedekkingsbranche zouden worden. Daar komt bij dat we samenwerken met een ROC, dat eveneens gedwongen werd de deuren te sluiten. Al hadden we open willen blijven, dan was dat in praktische zin niet eens mogelijk geweest.”

“De vraag is dan: ‘wat nu?’ Dicht blijven en wachten tot de pandemie voorbij zou zijn was geen optie. De diploma’s moesten zo veel mogelijk op tijd worden uitgereikt, want er hangen voor betrokkenen grote consequenties aan. Denk bijvoorbeeld aan de salarissen van de leerling-dakdekkers en, meer op macroniveau, de instroom in de bedrijfstak. Door de vergrijzing is het belangrijk dat er vol­doende jong, nieuw en gekwalificeerd personeel de branche instroomt. Op de één of andere manier moest er dus voor worden gezorgd dat we het onderwijs zouden blijven bieden en dat iedereen in staat zou worden gesteld de examens af te leggen. De kwaliteit van het onderwijs moest daarbij worden geborgd, want de opleidingen zijn erkend door het ministerie van OCW. Iedereen die het diploma heeft gehaald, heeft dezelfde toetsing gehad en voldoet dus aan vastgelegde eisen. Dat kon natuurlijk dit jaar niet anders zijn.”

Coronamaatregelen

“Vanaf dat moment hebben we dan ook dag en nacht gewerkt om ervoor te zorgen dat we op een coronaveilige manier toch ons lesprogramma konden leveren. Half april waren we zo ver dat we de lesstof op afstand konden presenteren: via filmpjes, online presentaties en TECTUM TV, maar ook door meer zelfwerkzaamheid van de leerlingen te vragen dan voorheen. De oefeningen en opdrachten waren op de nieuwe situatie aangepast. Op deze manier konden de theorielessen, vanaf 18 april jl. via online lesgeven, relatief snel weer worden hervat.”

De praktijklessen waren een ander verhaal. Daarvoor moeten de leerlingen immers weer naar de locatie van TECTUM komen. De leslocatie moest dus zodanig worden ingericht dat steeds de anderhalve meter afstand kon worden gehouden. Dit werd bewerkstelligd d.m.v. looprichtingen en de andere bekende maatregelen, zoals het plaatsen van handreinigingsmiddelen, etc. Ook hebben we onderlinge afspraken gemaakt om het social distancing te kunnen blijven waarborgen, bijvoorbeeld dat er maar één persoon tegelijk mag lopen. De groepen zijn drastisch verkleind en de beschikbare ruimte kon daardoor maar beperkt worden gebruikt. Er kon bijvoorbeeld slechts één persoon op een modeldak staan. Als er méér personen op staan, werk je voortdurend binnen een straal van anderhalve meter ten opzichte van de ander. Inmiddels hebben we de modeldaken uit­gerust met een doorzichtig scherm, zodat er op een veilige manier met twee personen op te werken valt. Deze maat­regelen gelden natuurlijk niet alleen voor de hoofdlocatie in Nieuwegein, maar ook voor de vestigingen in Mierlo, Purmerend en Hoogeveen.”

“Dit alles betekende enerzijds dat er meer lessen en trainingen moesten worden gegeven. Met name aan het begin hebben onze buitendienstmedewerkers en andere collega’s bijge­sprongen om de extra lessen te kunnen verzorgen. Het heeft allemaal dan ook meer tijd, en geld, gekost, maar de daken­branche heeft hier in geïnvesteerd. Vanaf 20 april jl. we de praktijklessen hervat en half juli konden de meesten hun examens afleggen. We hebben zodoende de vertraging gelukkig tot een minimum weten te beperken.”

Diploma-uitreiking

De jaarlijkse diploma-uitreiking is voor de dakbedekkingsbranche een vaste happening. Dit jaar kon die vanzelfspre­kend niet doorgaan. Karel-Jan Batenburg vertelt dat men nog wel heeft onderzocht om de diploma-uitreiking in beperkte vorm te laten doorgaan, maar dat hier al snel van af is gezien. “De diploma-uitreiking moet een feestelijke bijeenkomst zijn voor alle betrokkenen. En dat is onder deze omstandigheden simpelweg niet mogelijk zonder in potentie mensen te besmetten met het virus. Dat willen we niet op ons geweten hebben. Daarom worden de diploma’s dit jaar op een nogal zakelijke manier uitgereikt, de geslaagden halen hun diploma op bij de locatie waar ze les hebben gehad. We hopen dat volgend jaar de omstandigheden zodanig zullen zijn, dat we de diploma-uitreiking weer op de manier kunnen organiseren die we gewend zijn. Dan zullen we de gediplomeerden van dit jaar ook nog eens extra in het ­zonnetje zetten.”

Tijdens de diploma-uitreiking worden jaarlijks ook diverse prijzen uitgereikt, dat is dit jaar vanzelfsprekend ook niet aan de orde. Batenburg: “We bekijken nog hoe we hiermee om zullen gaan. Die prijzen zijn zeker niet onbelangrijk, maar onze primaire aandacht ligt nu vanzelfsprekend bij het op een goede manier verzorgen van ons aanbod ­opleidingen en cursussen.”

Vertrouwen

“We houden er rekening mee dat we het gehele komende schooljaar nog volgens de coronamaatregelen zullen ­moeten werken,” aldus Batenburg. “Naast alle opleidingen (BBL en OKD) worden inmiddels ook alle cursussen (o.a. VakScan, VCA, BHV) weer gegeven. Met de ervaringen die we afgelopen voorjaar hebben opgedaan, is het nu vooral nog een kwestie van fine tunen. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we het komende opleidingsjaar op een goede manier zullen kunnen werken.”

“Dat spreekt niet vanzelf: we hebben er allemaal keihard voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we zijn dan ook ontzettend blij en trots dat we dit nu kunnen zeggen. Gelukkig hebben we in onze branche een goede structuur in de samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties . We zijn een relatief kleine branche die de zaken goed op orde heeft. Ik vergelijk ons in dat opzicht wel eens met het dorpje van Asterix en Obelix in de grote boze buitenwereld. En ook niet onbelangrijk: de bedrijven hebben gelukkig nog steeds voldoende werk. Daardoor blijft vooralsnog ook het aantal aanmeldingen voor de vakopleiding goed op peil. De instroom in de dakenbranche blijft hierdoor, ondanks de lastige omstandigheden, stabiel.”