Zoeken

Roofs 2020-09-Nieuwslijn

agenda

16-17 september 2020, Architect@work
Ahoy Rotterdam, Info: www.architectatwork.nl)

29 september 2020, Expertwebinar ‘Brandveilig verduurzamen bestaande gebouwen’.
Info: www.bouwwereld.nl

27-29 oktober 2020, Building Holland 2020
RAI, Amsterdam, Info: www.buildingholland.nl

PERSONALIA

CCM

Sebastiaan van den Berg is op 1 augustus 2020 het salesteam bij CCM komen versterken als Technisch Commercieel Adviseur voor de merken RESITRIX® en HERTALAN® in de regio West-Nederland. Met inmiddels 18 jaar werkervaring in de dakenmarkt is hij een professionele aanvulling voor het Sales Team.

NRP

Prof. ir. Wessel de Jonge is per 1 juli benoemd tot algemeen bestuurslid van NRP (Nationaal Renovatie Platform). Hij treedt zowel toe vanuit zijn functie als directeur van NRP partner WDJArchitecten in Rotterdam als vanuit zijn aanstelling als hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

QUOTE VAN HET DAK

Concrete, concrete shining everywhere
Moonlight’s bright, and the kids don’t care
Meet me at the streetlight, gonna take you there
Take you rooftop dancing

Sylvan Esso – ‘Rooftop dancing’ (2020)

De Roval-Multi-Trim®: duurzame aluminium dakrand

Het vervangen van oude dakranden door nieuwe aluminium dakranden kan ingrijpend zijn. Niet alleen moet de bestaande dakrand worden verwijderd, maar ook de bitumen of kunststof daklaag moet vaak geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Dat is tijdrovend en kostbaar.

Met de Roval-Multi-Trim® is dat allemaal niet nodig. Deze aluminium dakrand kan eventueel over de bestaande dakrand worden heen geschoven. Sloopwerkzaamheden worden zo tot een minimum beperkt of zijn in veel gevallen zelfs helemaal niet nodig. Hierdoor hoeft er op het dak minder werk te worden verricht, waardoor het risico op valgevaar afneemt. Ook de montage gaat op deze manier sneller. De Roval-Multi-Trim®, die geschikt is voor zowel nieuwbouw- als voor renovatieprojecten, is gemaakt van aluminium en daardoor onderhoudsarm.

Leden OnderhoudNL vragen als eerste subsidie Renovatieversneller aan

Zes leden van OnderhoudNL, hun ketenpartners en vijf woningcorporaties hebben als eerste consortium subsidie aangevraagd bij de Renovatieversneller, het landelijke verduurzamingsproject van de overheid. De samenwerking - onder de naam de Utrechtse Renovatieversneller - betreft de gezamenlijke verduurza­ming van een deel van de sociale huurwoningen van deze vijf corporaties. De betrokken vastgoed-onderhoudsbedrijven van OnderhoudNL zijn: Coen Hagendoorn, Hemubo, Talen Vastgoedonderhoud, Rutges Vernieuwt, Weijman Vastgoedonderhoud en Smits Vastgoedzorg. De betrokken onderhoudsbedrijven zijn vaste partners van de woningcorporaties en werken al jaren met hen samen volgens de systematiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Hierbij staan ketensamenwerking en ketenoptimalisatie centraal.

Regionale energiestrategie goed uit de startblokken

De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem: aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.

Met de Regionale Energie Strategieën (RES) is gekozen voor een bottom-up aanpak en een grote rol voor de lokale politiek. “De concept-RES’en zijn goed uit de startblokken,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “De regio’s hebben met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel een serieus plan gemaakt met veel potentie. Het gaat er nu om die potentie te realiseren: van praten over wat er kan, naar praten over wat er komt.“ Om dat goed te kunnen doen, zijn de volgende zaken van belang:

Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om daarmee door te gaan.

Publicatie norm voor weerstand tegen brand tussen ruimten

NEN 6068 voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en gepubliceerd. De norm is gedeeltelijk herzien en bevat daarnaast een nieuwe infor-matieve bijlage F met praktische handreikingen en toelichtingen. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen, waaronder de formulering voor de vlam uit een dakopening bij industriefuncties: deze is voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.

De norm is aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) om voor nieuw te bouwen gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

Icopal en Monier op Belgische markt voortaan BMI Belgium

De weg tot één geïntegreerd bedrijf op de Belgische markt startte toen Monier en Icopal, marktleiders in bouwmaterialen voor respectievelijk hellende en platte daken, zich in 2018 onder één vlag presenteerden op Batibouw. Op 1 augustus van dit jaar wordt nu de juridische stap in die integratie gezet: voortaan vormen ze samen de nieuwe entititeit BMI Belgium. België is zo één van de eerste landen binnen de internationale BMI Group dat officieel de verschillende entiteiten samenvoegt. Die officiële samensmelting zorgt voor meer flexibiliteit, een betere service en een eenvoudigere administratie. Bovendien brengt de recente overname van het RBB betonportfolio en de betonproductie van Etex een uitbreiding binnen de Belgische entiteit.