Zoeken

Roofs 2020-10-12 Tjerk van Duinen is nieuwe hoofdredacteur Roofs

Redactiewisseling

Vanaf het novembernummer van Roofs zal Tjerk van Duinen fungeren als de nieuwe hoofdredacteur van Roofs. Hij volgt Edwin Fagel op, die per 1 oktober is teruggetreden, na bijna 18 jaar werkzaam te zijn geweest bij de uitgever van dit blad. Een dubbelinterview.

Tjerk van Duinen is oprichter van het tekst- en redactie­bureau Van Duinen Content & Communicatie (VDCC). In die hoedanigheid voert hij voor verschillende opdrachtgevers de redactie op tekst en beeld. Voor Lindeman Uitgevers verzorgde hij sinds begin dit jaar de rubriek Dak van het Jaar in steilDAK, het zusterblad van Roofs, voor de hellende daken­branche. Nadat Edwin Fagel te kennen had gegeven te willen stoppen met Roofs, was Van Duinen direct in beeld om hem op te volgen.

Afscheid

“Naast de journalistieke teksten die ik als redacteur van Roofs schrijf, heb ik in mijn vrije tijd altijd ook meer literaire teksten geschreven: met name poëzie, maar ook essays, recensies, etc.,” legt Fagel zijn besluit uit. “Ik ben dit werk gaan doen vanuit mijn fascinatie voor taal. De fascinatie voor de dakenbranche is daar pas later bij gekomen. Maar na bijna 18 jaar wil ik nu graag meer tijd besteden aan de ‘literaire’ teksten. Diverse persoonlijke omstandigheden maken het voor mij nu mogelijk om deze stap te zetten. Ik zal, op freelance basis, nog wel de hoofdredactie van het tweemaandelijkse zusterblad voor de hellende dakenbranche steilDAK blijven verzorgen.”

Na zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden ging Fagel aan de slag als boekverkoper. “Het bleek al snel dat ik, zacht gezegd, geen goede verkoper ben en toen duidelijk was dat na een jaar mijn contract niet zou worden verlengd, ben ik via open sollicitaties op zoek gegaan naar een positie als redacteur. Bij Dirk Lindeman, de oprichter van Roofs en destijds directeur van uitgever Mandate Publishers, kwam mijn brief op het juiste moment binnen: mijn voor­ganger was precies in die periode op weg naar de uitgang.”

“Achteraf vind ik het getuigen van lef dat Dirk Lindeman me destijds aannam: ik had maar een klein beetje redactie-ervaring en ik wist niets van daken. Op mijn eerste werkdag lag er een stapel Roofs en Dakenraad voor me klaar, zodat ik me kon ‘inlezen’. Het eerste wat ik deed, was een woordenlijst aanleggen, om een beetje thuis te raken in de terminologie. In het begin ging ik steeds met Dirk mee naar afspraken, maar begreep ik nog weinig tot niets van wat er werd besproken. Ik ben in die eerste periode intensief begeleid, een periode waarin ik heel veel heb geleerd: van Dirk, maar ook van Ton Berlee, die destijds (tot 2006) fungeerde als hoofdredacteur. Nog steeds ben ik niet erg technisch aangelegd, maar ik ben al die jaren ondersteund door een sterke en actieve redactieraad, die me niet alleen de kennis over, maar ook de liefde voor het dak heeft bijgebracht.”

“Het is een open deur, maar in die 18 jaar heb ik de dakenbranche zien veranderen. De solarbranche en de branche voor groendaken stonden nog in de kinderschoenen. Valveiligheid was een onderwerp waar het bewustzijn nog voor moest worden gekweekt. Ik denk dat Roofs in al die jaren zijn bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikke­lingen: door zijn berichtgeving en door ruimte te geven aan discussies, maar ook via het organiseren van symposia en vakbeurzen. Sinds 2010 is Dirks dochter, Palmyra Lindeman, directeur van Lindeman Uitgevers. Zij zet het blad voort onder dezelfde visie, en dat is: Roofs heeft alleen bestaansrecht als het vakblad een neutrale en zo veel mogelijk een onafhankelijke positie kan innemen. In die zin is Roofs het platform voor de hele dakenbranche. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit blad ook in de toekomst, met de frisse energie en nieuwe ideeën die Tjerk van Duinen zal brengen, die rol zal blijven spelen.”

Nieuwe hoofdredacteur

Tjerk van Duinen maakte dertig jaar geleden de eerste stap naar een schrijvend leven. Hij vertelt: “Na het volgen van een aantal cursussen kwam ik toevallig in de bouw-gerelateerde hoek terecht en sindsdien heb ik in verschillende hoedanig­heden en voor verschillende uitgeverijen gewerkt, geschreven en gefotografeerd. Vanaf 2011 combineer ik dat met marketing- en communicatiewerk voor startups en MKB-bedrijven. Het marketing- en communicatiewerk deed ik samen met een compagnon, die voor zijn grootste klant veel contact had met Roofs. Deze uitgave zat steevast in het jaarlijkse mediaplan, dus de naam kwam veel voorbij. Verder kwam ik ene Edwin Fagel wel eens tegen op beurzen.”

“Mijn relatie met de dakenbranche is nog bescheiden. Ik ken een aantal bedrijven die er actief zijn en ik ben altijd erg gecharmeerd van ambachtelijk werken, zoals bijvoorbeeld leidekken. Dat zijn mooie beroepen en ik hoop dat er voldoende animo voor blijft bestaan. Maar een mooie glaskap boven een atrium met rookluiken en ventilatieramen, die volledig geautomatiseerd werken en een eenheid vormen met de gebouwinstallaties, vind ik ook prachtig. Die kwam ik regelmatig tegen bij mijn werk voor de gevelbranche, dat ik nu achttien jaar doe. Deze positie stelt me in de gelegenheid om me meer met de ‘vijfde gevel’ bezig te houden.”

Nadat hij een persbericht over een project naar steilDAK had verstuurd, werd hij uitgenodigd om vaker voor het blad te schrijven. De samenwerking beviel zo goed, dat Van Duinen de eerste was waar aan werd gedacht in de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur voor Roofs. Wat vindt Van Duinen van het vakblad? “De inhoud is in elk geval gevarieerder dan de titel suggereert. De redactieraad, en de activiteiten die de uitgever ernaast organiseert, vertellen mij dat de organisatie een sterke band heeft met de branche en dat maakt het voor mij aantrekkelijk om mij in het onderwerp te storten. Ik blijf altijd nieuwsgierig en ik heb veel zin om me in de dakenmaterie te verdiepen.”

“Het dak wordt doorgaans puur functioneel benaderd. Het moet beschermen, isoleren, licht doorlaten of juist niet. Dan vind ik multifunctioneel gebruik een mooie ontwikkeling. Daktuinen in grote steden, vergroening van daken om de opwarming van binnensteden tegen te gaan en regenwater te absorberen, hoe daken een rol kunnen spelen in de verduurzaming van gebouwen, daar is nog veel te winnen. Roofs besteedt daar veel aandacht aan en dat zal ik zeker doorzetten.”

“Ik hou ervan om mooie bladen te maken,” besluit Van Duinen. “Daarmee bedoel ik natuurlijk dat de inhoud interessant moet zijn voor de verschillende doelgroepen, maar ook vind ik dat het blad aantrekkelijk moet zijn om te lezen: inhoud en vorm moeten op een goede manier samen­werken. Ik denk dat dat in Roofs al wel gebeurt, maar ik heb ook ideeën over de verdere ontwikkeling van het blad.”

“Het was een voorrecht om al die jaren te mogen helpen dit blad te maken,” neemt Fagel het laatste woord. “Ik wil mijn collega’s, de leden van de redactieraad en al onze relaties hartelijk danken voor de samenwerking in al die jaren.”