Zoeken

Roofs 2020-10-48 Groenkeur borgt veilig werken op hoogte

Special Dakonderhoud

Tot voor kort was veilig werken op hoogte onderdeel van de Groenkeur-certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening. Op verzoek van de deelnemers en bedrijven is echter bij het vernieuwen van de opleidingen besloten om dit onderdeel apart aan te bieden. Veilig werken is eenvoudigweg té belangrijk. Het gaat erom dat groen­professionals zich bewust zijn van veiligheid en het bijbehorende gedrag.

Daarom geldt met de komst van de vernieuwde persoonscertificaten als instapeis dat cursisten beschikken over een certificaat ‘Veilig werken op hoogte‘ om deel te kunnen nemen aan het Groenkeur-examen ‘Dak- en Gevel­begroening medewerker onderhoud’. Er bestaan voor Veilig werken op hoogte momenteel diverse opleidingen met verschillende diepgang en bewijzen van deelname, waaronder ook ‘certificaten’. Omdat Groenkeur de veiligheid ook echt wil borgen, is besloten om samen met de experts van BDA Dak- en gevelopleidingen een eigen training en examen te ontwikkelen. Zo zijn de basiskennis en vaardigheden meteen op de juiste manier vastgelegd.

Examens

Deze nieuwe cursus wordt als eerste aangeboden door BDA Dak- en Gevelopleidingen. Bedrijven en vakmensen kunnen zich zowel voor de cursus als het examen inschrijven. Op 16, 22 en 23 oktober 2020 staan de eerste examendata gepland. De gediplomeerde medewerkers zijn straks terug te vinden in het register op de website van Groenkeur.

Groendak het nieuwe normaal

Op basis van het in 2020 vernieuwde praktijkboek Multifunctionele daken en gevels van ISSO heeft Groenkeur samen met IPC groene ruimte dak- en gevelopleidingen ontwikkeld. Ook die worden vanaf september 2020 gegeven. In deze opleidingen komen aanleg, onderhoud en werkvoorbereiding voor een daktuin of groene gevel aan bod. Opleidingen speciaal voor groenprofessionals. Op deze wijze stimuleert Groenkeur met haar partners daktuinen als het nieuwe normaal om klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit te verbeteren. Voor het reguliere onderwijs zijn er op mbo-niveau keuzedelen uitgewerkt.

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in het fysieke domein. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. De stichting stelt hiervoor schema’s of beoordelingsrichtlijnen op. Een certificatie-instelling beoordeelt aan de hand van het schema de kwaliteit van een bedrijf. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten. Groenkeur beheert vijf schema’s voor personen en vier schema’s voor bedrijven, waaronder de BRL Dak- en gevelbegroening in combinatie met ISO 9001.