Zoeken

Roofs 2020-10-50 Dakonderhoud verlengt levensduur dakbedekking

Special Dakonderhoud

Dakonderhoud is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van het dak. DAKMERK is de kwaliteitsorganisatie van de dakenbranche. Voor de DAKMERK garantie die de organisatie afgeeft, is het onderhoud een verplicht onderdeel. Roofs interviewde voorzitter Dick van der Bom en directeur Jeanine van Noordenne.

Een dak dat door een participant van DAKMERK wordt opgeleverd, is voorzien van het garantiecertificaat van de organisatie. Dit houdt in dat het dak gedurende 10 jaar gegarandeerd waterdicht is. Eventuele problemen vóór het verstrijken van de garantieperiode worden zonder kopzorgen voor de opdrachtgever opgelost. Onderdeel van de garantie­voorwaarden die aan het DAKMERK garantiecertificaat hangen, is dat het dak jaarlijks dient te worden geïnspecteerd en onderhouden.

Hoe definieer je dakonderhoud? Er zijn verschillende handelingen die daaronder vallen: naast het reinigen van het dak, vallen ook kleine en grotere reparaties daaronder, tot en met het compleet overlagen van de dakbedekking. Of spreek je dan al van renovatie?

Smeren en strooien

Dick van der Bom vertelt dat het in vroegere tijden eenvoudig was: “Bitumen dakbanen waren in het algemeen niet voorzien van leislag, dit betekende dat de toplaag voorzien werd van een laag leislag of fijn grind, ingestrooid in een bitumen koude kleefstof. Dakonderhoud stond toen gelijk aan ‘smeren en strooien’: de plekken waar de leislag was weggesleten werden bijgewerkt met bitumen kleefstof en leislag of fijn grind. Met de intrede van APP gemodificeerd bitumen en bitumen toplagen met leislag op de markt, en later van andere dakbedekkingsmaterialen, werd dat een ander verhaal. Voor de levensduur van het dak is preventief onderhoud noodzakelijk: een jaarlijkse controle van de staat van het dak en het schoonmaken van goten en afvoeren. Hiermee is voor de dakenbranche een aparte tak van sport ontstaan, waarvoor veel dakaannemers een aparte afdeling hebben opgezet.”

“Kort gezegd kun je spreken van drie typen dakonderhoud: reinigend, correctief en groot onderhoud. Reinigend onder­houd betekent dus vuil van het dak af vegen en hemelwaterafvoeren vrijmaken. Als je dat doet, kun je direct het dak inspecteren. Zo signaleer je bijvoorbeeld losgeraakte overlappen of mechanische beschadigingen aan de ­dakbedekking. Bij het repareren daarvan spreek je over correctief onderhoud. Als er echter veel beschadigingen zijn, kan het verstandiger zijn om een nieuwe dakbedekking aan te brengen, bijvoorbeeld door de bestaande dak­bedekking te overlagen. Dan spreek je over ‘groot’ onderhoud, of eigenlijk: renovatie.”

Multifunctionele daken

“Het moment van een dakrenovatie is vaak ook aanleiding om het dak te verduurzamen,” vult Van Noordenne aan. “Het aanbrengen van (extra) isolatie, het opstellen van zonne­panelen, het aanleggen van een daktuin, etc. Dit maakt het onderhoud van het dak complex. Het dak bestaat uit meer­dere lagen en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Er gaan andere vragen spelen: is het dak constructief berekend op de opbouw? Behalve waterdichtheid moet ook worden gelet op de aanwezigheid van installaties, zonnepanelen of daktuinen, dit brengt veel andere vragen met zich mee. Onze participanten zijn verplicht projecten aan te melden en wanneer het een multifunctioneel dak betreft, moet dit erbij worden vermeld, zodat hier tijdens de inspecties rekening mee kan worden gehouden.”

Zoals bekend worden multifunctionele (MF) daken, die worden uitgevoerd door DAKMERK-participanten, vóór oplevering altijd door een externe partij (BDA) gecontroleerd en geïnspecteerd. Hierbij wordt dus rekening gehouden met het eventuele dakgebruik. Wanneer het dak wordt opgeleverd, vindt er een eindcontrole plaats: na de goedkeuring gaat de DAKMERK-garantie in, evenals de MF verzekering. De MF verzekering wordt standaard afge­sloten als het aanbrengen van het MF-deel in de opdracht van de dakaannemer zit. De goedkeuring houdt in, dat het dak op een zodanig zekere manier waterdicht is gemaakt, dat er zeker 10 jaar geen problemen met de waterdichting zijn te verwachten. Mochten er na het aanbrengen van de dakopbouw voor multifunctioneel dakgebruik nog problemen voorkomen, dan is dit normaal gesproken niet te wijten aan de werkzaamheden van de dakdekker, diens werk is immers gecontroleerd en goedgekeurd.”

“Normaal gesproken kan de dakdekker dan ook niet het onderhoud uitvoeren voor het multifunctionele deel van het dak,” aldus Van der Bom. “Op PV-daken valt de dakbedekking nog wel te inspecteren en schoon te maken, maar voor de PV-systemen zelf valt niet te verwachten dat de dakaannemer dit ook voor zijn rekening neemt. Doorgaans is de installateur de aangewezen partij om het onderhoud op deze systemen uit voeren, met de opmerking dat zijn werkzaamheden geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de onderliggende dakbedekking. En er voor het gemak even van uitgaande dat het systeem op een nieuw aangelegde dakbedekking wordt aangelegd: op een bestaande dak­bedekking is het sowieso niet verstandig om een PV-systeem of een groendak aan te brengen zonder de nodige maat­regelen te treffen.”

Van Noordenne: ”Bij een groen- of gebruiksdak is het onderhoud van de dakbedekking helemaal niet te doen: je kan er niet bij, hooguit vallen de afvoeren te controleren. Daar staat tegenover dat de dakbedekking, als de werkzaamheden op een goede en zekere manier zijn uitgevoerd, wordt beschermd door de dakopbouw en dat onderhoud voor de dakbedekking dan ook niet nodig zal zijn. Het onderhoud van het groendak komt dan voor rekening van de hovenier. Als de dakbedekking door een DAKMERK-participant is aangebracht, mag men ervan uitgaan dat het dak op een zekere en duurzame manier waterdicht is gemaakt.”

“Dakonderhoud verlengt de levensduur van de dakbedekking,” besluiten Van der Bom en Van Noordenne. “Het is daarom van belang om vooraf goed na te denken over hoe dit onderhoud zal worden ingericht: wie doet wat wanneer en hoe kan dit op een veilige manier worden uitgevoerd? De eindcontroles die onze participanten na afronding van hun werkzaamheden op multifunctionele daken laten uitvoeren, voorkomen dat je achteraf in discussies terecht komt die je het liefst wil voorkomen met je opdrachtgever en bouwpartners.”