Zoeken

Roofs 2020-10-52 Nieuwslijn special Dakonderhoud

Impact coronacrisis lijkt vooralsnog mee te vallen onder vakmannen

De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van de vakmannen (78%) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22%) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren.

Het grootste deel van de respondenten (85%) ervaart daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande investeringen. “Vooral het aanbod van particulieren is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven en de woningbouw nemen af,” aldus een van de respondenten die werkzaam is in meerdere sectoren en over meer dan 20 werknemers beschikt.

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit het klanten­bestand van Allfree bv het onderzoek volledig ingevuld hebben.
De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over het algemeen positief gestemd. Net iets meer dan de helft van de vakmannen (51%) verwacht een gelijke of meer omzet te halen. Ruim een vijfde deel (22%) denkt minder omzet te behalen en meer dan een kwart (27%) geeft aan geen verwachting te kunnen doen, omdat ze het echt niet weten. “Net zoals in de afgelopen maanden kunnen wij in onze branche zien dat er nog genoeg werk is, ook in de komende kwartalen,” aldus een positief gestemde dakdekker. In het novembernummer zal Roofs hier uitgebreider over berichten.

Ontwikkeling Europese en internationale normen voor drones

De Europese normen voor drones, ofwel UAS (Unmanned Aircraft Systems), zijn in de maak. Eind 2021 moeten deze normen zijn uitgewerkt en geaccepteerd door de Europese standaardisatie organisaties. De concepten worden de komende maanden uitgewerkt.

De Europese (EN) normen worden ontwikkeld op verschillende gebieden van drones zoals algemene productkenmerken, identificatie, geo-awareness en verlichting. Deze geharmoniseerde normen kunnen worden gezien als een aanvulling op de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van drones die op 1 januari 2021 van start gaat.

RGS essentiële tool voor duurzame corporatievoorraad

Beperkte financieringsruimte en een tekort aan onderhouds- en bouwpartijen. Over deze twee onderwerpen hoor je menige woningcorporatie, want het zijn uitdagingen die de toekomstbestendigheid van vastgoed in de weg staan. Steeds meer corporaties proeven daarom aan Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), dat langdurige samenwerking in de vorm van kennisdeling, advies en uitvoering in de hand werkt. Is deze methodiek de heilige graal om onder­houds- en renovatiewerk aan het vastgoed in te vullen? Dat weet de corporatiesector heel goed, want zij knokken de komende jaren om sociale huurwoningen gemiddeld naar label B te brengen in 2021 en CO2-neutraal te zijn in 2050.

Branchevereniging VHG partner in convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland

Branchevereniging VHG is partner geworden in het Zuid-Hollandse convenant Klimaatadaptief Bouwen. De coalitie achter dit convenant bestaat uit onder andere uit de provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, bouw­bedrijven en maatschappelijke organisaties. De deelnemers zetten zich in om op nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief te bouwen, zodat deze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van de klimaatverandering. Concreet betekent dat: samen initiatieven versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden ontwikkelen, innovaties stimuleren en meer proeflocaties mogelijk maken waar klimaatadaptief bouwen toegepast kan worden. VHG brengt in deze coalitie de concepten van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw in. Daarmee wil VHG de groene oplossingen in klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen in Zuid-Holland stevig op de kaart zetten.


De coalitie heeft diverse tools ontwikkeld, die inmiddels ook gebruikt worden in andere provincies. Daardoor bereikt de deelname van VHG ook planvormingsprocessen bij andere provincies. Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding en verdere lancering van de tools. “Onze leden kunnen hierbij een actieve rol spelen”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen. “Ze leveren groene kennis en hebben door de deelname van VHG in dit convenant toegang tot een breed netwerk rondom klimaatadaptief en natuurinclusief inrichten van buitenruimten en gebouwen.”

Circulariteit belangrijk onderdeel van renovatieproject Parteon

In Wormerveer heeft Logchies renovatie en onderhoud in opdracht van woningcorporatie Parteon energetische maatregelen uitgevoerd aan 81 woningen. Zo zijn de oude dakramen vervangen door energie-efficiëntere en is dak- en gevelisolatie en mechanische ventilatie aangebracht. Ook is tijdens het renovatieproces rekening gehouden met circulaire oplossingen. Zo heeft Logchies in samenwerking met BMN Bouwmaterialen gekozen voor het VELUX dakraam van reclaimed hout wat 100% bespaart op nieuw hout.

Om ook in de toekomst een gezonde en prettige leefomgeving te behouden, is het belangrijk om minder materialen te gebruiken. Ook moeten we de komende jaren onze CO2-uitstoot verminderen, zodat gebouwen in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Om deze ambities te realiseren, moet iedereen in de bouwketen, zoals aannemers, woningcorporaties, leveranciers en bouwmaterialenhandelaren samenwerken. Het toekomstbestendig maken en verduurzamen van de woningvoorraad is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Woningcorporatie Parteon voert daarom grootschalige onderhoudsprojecten uit om haar woningvoorraad te verduurzamen en neemt circulariteit hierin mee als een belangrijk onderdeel. Logchies voert voor de corporatie verduurzamingsprojecten uit en is altijd op zoek naar circulaire oplossingen.

Publicatie ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn thermische isolatie van gebouwen

Het ontwerp van de geheel gewijzigde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 2068 voor thermische isolatie van gebouwen is gepubliceerd. Tot 1 november 2020 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

NPR 2068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde Rekenmethoden’ is geheel herzien en volgt dezelfde opbouw als hoofdstuk 8 van NTA 8800:2020. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ bevat zowel de nauwkeurige numerieke berekeningsmethode als de vereenvoudigde handrekenmethode. De vereenvoudigde handrekenmethode is in dit praktijk­-richt­lijnontwerp nader toegelicht.