Zoeken

Roofs 2020-10-70 Opleidingsinstituut voor hellende daken

Opleidingen

GAan in de Bouw biedt NLQF-ingeschaalde kwalificerende opleidingen aan voor vakmensen in hellende daken.

Piet Jacobs

Veel bedrijven die actief zijn in dakdekken bieden zowel het dekken van platte als hellende daken aan. In de bitumineuze sector is het opleiden van nieuwe en huidige werknemers ingeburgerd, maar voor hellende daken ligt dat anders. Het ontbrak lange tijd aan gekwalificeerde opleidingen, maar GAan in de Bouw heeft daar verandering in gebracht. “Wij bieden als enige in Nederland onder andere NLQF- ingeschaalde kwalificerende opleidingen op het gebied van dakdekken aan, zowel op niveau 2 als niveau 3,” aldus Gideon Verhoeven, opleidingsadviseur GAan in de Bouw.

De behoefte van dakdekkersbedrijven om medewerkers op te leiden, of bijscholing aan te bieden, in het dekken van pannendaken, is de afgelopen jaren gestegen, zo stelt Verhoeven. “Medewerkers zijn vaak jaren in dienst, waardoor ze al een behoorlijk aantal competenties bezitten. Maar het ontbreekt regelmatig aan de kennis over het op de juiste wijze aanbrengen en uitvoeren van pannendekken. Onze modulair opgebouwde opleidingen bieden dan een uitkomst. Voor ervaren medewerkers kan het voldoende zijn om één of meerdere modules te volgen, maar jongeren die het vak willen leren, kunnen bijvoorbeeld de meerjarige kwalificerende opleiding volgen. Het opleidingsaanbod is zo ingericht dat het voor iedereen interessant is.”

Onderscheiden

Het volgen van een erkende opleiding wordt voor werk­nemers steeds belangrijker, want op die manier kunnen zij laten zien dat ze het vak beheersen. Maar ook voor werkgevers heeft het faciliteren van opleidingen veel voordelen, zo stelt Verhoeven. “Een werkgever zorgt er op die manier voor dat werknemers zich gezien en gewaardeerd voelen. Daarnaast verbetert de inzetbaarheid van het personeel. Ze leveren namelijk meer en beter werk af. Wij zijn ervan overtuigd dat opleiden dé manier is voor bedrijven om zich in een krappe arbeidsmarkt te onderscheiden en op die manier werknemers aan zich te binden.”

Werkend leren

Het uitgangspunt van GAan in de Bouw is werkend leren. “Wij richten ons op de praktijk. En dat leer je binnen het bedrijf van een leermeester,” vertelt Verhoeven. Leermeester en kandidaat bepalen in onderling overleg wanneer iemand klaar is voor het examen, maar dat gebeurt niet voordat kennis is genomen van de benodigde theorie. “Kandidaten moeten zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen. Dat duurt per module gemiddeld vier dagen,” zegt Verhoeven.

Opleiding en modules

De opleidingen Dakdekker pannen bestaat zowel uit een opleiding voor niveau 2 als niveau 3. Veiligheid, de basis van het dakwerk, energie en onderhoud zijn de onderwerpen die binnen niveau 2 behandeld worden. Niveau 3 richt zich op hoek en kilkepers, zinkwerk en waterkerende aansluitingen. Daarnaast gaat de niveau 3 opleiding in op de basis van bouwfysica en op die van geluid en brand.

Verhoeven stelt dat bewust is gekozen voor een modulaire opbouw. “Elke opleiding bestaat uit vijf modules. De modulaire opbouw hebben we gekozen, omdat we zo flexibel inspelen op de behoefte van werknemer en werkgever. Deelnemers kunnen namelijk kiezen voor het volgen van één of meerdere modules of het volgen van de hele opleiding. De opleidingen zijn geschikt voor iedereen die werkzaam is in het vak: de zzp’er, de vakman die zich verder wil bekwamen, de zij-instromer, maar ook voor jongeren die het vak willen leren.”

Passend opleidingsplan

De modules, zowel theorie als praktijk, worden door GAan in de Bouw uitgevoerd bij regionale opleidings­bedrijven. “We kijken daarbij naar een geschikte locatie die de reistijd voor kandidaten zoveel mogelijk beperkt.” Verhoeven ziet in de praktijk dat iedere organisatie andere wensen heeft wat betreft het opleidingsprogramma. “Een goed opleidingsplan vormt daarom de basis. Wij denken daarin graag met bedrijven mee en bieden hulp met het opstellen van een passend opleidingsprogramma.”

GAan in de Bouw

Het tekort aan opleidingsmogelijkheden voor vakmensen in de gespecialiseerde aannemerij was in 2018 de aanleiding voor de start van GAan in de Bouw. Met de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op komst wordt het meer en meer belangrijk dat werk­gevers en werknemers kunnen aantonen dat zij het vak beheersen. Het opleiden van NLQF-ingeschaalde gekwalificeerde vakmensen is waar GAan in de Bouw voor staat.