Zoeken

Roofs 2020-11-48 Projectprimeur Handreiking veilig plaatsen zonnepanelen en EOS

Special veilig en gezond werken

Op dinsdag 29 september is in Maassluis het eerste verduurzamingsproject in Nederland opgeleverd dat voldoet aan de strengste veiligheidsmaatregelen bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS). De VvE van het appartementencomplex aan de Korhoenstraat koos voor het nieuwste systeem met een collectieve batterij, waarbij alle appartementen een eigen installatie achter de meter ­hebben.

Om calamiteiten zoals brand in de toekomst te voorkomen, werd als eerste in Nederland voldaan aan maatregelen en adviezen zoals recent opgesteld in de Handreiking voor een veilige plaatsing van zonnepanelen. Dit adviesstuk is opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Voor de VVE en de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Noord- en Oost Gelderland.

Steeds meer appartementseigenaren en VvE’s overwegen om zonnepanelen met een eigen opslagbatterij te plaatsen. Er is echter nog geen passende wet- en regel­geving op dit gebied, waardoor het niet duidelijk is aan welke minimale veiligheidseisen een installatie moet voldoen en welke maatregelen VvE’s moeten nemen. Dit bleek ook uit een enquête onder 600 VvE’s, woningcorporaties, gemeentes en beheerders die deelnamen aan een webinar naar aanleiding van de eerste handreiking: 47% gaf vooraf aan dat zij niet precies wist waar een installa­tie aan moet voldoen om veiligheid te waarborgen en 58% zei dat hier nog te weinig transparantie en helderheid over is.

Opslagbatterij

Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door zonne­panelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van deze toename (70%) is toe te schrijven aan grotere installa­ties op daken van gebouwen en op de grond. Nu de salderingsregeling afgebouwd wordt, is de plaatsing van zonnepanelen met opslagbatterij een optie die 70% van de VvE’s onderzoekt. De opslagbatterij biedt een oplossing hiervoor, omdat woningeigenaren hierdoor zelf de verkregen zonne-energie kunnen opslaan en gebruiken wanneer nodig. De plaatsing van zonnepanelen in combinatie met een opslagsysteem is een relatief nieuwe ontwikkeling.

Minimale eisen

De opkomst van zonnepanelen met opslag maakt het des te belangrijker dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waar het zonnepaneelsysteem aan moet voldoen en van de te nemen maatregelen voor de installatie. Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woning­corporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.

Omschrijving en advies

De handreiking van het IFV voorziet nu in het gebrek aan passende wet – en regelgeving door een omschrijving te geven van alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen. Het document bevat een omschrijving van EOS-systemen op daken, geeft handvatten voor afzonderlijke doelgroepen ten behoeve van de brandveiligheid, geeft een overzicht van de te nemen maatregelen en biedt ten slotte een schematisch overzicht van de (administratieve) procesgang.

De Handreiking is te downloaden vanaf de website van het Instituut Fysieke Veiligheid, www.ifv.nl (zoeken op handreiking).