Zoeken

Roofs 2020-11-57 NEN publiceert Safety Cube Methode voor technisch ontwerpproces

Special veilig en gezond werken

De Safety Cube Methode legt de basis voor veilige en juiste systeemontwerpen en systeem­integratie door drie componenten ‘mensen’, ‘technisch systeem’ en de ‘omgeving’ en de snijvlakken tussen deze componenten integraal te benaderen in het technisch ontwerpproces. NEN nodigt belanghebbende partijen uit feedback te geven.

De integrale benadering en stappen van de Safety Cube Methode zijn in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Ontwerp NTA 8287:2020 vastgelegd. Het ontbreken van een integrale benadering, bijvoorbeeld door in het ontwerp van een gebouw of machine onvoldoende rekening te houden met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot onveilige situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg hebben. Met de benadering en stappen van Safety Cube Methode en het vastleggen van de methode in een NTA worden de veiligheidsrisico’s en risico’s op schade en ongelukken zoveel mogelijk beperkt. Deze methode kan in iedere discipline waar sprake is van een technisch ontwerpproces worden toegepast. Iedere professional en student die zich bezig houdt met technisch ontwerpen behoort dan ook tot de doelgroep van deze NTA. Voor het stimuleren van een brede toepassing binnen deze doelgroepen worden in een later stadium ook trainingen en lesmateriaal ontwikkeld.

Pilot en unieke samenwerking

Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de metho-de en de auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Deze NTA is ontwikkeld in een experimentele setting. Het doel van deze samenwerking tussen NEN Innovationlab en Mohammad Rajabali Nejad was om het standaardi­satieproces te gebruiken en te versnellen, met behoud van het kwaliteitsniveau van NEN bij standaardontwikkeling en het voldoen aan de essentiële stappen in het normale NTA-ontwikkelproces. Joop Halman (Universiteit Twente) en Paul Hoogerkamp (MECID) hebben dit document beoordeeld. Een conflict met de huidige normen kon niet worden gedetecteerd.

Feedback

Voor een verdere verbetering van de NTA en het creëren van een breder draagvlak worden andere partijen uitgenodigd om binnen een tijdbestek van zes weken feedback te geven. De ontvangen feedback wordt vervolgens beoordeeld en meegenomen in een volgende versie van de NTA. Ontwerp NTA 8287:2020 is te bestellen via de webshop van de NEN. Feedback geven op de NTA 8287:2020 kan via normontwerpen.nen.nl.