Zoeken

Roofs 2020-11-59 Enquête impact coronacrisis op vakmannen

Special veilig en gezond werken

De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van de vakmannen (78%) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22%) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren.

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit het klantenbestand van Allfree BV het onderzoek volledig ingevuld hebben.

De respondenten zijn werkzaam in de volgende sectoren: dakdekkers (33,3%), loodgieters (24,4%), elektriciens (20%), cv-monteurs (17,8%), riolering (15,6%). Veruit de grootste groep van alle deelnemende bedrijven (90%) hebben een bedrijfsomvang tussen de 1 en 10 medewerkers. De overige 10% heeft niet meer dan 50 medewerkers. Het grootste deel van de respondenten (85%) ervaart daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande investeringen. “Vooral het aanbod van particulieren is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven en de woningbouw nemen af”, aldus één van de respondenten die werkzaam is in meerdere sectoren en over meer dan 20 werknemers beschikt.

Verwachtingen

De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over het algemeen positief. Net iets meer dan de helft van de vakmannen (51%) verwacht een gelijke of meer omzet te halen. Ruim een vijfde deel (22%) denkt minder omzet te behalen en meer dan een kwart (27%) geeft aan geen verwachting te kunnen aangeven, omdat ze het echt niet weten. “Net zoals in de afgelopen maanden kunnen wij in onze branche zien dat er nog genoeg werk is, ook in de komende kwartalen”, aldus een positief gestemde dakdekker. Daarnaast geeft 15,5% aan dat zij dingen anders zullen aanpakken na de corona-crisis. Denk daarbij aan het doen van andere werkzaamheden, een betere buffer opbouwen en aanhoudend voorzichtiger te zijn met contacten.

Aanpassingen vakmannen sinds coronacrisis

Uit de reacties van alle respondenten blijkt dat 69% de werkzaamheden en/of het beleid heeft aangepast sinds de start van de coronacrisis. De belangrijkste veranderingen vonden plaats in het aanpassen van hun werkzaamheden naar de RIVM richtlijnen en door zich meer te richten op particulieren.

Veranderd gedrag consument

Maar liefst 73% van de vakmannen ondervond veranderingen in het gedrag van de consument. Ze zien daarbij vooral dat de mensen angstiger zijn voor het maken van afspraken met vakmannen. Vakmannen komen immers bij veel verschillende mensen over de vloer, waardoor mensen denken dat de kans op een besmetting hoger is. Ondanks deze angst ziet 42% van de ondervraagden wel een stijging in hun aan­vragen. “De consument is voorzichtiger, maar door duidelijk te laten zien dat we alle maatregelen in acht nemen geeft dat weer vertrouwen”, aldus één van de respondenten.

Overheidssteun

Meer dan de helft (56%) van de respondenten komt niet in aanmerking voor overheidssteun. Een derde deel (34%) geeft aan deze steun wel aangevraagd te hebben of dit nog van plan te zijn. De overige 11% weet niet of ze in aanmerking komen voor de steun.

Tips & adviezen voor en door vakmannen

Tot slot is de vakmannen gevraagd om eventuele tips en adviezen te delen met collega-concurrenten. Wat vooral opviel was de krachtige en positieve instelling van de meeste vakmannen. Zo gaven meerdere ondernemers het advies om vooral door te gaan en niet op te geven. Een ervaren dakdekker uit Noord-Holland gaf het volgende financiële advies: “Hou de markt goed in de gaten. Doe op dit moment geen onnodige investeringen en zorg voor een goede reserve.” De onderzoeksresultaten zijn tee downloaden op de website http://allfree.nl .