Zoeken

Roofs 2020-11-61 Het VGM-jaarplan voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is het Veiligheid, Gezondheid en Milieujaarplan ofwel VGM-jaarplan.

Vóór de invoering van het kompas, werd de geografische positie en richting in zee vooral bepaald door de waar­neming van mijlpalen, aangevuld met de waarneming van de positie van hemellichamen. Inmiddels maken mensen nu ongeveer tweeduizend jaar gebruik van een kompas. De uitvinding van het kompas maakte het mogelijk om een koers bepalen wanneer de lucht was betrokken of mistig, en als oriëntatiepunten niet in zicht waren. Dit stelde zeelieden in staat om veilig en ver van het land te navigeren. Juist navigeren is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste functie van een kompas.

Ook voor een bedrijf is het essentieel op het vlak van VGM om goed op koers te zijn, en te blijven. Zeker essentieel is het voor een bedrijf om te weten waar je was, waar je bent en waar je naar toe wilt. Als je niet weet waar je naar toe wilt is het lastig varen, want waar moet je immers naar toe? Het is de strategische planning waarop concrete doelstel­lingen van afgeleid zijn en opgenomen zijn. Een bedrijf moet dit jaarlijks opzetten en implementeren. Een VGM-coördinator kan hierin een belangrijke rol in spelen.

Al jaren maakt Gebr. Janssen jaarplannen op het gebied van VGM. Ten grondslag aan deze plannen liggen vele vraagstukken. Denk hierbij aan de vele vaktechnische audits die er zijn geweest, maar ook de VGM-audit, de toolboxmeetings, de VCA-audits, interne audits, evaluatie jaarplannen voorgaande jaren, medezeggenschapsraadbijeenkomsten, personeelsvergaderingen, en overleg met externe deskundigen. Het uiteindelijke doel is goed en juist invulling geven aan het jaarplan. Voor voldoende draagvlak wordt het VGM-jaarplan ­afgestemd met de directie, de medezeggenschapsraad, de bedrijfsarts en nog enkele direct belanghebbenden.

Er zijn diverse voordelen op te nomen voor het gebruik van een kompas, lees: jaarplan. We weten nu wat te doen en we blijven op koers. De laatste twintig jaren worden deze telkens aan het einde van het jaar geëvalueerd en even­tueel aangepast aan de vraagstukken. Op deze wijze wordt het bedrijf efficiënt ingericht en hebben we een mooie groei kunnen doormaken in onze ontwikkeling op VGM-gebied. Het VGM-jaarplan is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.