Zoeken

Roofs 2020-11-84 SITEK speelt in op PV problematiek op daken

Bedrijfsnieuws

In eerdere artikelen van Roofs inzake begaanbaarheid en inzetbaarheid van kunststof dakbanen in gebruiksdaken werd gesproken over de groeiende inzet van perliet platen (in de volksmond FESCO) in complexe gebruiks­situaties en ter plaatse van brandmuren. Ook werd al toegelicht dat problemen en vraagstellingen die voortkomen uit het ontwerpen van zo brandwerend mogelijke dakbedekkingssystemen deels opgelost kunnen worden door terug te vallen op met aan verzekering gelieerde FM Approved producten.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist van WECAL

Producent SITEK gaat nu nog een stap verder om tegemoet te komen aan een duidelijk vraag uit de markt. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de productrange perlietplaten die als brandwerende isolatieplaten beschikbaar zijn en gaan komen voor toepassing in gebruiksdaken in Europa.

Het voornemen van Polyglass S.p.A. om combinaties met FESCO perliet platen onder FM Approval als assembly te willen benutten in combinatie met zowel de Polybond bitumen dakbanen als de Mapeplan® kunststof dakbanen, heeft er mede toe bijgedragen dat oplossingen die reeds in ontwikkeling waren bij SITEK en door Corona helaas vertraagd werden nu toch aan de markt voorgesteld kunnen worden. Ofschoon EPB (de officiële afkorting uit de Europese productnorm voor perlietisolatie) niet expliciet genoemd als oplossing voor in gebruiksdaken als verwoord in de Vakrichtlijn 2018, zien we een duidelijk stijgende vraag naar brandveilige dakbedekkingssystemen die naast brandwerende eigenschappen ook op druk belast kunnen worden. Een nieuw item dat we steeds meer tegenkomen is de vraag om een brandafscherming, met name daar waar isolatiematerialen als EPS voorgesteld worden onder vermeend brandgevaarlijke technische installaties of als bestaande isolatie gelden in thermisch te renoveren daken. Uitgaande van het principe van keuze in diverse productcombinaties en afwerkingen, wordt in dit artikel aandacht besteed aan het bestaande gamma aan isolatieplaten van geëxpandeerd perliet en de nieuw beschikbare producten voor toepassing op daken.

ISOLATIEPLATEN VAN GEEXPANDEERD PERLIET

Voor degenen die nog niet eerder met perlietisolatie te maken hebben gehad: de producent SITEK is al sinds 1967 in Wissembourg (Frankrijk) actief met het produceren van isolatieplaten met als basis perliet, een natuurproduct dat in combinatie met vezels, vulstoffen en cellulose op basis van een in de papierindustrie toegepaste techniek via een natte massa ingedroogd en samengeperst wordt. Wat is perliet? Perliet is een vulkanisch gesteente dat ontstaat als magma afkoelt doordat het in contact is gekomen met water. Perliet als gesteente is wereldwijd in ruime mate voorhanden en het winnen vraagt weinig inspanning en gebeurt relatief eenvoudig. Nadat de brokstukken perliet gemalen zijn en onder hitte zijn geëxpandeerd, heeft het als basis­materiaal reeds een aantal belangrijke eigenschappen.

Zo is perliet:

 • onbrandbaar;
 • isolerend;
 • bestand tegen chemicaliën;
 • rotvrij.

In grovere vorm wordt perliet ook ingezet als hydrokorrel in de (glas)tuinbouw, waarbij de geëxpandeerde vezels dan een poreuze structuur hebben die geschikt is voor het bufferen van water en het reguleren van vocht. Vochtregulering met behulp van perlietplaten vindt ook plaats in gevels in o.a. houtskeletbouwconstructies.

Geëxpandeerd perliet wordt daarnaast ook ingezet als filtratiemateriaal voor het filteren van vloeistoffen (water, wijn, bier e.d.) en sinds een aantal decennia ook als isolatie­materiaal in gebouwen. In de fabriek van SITEK in Wissembourg onderscheidt men van oudsher 2 productfamilies in perlietplaten:

 • Perlietplaten die als isolatiemateriaal worden toegepast in gebouwen;
 • Perlietplaten die als isolatiemateriaal worden toegepast bij technische installaties en fornuizen.

In beide situaties betreft het isolerende beplating, met in gebouwen meer specifiek de nadruk op thermische isolatie, stijfheid en drukvastheid, waarbij als technische isolatie de nadruk ligt op hittebestendigheid en inzetbaarheid onder hoge temperaturen. Omdat het uitgangsmateriaal in beide productfamilies hetzelfde perliet is, ligt het voor de hand (aangestuurd door de marktvraag naar brandwering in daken) om combinaties te zoeken uit het gamma van beide productlijnen en daarmee een compleet aanbod te kunnen verzorgen op maat gemaakt voor de eindgebruiker.

Door WECAL geïnitieerd als distributiepartner van zowel de Polyglass Polybond en Mapeplan® producten als de SITEK FESCO en RETROFIT producten is inmiddels een op de markt afgestemd aanbod aan verschillende typen perlietisolatieplaten beschikbaar op basis van de 3 belangrijkste eigenschappen:

 • Lambda-waarde als thermische isolatie;
 • Brandwerendheid als brandscherm;
 • Drukvastheid als begaanbare en beloopbare isolatie.

Het vernieuwde gamma aan EPB perliet isolatieplaten dat WECAL in de markt zal gaan voorstellen, bestaat dan ook naast de bekende merknamen ook uit een aantal voor de dakmarkt nieuwe producten:

 • RETROFIT - Lambda 0,06 W/m.K Euroklasse D - Begaanbaarheidsklasse D
 • FESCO C - Lambda 0,05 W/m.K Euroklasse C - Begaanbaarheidsklasse D
 • Batiboard 100 - Lambda 0,05 W/m.K Euroklasse C - Begaanbaarheidsklasse D
 • Batiboard 150 - Lambda 0,052 W/m.K Euroklasse B - Begaanbaarheidsklasse D
 • Batiboard 200 - Lambda 0,06 W/m.K Euroklasse A - Begaanbaarheidsklasse D

Het grote verschil tussen de FESCO/RETROFIT productrange en de BATIBOARD productrange is de inzet van bitumen als bindmiddel. Dat is bij FESCO en RETROFIT deels nog het geval, bij BATIBOARD niet meer. SITEK heeft ook geïnvesteerd in haar servicesysteem qua productafwerking. De producten zijn met trapsponning leverbaar (Do), kunnen op afschot geleverd worden (DRAIN) en kunnen geschuurd aangeleverd worden (voor optimale diktetoleranties) of met een afwerklaag. De bekendste afwerklaag is bitumen (S) die de platen geschikt maakt voor toepassing in combinatie met gebrande, warm verkleefde en/of zelfklevende systemen.

De stabiliteit van de platen is dermate verbeterd dat inmiddels ook eenlaagse bitumineuze dakbedekkingssystemen direct verkleefd op de platen mogen worden toegepast, de gekozen bitumen dakbedekking moet dan wel goedgekeurd zijn voor toepassing als eenlaags systeem! FESCO C is al lang geen onbekende meer in de markt, toch lijkt het dat dit product een opleving krijgt al is het maar omdat het product naast het benodigde KOMO Attest ook over een FM Approval beschikt en daarmee inzetbaar is in FM Approval assemblies. Alle perlietplaten zijn leverbaar in afmetingen van 600 mm tot 3000 mm. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat de plaatmaat 1200x600 mm en 1200x1000 mm het meeste voorkomen. De afmeting 1200x1000 mm past ook prima in combinatie met EPS (brandscherm) of steenwol (drukverdeling). In combinatie met PIR isolatie zou op de grotere werken voorzien kunnen worden in een grotere plaatafmeting.

Naast een verschil in bindmiddel draagt ook een verschil in vulstoffen en dichtheid bij aan de producteigenschappen, voor het gamma zoals eerder genoemd geldt een dichtheid van 150 – 260 kg/m3. Als je dan uitgaat van een dikte van 20 mm praat je over een gewicht van 3 tot 5,2 kg per m2. Om tot grotere dikten te komen, kunnen de platen ook gelamineerd worden waarbij het gewicht wel belangrijk kan worden, ook voor akoestische toepassingen zoals bijvoorbeeld in geperforeerde daken of in hellende daken.

Wat wellicht een minder bekend terrein is maar in Frankrijk als standaard (en goedgekeurd) systeem geldt, is de combi­natie tussen FESCO en EPS op staaldaken. Maar dan in die zin dat op het geprofileerd staal eerst de FESCO platen geplaatst worden en daarna pas de EPS isolatie wordt aangebracht. Op die manier wordt een verstijfd staaldak gecreëerd dat ook nog eens een extra brandwering oplevert, in deze opbouw is ook met EPS een 30min. brandwerend-heid haalbaar.

Het nieuwe gamma aan perlietisolatieplaten met Euroklasse B en A op productniveau laat ook toe om anders te kijken naar brandbescherming van constructiedelen ter plaatse van o.a. brandmuren. De platen kunnen immers ook aan de onderzijde van het staaldak als brandscherm functioneren en er kunnen ook staalconstructiedelen mee worden ingekleed. Voor deze laatste toepassing zijn ook nog perliet platen met een nog grotere dichtheid beschikbaar die dan ook nog een isolerende functie hebben, maar die het belangrijke voordeel hebben dat er in de platen mechanisch bevestigd kan worden. Brandmuren die door het dak steken kunnen nu ook met een harde plaat Euroklasse A bekleed worden zodat verkleven ertegen mogelijk wordt. Gesteld is dat de platen ook met bitumen als afwerklaag geleverd kunnen worden. Het vervelende is dan wel dat de basisplaat met Euroklasse B of A ineens terugvalt in Euroklasse F omdat bitumen nu eenmaal een ander brandgedrag vertoont; worden onbeklede platen in praktijk op de bouw met bitumen geplakt, dan mag de Euroklasse B of A wel aangehouden worden. Inmiddels zijn al diverse positieve reacties teruggekomen vanuit de dakenmarkt met toepassing van de nieuwe Batiboard Euroklasse B en A perliet isolatieplaten en zijn ook technische documenten beschikbaar via WECAL die de diverse toepassingen nog verder kunnen ondersteunen.

Ook op het gebeid van milieu en duurzaamheid is uitgebreide documentatie beschikbaar. De perlietplaten worden geproduceerd onder ISO 9001 en ISO 14001 kwaliteitssys­temen, zijn volledig recyclebaar en beschikken over een EPD Milieuprofiel. De EPB perliet isolatieplaten zijn daarmee ook geschikt voor toepassing in zgn. BREEAM projecten. Een punt van aandacht blijft wel het bouwfysisch correct ontwerpen van het dak zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Ofschoon de nieuwe generatie bindmiddelen de platen minder gevoelig maken voor inwerking van water, geldt ook voor deze platen dat ze op de bouw en tijdens de plaatsing niet op water belast mogen worden. Bij toepassing van platen met een afwerklaag van bitumen is vochtinwerking via de bovenzijde niet van toepassing maar dit betekent niet dat de platen onbeschermd mogen blijven.

Mits bouwfysisch doorgerekend kunnen perlietisolatieplaten probleemloos ingezet worden tot koude-temperaturen tot -60?C, waarbij de platen door hun samenstelling ook nog eens dimensioneel stabiel blijven. De gebruikelijke warmte die onder zonbelasting kan optreden op met name zwarte daken is ook geen enkel probleem voor perlietisolatieplaten. Afhankelijk van het gekozen type zijn zelfs temperatuurbelastingen tot ver boven de 1000?C toegestaan.

Nawoord

Inmiddels is SITEK ook met Polyglass S.p.A., Eurofast® en met ondersteuning van WECAL bezig met het in detail ­uit­werken van standaard dakopbouwen op basis van o.a. mechanische bevestiging, windbelasting, FM Approval en brandwerendheid. De eerste projecten met de nieuwe EPB perlietplaten zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering met dakopbouwen die WECAL heeft voorgesteld en die ook onderdeel uit gaan maken van de nieuwe website van WECAL. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd nadere informatie opvragen via info@wecal.nl.