Zoeken

Roofs 2021-01-34 Vervoer: regels en kostenbesparing voor dakbedekkingsbedrijven

Special Logistiek en materieel

Voor deze special Logistiek en materieel loodst André van den Engel (Vebidak) u door enkele onderwerpen die de aandacht verdienen: vervoer van gevaarlijke stoffen en besparen op de vervoerskosten.

André van den Engel, adjunct-directeur / hoofd Technische Zaken Vebidak

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Vervoer over de weg door dakbedekkingsbedrijven gaat vooral om kleinschalig (dagelijks) transport tussen de bedrijfslocatie en de dakprojecten. De risico’s die hieraan verbonden zijn lijken klein, maar er moet wel degelijk aan de regels van de vervoerswetgeving voldaan worden. Gevaarlijke stoffen mogen dan ook alleen worden vervoerd op een veilige manier en in een bepaalde maximum hoeveelheid.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg gelden regels die vastgelegd zijn in een Europese overeenkomst: het ADR. Aangezien het voor dakbedekkingsbedrijven vaak gaat om beperkte hoeveelheden, kan gebruik worden gemaakt van een vrijstellingsregeling, de zogenaamde 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van de regelgeving uit, vandaar dat ook gesproken wordt over een beperkte vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen, dit zijn verpakkingen zoals gascilinders en jerrycans.
U kunt precies berekenen hoeveel van welke stoffen u op welke manier mag vervoeren conform de zogenaamde 1000-punten regeling.

Geld besparen door slim vervoer

Kilometers kosten dakbedekkingsbedrijven veel geld. En dat zal de komende jaren beslist niet veranderen. En met slim vervoeren kan een aanzienlijke duurzaam­heidswinst behaald worden, denk bijvoorbeeld aan het ver­minderen van uitlaatgassen en beperken van de verkeersdruk (minder files).

Vervoer maakt een belangrijk deel uit van het energie­gebruik van bedrijven. Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen ook dakbedekkingsbedrijven fors (minimaal 10%) besparen op vervoerskosten. De beste besparing ligt in de kilometers die niet gereden worden. Slimme planningen en voldoende winstgevende dakprojecten dichtbij huis zijn het meest ideaal. De realiteit is voor de meeste dakbedekkingsbedrijven toch vaak anders. Dat betekent echter niet dat er geen besparing mogelijk is op vervoer, integendeel.

Waarschijnlijk bent u zich allang bewust van onderstaande besparingsmaatregelen. Ondanks de vanzelfsprekend- heid ervan kan in de praktijk toch altijd nog voordeel behaald worden.

Aanschaf nieuwe bedrijfsauto’s

De aanschaf van nieuwe (bedrijfs)auto’s is een goed moment om de milieu-impact van uw vervoer te verminderen. U kunt hierbij aan de volgende zaken denken:

  • Kies voor duurzame brandstof. Er bestaan milieuvriende­lijkere alternatieven voor benzine en diesel, zoals een hybride motor of een elektromotor. Het elektrisch rijden is enorm in opkomst en kan een positieve bijdrage leveren aan het imago van uw bedrijf.
  • Hoe lager het verbruik, hoe lager de milieubelasting. Elke nieuwe auto is voorzien van een energielabel. Het geeft informatie over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie. Het A-label is het zuinigst, het G-label het minst zuinig.

Energielabel,  Zuinigheid t.o.v. gemiddelde auto uit dezelfde grootteklasse

A  Minstens 20 procent zuiniger

B  20 tot 10 procent zuiniger

C  Maximaal 10 procent zuiniger

D  Maximaal 10 procent minder zuinig

E  10 tot 20 procent minder zuinig

F  20 tot 30 procent minder zuinig

G  Meer dan 30 procent minder zuinig

Onderweg

  • Kies de route met zorg. Maak gebruik van een navigatie­systeem om zo recht mogelijk op uw doel af te gaan en dus geen onnodige kilometers te maken. Bij sommige ­navigatiesystemen kunt u kiezen voor meest efficiënte route. Bij andere systemen is de optie “kortste route” vaak het beste.
  • Vermijd onnodig gewicht in de auto.
  • Voorkom onnodig grote luchtweerstand: haal bijvoorbeeld ladder(s), dakkoffer of imperiaal van het dak wanneer deze (langere tijd) niet worden gebruikt.
  • Onderhoud de auto volgens voorschrift; daarmee blijft de auto in goede conditie en voorkomt u dat de auto minder zuinig gaat lopen.
  • Controleer maandelijks de bandenspanning.
  • Als u winterbanden gebruikt, rijd er dan niet te lang mee door. Wissel tijdig weer naar zomerbanden.

Vervoer als onderdeel van uw CO2 footprint

Vervoer kan niet los worden gezien van milieuzorg en duurzaam ondernemen. De hoeveelheid CO2-uitstoot van vervoer door de verbranding van brandstoffen heeft impact op de eventuele CO2-footprint van uw bedrijf.