Zoeken

Roofs 2021-01-52 Nieuwslijn Special Logistiek en materieel

Tweede Kennis- en Reparatiecentrum Makita

Makita hecht veel waarde aan een goede serviceverlening. Daarom is in Woerden aan de Straat van Gibraltar een tweede Kennis- en Reparatiecentrum geopend. In de enorme showroom is het gehele assortiment uitgestald aan gereedschappen en machines voor de bouw, industrie en de tuin & parksector, plus stofzuigers en een veelheid aan accessoires en verbruiksartikelen. Eindgebruikers met aankoopplannen kunnen apparaten en machines eerst zien én ook testen. Na Eindhoven is ook in Woerden een Reparatiecentrum ingericht, met dien verstande, dat in Woerden geen brandstofmachines worden gerepareerd. Monteurs zijn altijd aanwezig. Die kunnen eenvoudige reparaties ter plekke ver­richten. Handig als het een keer sneller dan snel moet. Voor adviseurs, verkopers en monteurs worden er ook trainingsbijeenkomsten gehouden.

Mobiliteitsalliantie: investeren in mobiliteit

Op 30 november maakten Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven (beide IenW) en Minister Ollongren (BZK) de voortgang bij de MIRT-projecten, de meerjarenplanningen over infrastructuur in Nederland, bekend. Daarin stellen zij dat de mobiliteit per saldo blijft groeien in Nederland, of het nu gaat om (water)wegen, spoor, overig OV of de fiets. Ook stellen ze dat de financiële bewegingsruimte om knelpunten aan te pakken en om de huidige infrastructuur in stand te houden, ontbreekt. Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie waarin 25 partijen uit de branche verenigd zijn: “Het signaal is klip en klaar: er zijn meer middelen nodig om mobiliteit in Nederland in stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst. Als Mobiliteitsalliantie steunen wij dit van harte. Met een geraamde bevolkingsgroei van 1,6 miljoen tot 2040 en een miljoen nieuw te bouwen woningen voor 2030 staan we voor een majeure opgave. Een opgave die de vraag naar mobiliteit zal doen groeien, ondanks een tijdelijke dip door de coronacrisis.” De Mobiliteitsalliantie stelt dat het nu zaak is om het geld ook daadwerkelijk vrij te maken. Behalve dat daarmee Nederland in beweging kan blijven, versterkt dit ook het verdien­vermogen van Nederland en draagt het bij aan economisch herstel. Tot 2030 is jaarlijks 3 miljard euro extra aan investeringen nodig.

Tectum Group neemt Hodak Dakmaterialen over

CPE Nederland BV, de samenwerking tussen Tectum Group (België) en MSQ Groep (Nederland), neemt per 1 januari 2021 Hodak Dakmaterialen BV over. De overname past binnen de strategie van Tectum Group om in Nederland tot een ruim netwerk van handelsvestigingen te komen en zo ook de dakdekker dicht bij huis te kunnen ondersteunen met producten en bijbehorende service en diensten. CPE vormt met filialen in België en Nederland de distributietak van Tectum Group. “CPE Nederland streeft ernaar om binnen enkele jaren een ruim netwerk uit te bouwen met filialen in heel Nederland”, zegt Geert-Jan Vogels, bestuurder van Tectum Group, “met de overname van Hodak zetten we weer een mooie stap in de richting om die ambitie waar te maken.” De overname van Hodak biedt boeiende groeikansen voor CPE op de Nederlandse markt. De filialen van Hodak zullen worden geïntegreerd in het CPE-netwerk en op termijn helemaal onder de vlag van CPE verder gaan. Door onder de vleugels van een sterke groep als CPE Nederland te komen, heeft Hodak het voordeel van de professionele ondersteuning van de service organisaties van zowel Tectum Group als van MSQ. Daardoor kunnen de Hodak-medewerkers nog meer aandacht besteden aan hun klanten.

Verborgen gevelonderhoudsinstallatie Groninger Forum

Het opvallende Groninger Forum dat met zijn scherpe lijnen als een moderne monoliet afsteekt tegen de historische binnenstad heeft een bijzondere gevelonderhoudsinstallatie voor het inspecteren en onderhouden van de gevel. Wanneer deze niet gebruikt wordt verdwijnt de gehele installatie in het dak. Bovendien vormt de rail één geheel met het gebouw. Wanneer de installatie gebruikt wordt, opent zich een luik in het dak en wordt de gehele machine met een gewicht van bijna 11 ton door middel van een hydraulische schaarheftafel omhoog gebracht. Deze verborgen installatie was een vereiste om zodoende op dit publiekstoegankelijke dakterras zo min mogelijk oppervlak prijs te geven aan de gevelonderhoud installatie en het uitzicht op de stad vrij te houden. Concept voor het luik, de heftafel en het railsysteem en de gevelonderhoudsinstallatie zijn in 3D (BIM) door Alimak ontwikkeld en uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Manntech. www.alimak.nl

Emissieloze oplossing voor bouwlogistiek

Vlot Logistics zet sterk in op het terugdringen van overlast door bouwverkeer in de Nederlandse binnensteden. De vloot 100% elektrische voertuigen van Vlot Logistics en het Rotterdamse zusterbedrijf Breytner is uitgebreid met een volledig elektrische autolaadkraan in combinatie met uitschuifbare hanger. De 50tons kraanwagen combinatie is speciaal ontwikkeld voor de bouwlogistiek. Zowel de vrachtwagen als de autolaadkraan is volledig elektrisch aangedreven. De 40tonmeter kraan zorgt voor een goede inzetbaarheid voor de bouw. Met een laadvermogen van ruim 21 ton is de vrachtwagen combinatie een perfect alternatief voor een diesel. Vlot Logistics speelt hiermee in op strengere regels van de overheid. Bijna een derde van het goederenverkeer in de grote binnensteden is bestemd voor bouwprojecten. Door de enorme bouwopgave in de regio Rotterdam zal dit percentage enorm stijgen. De groei van zwaar bouwverkeer betekent een toenemende overlast op het gebied van uitstoot van CO2 en stikstof, geluid en luchtkwaliteit. Grote steden, waaronder Rotterdam, scherpen daarom de regels aan om de leefbaarheid op peil te houden.

Stimuleringssubsidie ritbesparing in de bouwlogistiek

Aannemers van bouw- of renovatieprojecten in Rotterdam die materialen naar bouwplaatsen in de stad vervoeren komen in aanmerking voor een subsidie indien ze het transport efficiënter en schoner maken. Dit geldt ook voor al lopende projecten als er ritten bespaard worden voor de resterende werkzaamheden. Het gaat om transport van bouwmaterialen en bouwmateriaal, niet het vervoer van personeel. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager via TNO een berekening laten maken voor het aantal ritten te besparen is. Dit kan door een e-mail te sturen naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl o.v.v. Online subsidie aanvragen. De subsidie aanvragen kan tot 1 juli 2021. De werkzaamheden moeten starten binnen zes maanden vanaf de datum van aanvraag.