Zoeken

Roofs 2021-02-45 Meer circulair en duurzaam bouwen op milieulijst

Special recycling en circulariteit

Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen zijn de meest opvallende wijzigingen in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA/Vamil). Gecombineerd is voor deze regelingen in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar.

Met de MIA/Vamil stimuleert de overheid ondernemers om duurzaam te investeren. In de Milieulijst staan investeringen die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen voor de MIA/Vamil. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Circulair ondernemen

De nieuwe Milieulijst biedt ook veel meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Ook polystyreen

Ook in 2021 kunnen ondernemers voor circulair bouwen weer gebruik maken van de MIA. Op de Milieulijst staan codes voor circulaire utiliteitsgebouwen (code G6100), woningen (code G6102) en circulaire gebouwgevels (code G6105). Verder zijn circulaire producten in de lijst opgenomen zoals bio-asfalt, circulaire keukens, modulaire wandsystemen, circulaire PV-panelen, groene gevels, sportvelden met regenwateropvang en regenwaterinfiltratie en vanaf 2021 ook keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal, isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen, geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal, circulaire vloerbedekkingen en akoestische panelen van schapenwol.

Elektrische bouwmachines

Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder ­stimuleren. Daarom zijn nieuwkomers op de Milieulijst onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector. Hiermee dragen de regelingen bij aan de verduurzaming van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten.

Dakcombinaties

De voorwaarden voor circulaire gebouwen en gebouwen met certificaten worden in 2021 gewijzigd. Ook kunnen ondernemers bij de bouw van een duurzaam industrie­gebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar. Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Zie www.rvo.nl/subsidies-en-financiering/miavamil