Zoeken

Roofs 2021-02-65 'Bedrijfshulpverlening' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

­­Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is bedrijfshulpverlening.

In de loop van de jaren hebben we op het werk al diverse situaties bij de hand gehad waarbij een persoon deskundige hulp nodig had. Van ernstige verwondingen tot hartfalen, van flauwvallen tot botbreuken. Op deze gebeurtenissen zit niemand te wachten, deze zijn er ineens en dan heb je hier maar mee om te gaan. Wat doe je dan in zo’n situatie. Raak je in paniek of komt je oerinstinct naar boven dat je leidt naar het juiste te doen? Je wilt wel helpen, maar hoe?

In veel situaties moet op deskundige hulp gewacht worden, en dan is het zeer gewenst iemand in de buurt te hebben die niet in paniek raakt, het overzicht bewaakt, kan organiseren dat deskundige hulp ter plaatse komt, en die ook nog de eerste hulp kan verlenen. Deze persoon is de bedrijfshulpverlener ook wel BHV’er genoemd, en wordt jaarlijks getraind voor de belangrijkste taken van een BHV’er. Deze taken zijn alarmeren en evacueren in noodsituaties, inroepen van professionele hulp, brand bestrijden en eerste hulp verlenen. Deze training is verder nodig om nieuwe kennis te vergaren, en om de vaardigheden op niveau te houden.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 500 duizend BHV’ers.

Bij ons op het werk hebben wij momenteel dertien BHV’ers, en er staan mensen op de wachtlijst om opgeleid te worden tot BHV’er. Is dit aantal voldoende kun je je afvragen. Het antwoord is niet in één antwoord te vatten. In de Arbowet is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Toch moet je zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Het aantal BHV’ers is maatwerk en hangt af van verschillende factoren. Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende risico’s. Op basis van een RI&E, Risico-Inventarisatie en Evaluatie, zal het aantal BHV’ers bepaald kunnen worden.

Het mooie van bedrijfshulpverlener zijn is dat je iemand kunt helpen, en niet machteloos bent. Daarnaast wordt een bedrijf met BHV’ers veiliger. Zij letten immers meer op gevaren, en zullen deze waar ze zijn ook aankaarten of zelf aanpakken. De kans op ongelukken vermindert significant. Bedrijfshulpverlening is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum, Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen