Zoeken

Roofs 2021-04-18 Rotterdam zoekt pioniers voor de 'gouden combinaties'

Experimentendak

Marktpartijen en startups kunnen zich nu inschrijven met een innovatief idee voor het Experimentendak Rotterdam. De gemeente biedt een podium voor leveranciers, beheerders, eigenaren en kennisinstellingen om kennis en ervaringen te ontwikkelen en te delen, zowel met bewezen als nieuwe concepten. Leveranciers, innovatoren en producenten krijgen de mogelijkheid om nieuwe technologieën hier te plaatsen en te testen. Doel is om investeringen in innovatieve, klimaatadaptieve maatregelen op daken te stimuleren, op te schalen en te versnellen. Rotterdam beschikt over 18,5 km2 dakoppervlak en is daarvoor op zoek naar oplossingen op het gebied van water­berging, meer groen, biodiversiteit, het opwekken van duurzame energie, het tegengaan van hitte stress en circulariteit. De beste (“gouden”) combinaties krijgen een plek op het dak.

Het Experimentendak komt op een gebouw van Stadsbeheer gemeente Rotterdam. Clémentine Mulder, communicatieadviseur voor de gemeente (en voor het Experi­mentendak) licht toe: “Het gebouw is een langwerpige loods die ligt pal aan de afslag Blijdorp aan het Kleinpolderplein. Op dit terrein zijn onder meer Schone Stad en Toezicht en Handhaving van de gemeente gehuisvest. Het is een locatie waar duurzaamheid en circulariteit volop aandacht krijgen. Het dak van de loods is 500 m2 groot en daar is plek voor tien plots van 50 m2, voor elk experiment één. Ter voorbereiding is het hele dak inmiddels beveiligd met een permanent hekwerk en zijn looppaden aangelegd.”

Bestemming

Jingjing Zhao is projectmanager van het Experimentendak en zorgt ervoor dat het procedureel en technisch allemaal werkelijkheid wordt. “Het was na de marktconsultatie even stil rondom het Experimentendak. Corona hielp natuurlijk niet en bouwvergunningen en procedures krijg je er niet zomaar door. Experimentendak valt niet binnen de bestemming ‘bedrijvigheid, dus was herbestemming nodig. Dat gaat lukken, de vergunning krijgt de bestemming ‘experimentendak’, met alle vormen die daar mogelijk zijn. Een bouwinspecteur gaat straks kijken of het past in de afgegeven beschrijving. Zo zie je maar dat je ook voor daken niet zomaar een andere bestemming kan kiezen.”

Typisch dak

Het betreft een vrij lichte dakconstructie die voor het experi­ment niet wordt verstevigd. Zhao: “De belastbaarheid nu is maximaal 110 kilogram per vierkante meter. Dat is niet erg veel, maar is typisch voor het gros van de vele platte daken in Rotterdam. We gaan daarom geen verdere versterking aanbrengen. De oplossingen die hieruit voortkomen zijn dan breed toepasbaar en kunnen worden opgeschaald. Een sociaal dak valt dus al af. We kijken meer naar groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en zonne-energie. Je merkt wel dat het onderwerp enorm leeft. Iedereen vindt het leuk als je erover begint. Dat was tijdens de marktconsultatie ook al het geval. Daar was veel animo voor en ontstonden leuke onderlinge contacten .”

Uitdagingen

De gemeente Rotterdam heeft een aantal grote opgaven, waaronder de klimaat en energie transitie, de woningbouwopgave en het vergroenen en biodiverser maken van de stad. Daken kunnen een bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze vraagstukken. Het Experimentendak draagt hier aan bij. Mulder: “Je wilt specifieke problemen op de meest geschikte manier aanpakken en uiteraard daar waar ze optreden. Dat geldt ook voor daken. In de stad vind je veel gebouwen met betonnen daken, die kun je bijna op jaartal inventariseren. Op industriegebieden zijn de daken vaak minder draagkrachtig. Dit allemaal goed scherp krijgen is een uitdaging. Bovendien zie je met de op gang komende energietransitie steeds meer PV-panelen op daken. Als die er eenmaal liggen kun je er geen andere functie meer op kwijt.” Het multifunctionele dakenprogramma Rotterdam wil functies op de daken zo veel mogelijk te combineren. Dat levert het meeste resultaat op voor de stad.

Groen en blauw

Op 15 maart is de aanmelding voor het Experimentendak geopend . Zhao: “De marktpartijen zijn nu aan zet. Tot 16 april kunnen zij een plan van aanpak indienen. Eind april wordt bekend welke partijen een plek krijgen op het dak. In mei kunnen de eerste pioniers beginnen met de aanleg van hun kavel. Voor wie dat niet redt, geen nood: de komende vijf jaar wordt elk jaar een nieuwe ronde georganiseerd. Ik verwacht vooral veel groene en blauwe dakoplossingen en combinaties. En ik hoop dat er tussen de deelnemers nieuwe samenwerkingen ontstaan. De plannen worden beoordeeld op drie criteria: of ze realistisch zijn, vernieuwend en of ze bijdragen aan een maatschappelijke functie.”

LIFE@Urban Roofs

Experimentendak Rotterdam maakt deel uit van LIFE@Urban Roofs. Dit deels met geld van het LIFE programma van de Europese Unie gefinancierde programma heeft als doel ­ privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctio­nele daken om zo meer kennis te vergaren die investeringen in klimaatadaptatie stimuleren. Een aantal groene daken aan de Robert Fruinstraat, de Peperklip (het langste natuurdak van Nederland op een woongebouw) en het Experimentendak zijn concrete voorbeelden uit het programma.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 16 april 2021, 12.00 uur. Dit kan via www.rotterdam.nl/experimentendak. Het ‘Plan van aanpak en de spelregels en procedure Het Experimentendak’ zijn hier te downloaden.