Zoeken

Roofs 2021-04-58 ZinCo: Urban Climate Roof

Special groendaken en waterberging

Nog steeds staat de hoeveelheid groen in stedelijke gebieden sterk onder druk door meer nieuwe gebouwen en maaiveldverharding. Waar de zon door groen wordt gebruikt als motor voor groei, zorgt het bij ‘dode’ materialen voor opwarming. De hoeveelheid verdamping, en dus verkoeling in stedelijke gebieden daalt daardoor en daarmee ook het welzijn van de bewoners en gebruikers van de stad in periodes van warmte.

“Verdamping is de sleutel tot verkoeling op en in een gebouw”, aldus Michiel van de Bunt van ZinCo. “Uiteraard wordt het koelend vermogen beïnvloed door verschillende factoren, zoals de hoogte van het gebouw, de windrichting en -snelheid en de locatie in de stad. In de zomer kan een stadsboom een verdamping van 300 tot 500 liter water per dag mogelijk maken, mits er voldoende doorwortelbare ruimte en watervoorziening aanwezig is. Dit is voldoende om een luchtvolume van 100x100x100 meter met 3 tot 5°C te koelen. Alleen behaalt een boom zijn maximale verdamping pas als hij volgroeid is en daar gaan jaren overheen.”

Speciale beplanting

Extensieve groendaken met een minimale substraatlaag­dikte hebben een goede verdampingscapaciteit gemeten over het gehele jaar, echter neemt dat in de warme en droge periodes af, maximaal 20-50 liter per dag (per 100 m²). Van de Bunt: “Vaak is het in periodes zelfs nul door het ontbreken van water. Om de verdamping zo groot mogelijk te maken ontwikkelde ZinCo het Urban Climate Roof. Op dit type dak wordt een speciaal samengesteld beplantingsmengsel van vaste planten en kruidachtigen geplant. Allemaal geselecteerd en uitvoerig getest op hun verdampend vermogen. Onder de substraatlaag wordt maximaal water aangevoerd, zodat het dak, in tegenstelling tot extensieve daktuinen, juist in de droge en warme perioden van het jaar optimaal kan verdampen. De maximale verdamping van het Urban Climate Roof kan op­lopen van 700 tot 1000 liter per dag per 100 m², ruim drie maal zoveel als een volgroeide boom. En de beplanting en kruidachtigen behalen hun maximale capaciteit al in het tweede groei­seizoen, soms zelfs al in het eerste seizoen.”

Benutten van meerdere waterstromen

Maar er is meer. Van de Bunt: “Het Urban Climate Roof is in staat om zoveel te verdampen dat het mogelijk is om water uit verschillende waterstromen te verwerken via de daktuin. Het systeem voorziet in een opvanginstallatie zodat ook het grijsafvalwater van het gebouw verdampt kan worden via de daktuin. Hierdoor draagt het gebouw niet alleen bij aan het verwerken van al het regenwater maar ook aan het ontzien van de riolering vanuit het gebouw. Het water wordt opgevangen in een tank en opgepompt naar het dak, zodat er op het dak altijd en maximaal verdampt kan worden. Indien gewenst kan het Urban Climate Roof uitgebreid worden met een weerdata gestuurd systeem en gekoppeld worden aan een irrigatiesysteem voor andere groentoepassingen in, op of om het gebouw.

Het Urban Climate Roof tackelt meerdere problemen waar steden mee geconfronteerd worden en is toepasbaar op grote en kleinere schaal. Op daken waar mensen op uit kunnen kijken is de bonus dat men zicht heeft op mooi, levensvatbaar groen.”