Zoeken

Roofs 2021-04-81 'De Verzuimwegwijzer' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

­­Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is De Verzuimwegwijzer.

Eerstejaarsevaluatie, re-integratie, spoor 1 en 2, plan van aanpak, poortwachterstoets, actueel oordeel, deskun­digenoordeel, probleemanalyse, WIA-aanvraag en ga zo maar door. Bij ziekteverzuim komt er veel op werkgever en werknemer af. Natuurlijk houdt het herstel hen bezig, maar daarnaast krijgen ze te maken met allerlei regels over het doorbetalen van salaris en hervatting van het werk. Helaas is deze wet- en regelgeving, naast bedrijfsspecifieke afspraken, omtrent ziekteverzuim zeer complex. En als klap op de vuurpijl wordt het niet nakomen van al deze regeltjes, ook al is het onbewust, flink beboet.

Als werkgever ben je helaas soms meer bezig met het voldoen aan de regeltjes, dan dat je bezig bent met de zieke werknemer. Een voorbeeld uit eigen archief is het meermaals aanvragen van een deskundigenverklaring terwijl de situatie glashelder is. Zeer jammer, en helaas ook kostbaar voor de werkgever. Je bent immers bezig met toetsen van de regels, en soms moet je ook nog heel lang op de uitkomst wachten waardoor onnodig veel tijd verloren gaat. Het belang van de werknemer, welke het meestal toch al emotioneel moeilijk heeft gezien haar of zijn ongewisse toekomst, staat daar-bij soms echt op een zijspoor.

Om door de bomen het bos te blijven zien en om te gaan met ziekteverzuim en werkhervatting, hebben wij bij Gebr. Janssen opdracht gegeven om De Verzuimwegwijzer te laten schrijven. Deze is afgestemd op het bedrijf en is voorzien van handige tips voor zowel werkgever als werknemer. In De Verzuimwegwijzer lezen ze wat de afspraken zijn en wanneer zij wat moeten doen om zorgvuldig om te gaan met elkander tijdens ziekteverzuim en werkhervatting.

In de Verzuimwegwijzer is te lezen hoe de werknemer zich ziek meldt. Werknemer en werkgever volgen na de ziekmelding het stappenplan. Hierin kunnen zij eenvoudig doorklikken naar infographics met extra informatie per stap. Op verschillende thema’s is meer informatie te vinden in situaties, zoals bij frequent verzuim, vakantie, uitdiensttreding of zwangerschap. Bij complexe vragen over een individuele situatie kan beroep gedaan worden op externe adviseurs onder het kopje ‘Wie kan er helpen’. Alles is gericht op een goede begeleiding tijdens ziekteverzuim en werkhervatting.

De Verzuimwegwijzer is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.