Zoeken

Roofs 2021-05-26 'Fake' website en valse keurmerken

Kijk uit voor nep ­brancheorganisaties!

Al enige maanden staat een website online van De Nederlandse Dakdekkers Bond (DNDB), volgens de eigen website ‘een landelijk opererende vereniging voor dakdekkers en schoorsteenvegers’. Hoewel de website er bedrieglijk echt uitziet, betreft het géén officiële vereniging en de keurmerken waar op de website mee geschermd wordt, bestaan niet.

Al in 2019 kwam de DNDB in het nieuws met een valse brief die in Eindhoven is verspreid, waarin inwoners in ­Eindhoven worden opgeroepen hun daken te laten keuren bij de bond. In de brieven - die uit naam van deze organisatie zijn geschreven - wordt de geadresseerden ook ­voorgehouden dat zij gebruik kunnen maken van een subsidie van de ­gemeente. De gemeente distantieerde zich van deze brieven. De subsidie bestaat niet en de gemeente heeft niks van doen met het initiatief. Tegenover een journalist van het AD stelde ook DNDB niets met de brief te maken te hebben en stelt men dat ‘de naam van de Dakdekkersbond’ zou zijn misbruikt. De betreffende journalist heeft zich destijds beperkt tot het noteren van het antwoord van de organisatie. De neporganisatie is echter nog steeds actief met een website waar veel ‘informatie’ op wordt gegeven en op elke pagina heeft men de mogelijkheid om een offerte of meer informatie aan te vragen door de eigen gegevens in te vullen.

Aanwijzingen

De website is verbazingwekkend compleet en lijkt bijzonder veel op een officiële website, al is het relatief grote aantal taalfouten een indicatie dat er iets niet klopt. Ook zijn er andere aanwijzingen dat het een ‘fake’ website is: men ­pretendeert een lijst met aangesloten dakdekkersbedrijven te presenteren, maar de lijst is afwezig. Het bijgeplaatste landkaartje lijkt inderdaad te wijzen op een landelijke ­dekking, maar wanneer men op de pijltjes klikt, komen er geen namen tevoorschijn.

Niet-bestaande keurmerken

De vereniging beweert te staan voor de bevordering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse dakdekkers en schoorsteenvegers. Er wordt informatie geboden voor klanten, dakdekkers en schoorsteenvegers en ook is er technische informatie beschikbaar, voor de renovatie van (platte en hellende) daken en schoorstenen. De vereniging zegt verder te bemiddelen bij conflicten. Men kan op de website terecht voor ‘FAQ’s’ (veel gestelde vragen), de meest uiteenlopende (waarschijnlijk fictieve) mensen en organisa­ties hebben ­recensies en waarderingen op de website achtergelaten en op elke pagina is er een mogelijkheid om contact op te ­ nemen met de organisatie, voor het aanvragen van een ­offerte, het indienen van een klacht of om lid te worden. Verder staan er drie logo’s op de website van fictieve keurmerken: het zogenaamde ‘Dakdekkerskeurmerk’, het ‘Schoorsteen­vegerskeurmerk’ en het ‘Veilig Dakkeurmerk’. Deze niet ­bestaande keurmerken worden verder nergens toegelicht.

Failliet

Onder ‘contactgegevens’ staat er, naast een 0800-telefoonnummer en een ‘info’-mailadres, een bezoek- en postadres vermeld: Jansdam 2A in Utrecht. Op dat adres staan niet minder dan 120 organisaties ingeschreven. De DNDB staat niet bij de KvK ingeschreven. De website is in eigendom van SVH Dakbeheer. Wie op die naam zoekt op Google, leert dat dit bedrijf inmiddels failliet is en dat er een enorme hoeveelheid klachten over het bedrijf zijn, tot en met het televisie­programma KASSA aan toe.

Roofs heeft ten behoeve van deze publicatie contact gezocht met de DNDB. Bij monde van ‘voorzitter Joris vd Plas’ wordt gesteld dat het om een ‘informele’ vereniging gaat, die daarom geen KvK-nummer heeft. Hij betreurt dat wij een ‘totaal verkeerde indruk van de organisatie’ hebben. Hierop hebben wij bij de organisatie de volgende informatie aangevraagd:

  • Wie zitten in het bestuur en wat is de achtergrond van de bestuursleden?
  • Kunt u ons een lijst van de dakdekkersbedrijven bezorgen die bij de (informele) vereniging zijn aangesloten?
  • Zou u ons wat meer informatie willen doen toekomen over hoe u de kwaliteit van deze bedrijven borgt?
  • De certificaten die u met logo’s op uw website voert zijn ons niet bekend. Welke CI beheert deze certificaten? Op welke normen zijn deze certificaten gebaseerd? En hoe verhouden deze certificaten zich tot erkende keurmerken?

Behalve een herhaaldelijke toezegging dat men ons deze gegevens zo snel mogelijk zal verstrekken, is op deze vragen geen reactie gekomen.

Officiële brancheorganisaties voor de dakenbranche

Bent u op zoek naar de verenigingen in de dakenbranche? Klopt u dan aan bij de erkende branchevereniging voor de dakenbranche. De platte dakenbranche heeft één brancheorganisatie: VEBIDAK. Verder is er de stichting DAKMERK en de opleidingen worden verzorgd door TECTUM. Verder zijn er leveranciersorganisaties zoals ProBitumen en VESP. Voor de hellende dakenbranche worden de respectievelijke rollen vervuld door brancheorganisatie Gebouwschil Nederland (GNL), kwaliteitsorganisatie Stichting DAkmeester en opleidingsorganisatie Stichting OOHD. Er is géén overkoepelende organisatie voor de platte, hellende en schoorsteenvegersbranche actief.

Op websites van individuele dakdekkersbedrijven worden overigens vaak logo’s van de erkende brancheverenigingen en keurmerken gevoerd. Meestal terecht, maar niet altijd. Check daarom altijd op de website van de branchevereniging of kwaliteitsorganisatie zelf of het betreffende dakdekkersbedrijf ook daadwerkelijk bij de vereniging is aangesloten en/of het betreffende keurmerk gevoerd mag worden.