Zoeken

Roofs 2021-05-56 Nieuwslijn Special Daglicht

Agenda

Glasdag
Op donderdag 10 juni 2021 organiseert Eisma Bouwmedia een Glasdag. Glas wordt wel het meest innovatieve bouwmateriaal ­ genoemd. Het materiaal ontwikkelt zich razendsnel en de toepas­singsgebieden al net zo. De Glasdag heeft de voorschrijvende bouw (architecten, adviesbureaus, aannemers) als doelgroepen, maar ook voor de glassector zelf belooft het een leerzame dag te worden. De acht sprekers richten zich op het overdragen van kennis over actuele thema’s in relatie tot het innovatieve karakter, de per­formance en de toepassingen van vlakglas. Kennisoverdracht is doelstelling 1, netwerken doelstelling 2. Het evenement vindt plaats in het AFAS Experience Center (zie artikel Kingspan in deze editie) op 10 juni van 10.00-17.30 uur en omvat een presentatie van AFAS-oprichter Ton van der Veldt, een rondleiding, een lunch en een seminar met acht sprekers die de jongste ontwikkelingen op het gebied van vlakglas behandelen. Deelname: 195 euro (ex BTW). www.glasinbeeld.nl.

Glasstec
Messe Düsseldorf meldt dat de Glasstec die gepland was voor juni 2021is verplaatst naar 20 tot 23 September 2022. Glasstec is de grootste beurs op het gebied van glastechnologie

Niet verduisterende screens voor daklichten

De aanschaf van zonwering is een kostbare aangelegenheid, dit is vooral vanwege de mechanische onderdelen voor het in- en uitrollen van de screens. Zonwering Voorthuis heeft hier over nagedacht en gekeken hoe een efficiënte en betaalbare zonwering bereikbaar kon worden voor een grotere groep ­consumenten. De oplossing: bevestiging met een industriële klittenband. Hierdoor zijn de kosten relatief laag en kan iedereen deze zelf monteren, wat ook veel kosten bespaart. De screens zijn niet verduisterend, halen de schittering uit het licht en kunnen daarom het hele seizoen blijven liggen. In tegenstelling tot de duurdere systemen die bij regen, hagel of storm moeten worden opgerold, kunnen de screens gewoon blijven liggen. www.zonweringvoorthuis.nl

Aluminium buitenzonwering voor daklichten

Nu de zomer in aantocht is zijn bedrijven en particulieren op zoek naar verkoeling in hun bedrijfspand of woning. Om ventilators en airconditioning beter te laten presteren is het belangrijk om de warmtebron tegen te houden. In de meeste gevallen zijn daklichten zoals lichtstraten, lichtkoepels en platdakramen de warmtebron. Een praktische oplossing is de aluminium buitenzonwering van Daklicht Zonwering. De aluminium buitenzonwering brengt verkoeling en maakt tegelijkertijd gefilterde licht­inval mogelijk. Door de aluminium stroken in het zonweringsdoek wordt het directe zonlicht afgeweerd waardoor de warmte wordt gehalveerd. Daarnaast is de aluminium buitenzonwering lichtdoorlatend en wordt fel zonlicht voorkomen. Voor meer informatie over aluminium buitenzonwering op maat: daklichtzonwering.nl.

De witste verf ooit

The Guardian berichtte over een vinding die gepubliceerd is in het tijdschrift ACS Applied Materials & Interface: een extreem witte verf die volgens medeontdekker Prof Xiulin Ruan van Purdue University (VS) een dak van 93 vierkante meter (1.000 vierkante voet) een koelvermogen van 10 kilowatt zou geven, krachtiger dan airconditioners die de meeste huizen gebruiken. Testen hebben uitgewezen dat de verf, die 98% van het zonlicht weerkaatst en ook infrarood licht terug in de ruimte stuurt, oppervlaktes 4,5°C koeler maakt dan de omgevingstemperatuur, zelfs in direct zonlicht. Dit is interessant voor toepassing op daken, waar alternatieve verfsoorten ‘maar’ 80 tot 90% reflecteren en bovendien UV absorberen. Daardoor kunnen deze de oppervlaktetemperatuur nooit lager krijgen dan de omgevingstemperatuur.

Het koelvermogen van de verf is bereikt door bariumsulfaat als pigment te gebruiken (absorbeert geen UV-licht), daar een hoge concentratie van te gebruiken en met pigmentdeeltjes van verschillende grootte. De verf wordt nog uitgebreid getest (onder meer op slijtvastheid op langere termijn) en kan volgens de bedenkers over een of twee jaar op grote schaal beschikbaar komen op de markt.

De verf kan een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van CO2-uitstoot, in dit geval door koelin­stallaties, al hebben experts twijfel over de (milieu)kosten die de winning van grote hoeveelheden barietsulfaat met zich mee brengen. Dat wordt een interessante milieueffectrapportage op wereldschaal.

NRK: tekorten en hoge prijzen grondstoffen

NRK Fabrikanten van rubber en kunststof (eind)producten ervaren ernstige knel­punten in de toelevering van grondstoffen. De problemen startten begin dit jaar en dreigen voort te duren tot diep in de komende zomer. Leveringsproblemen doen zich steeds breder voor: bij bulkgrondstoffen als Polypropyleen, Polyvinylchloride, Polyethyleen en Propyleen Oxide en diverse speciale additieven die unieke eigenschappen aan producten geven en cruciaal zijn in het recept. Deze ernstige marktverstoringen zien we in heel Europa. Het is een symptoom van de structurele disbalans in Europa tussen de eigen productie van en vraag naar bulkgrondstoffen en additieven. Uiteindelijk lijdt ook de eindklant schade door storingen in de aanlevering van (half)fabricaten. Europa is voor rubber en kunststof grondstoffen een netto-importeur, en dus extra kwetsbaar voor marktverstoringen. De NRK adviseert haar lidbedrijven en klanten om waar dat kan en mag in goed overleg over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is steeds vaker een passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen.

Voor grondstoffen als PE, PP, (E)PS, PET en PVC zijn prijsstijgingen tot 50% te zien. Op de spotmarkt worden prijzen gevraagd die tot meer dan het dubbele bedragen ten opzichte van december 2020. De grote prijsstijgingen leiden tot ernstige verstoringen van vraag en aanbod in de markt. Door zulke fluctuerende inkoopprijzen kan de fabrikant aan zijn klant geen prijs van het product afgeven dat op termijn van bijv. twee maanden wordt geleverd. Vervolgens heeft de klant in bouw & infra, verpakkende industrie of automotive en machines (b2b) hetzelfde probleem.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik de Ruijter, directeur beleid en advies van NRK deruijter@nrk.nl of 06 - 2000 4513.