Zoeken

Roofs 2021-05-71 De RI&E voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Aan de basis hiervan staat de wettelijk verplichte RI&E. In de RI&E wordt vastgelegd welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden binnen het bedrijf met zich meebrengen. Ook worden deze risico’s geëvalueerd. Onderzocht wordt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook wordt bekeken hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen worden om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde kern­deskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een ­werkgever gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) maken. Dus ook als er weinig werknemers in dienst zijn. De Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Alhoewel de RI&E wettelijk verplicht is, is deze veel meer dan alleen maar een papieren tijger. Met regelmaat grijpen wij bij ons bedrijf in Beugen terug op de RI&E en zorgen wij ervoor dat onze jaarplannen hierop afgestemd zijn. En om eerlijk te zeggen, kijken we ernaar uit dat na 3 jaar opnieuw verplicht getoetst wordt. Dit geeft toch telkens weer nieuwe inzichten afgestemd op de tijd en regelgeving van dat moment. Wat niet vergeten mag worden is dat als de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf veranderen, dan moet ook de RI&E aangepast worden.

Tip: de RI&E helpt elk bedrijf bij het beheersen van arbeids­risico’s, dus zorg dat deze up to date is.

De RI&E is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum, Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen