Zoeken

Roofs 2021-06-41 Een BOW-tje

special veilig en gezond werken: theo talks

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

U herkent het wel, het VCA waar iedereen al jaren mee doende is. Van een instrument om de bedrijfscultuur te verbeteren is het verworden tot een vast onderdeel van het werk, helemaal geïmplementeerd in de bedrijfs­voering en voorspelbaar voor de uitvoerende medewerkers. Postertje hier, veiligheidspraatje daar, een toolboxmeeting op zijn tijd en een startwerkoverleg bij een nieuwe klus. De mannen en vrouwen op de werkvloer kunnen de procedures inmiddels dromen.

Het aantal ongevallen is teruggedrongen en de meldingen van onveilige situaties en bijna-ongevallen druppelen nog maar mondjesmaat binnen. Sterker nog: na een duidelijke prikkelende opmerking over het uitblijven van meldingen, wil een enkeling in de aansluitende periode maar wat melden om niet helemaal zonder nieuws te zitten. Je moet toch wat, als veiligheidscoördinator.

De weg naar succes, in dit geval veilig en gezond werken, verloopt met vallen en opstaan. Het maakt niet uit of je top­sport bedrijft of dat je een organisatie moet sturen, overal gaat het om Motiveren, Stimuleren en Meten is Weten. Er kan nog zoveel getraind worden en input rondgestuurd, zonder terugkoppeling is het resultaat onbekend. Immers, geen problemen gemeld wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Er zijn altijd personeelsleden die onveilige situaties niet willen melden omdat ze het eng vinden onder het mom van: “we zijn geen verraders” en “als ze het willen weten

komen ze zelf maar kijken”. En laten we eerlijk zijn, het is soms ook eng om te melden. Van het eigen eerste KAF (Kwaliteitsafwijkingsformulier) dat ik invulde in mijn tijd bij Gebr. Kooij, weet ik alleen nog dat ik mij heel bleu voelde om het te doen. Is het niet lullig? Wat zal oude Kooij denken als hij het te zien krijgt? Niet echt stimulerend om dan een KAF op te sturen. Als je dat als projectleider vindt, hoe moet een medewerker van de vloer zich dan voelen? Zeker als hard werken je sterkste kant is en de Nederlandse schrijftaal één van jouw zwakste.

Toch wil en moet je als veiligheidsfunctionaris het personeel scherp houden, want Veilig en Gezond Werken is en blijft een speerpunt binnen de organisatie. Je moet dan te allen tijde het gesprek met de uitvoering blijven houden zonder overmatig in herhaling te treden. Een ik-weet-het-wel-mentaliteit is het laatste waar je op zit te wachten. Zit je in deze situatie, dan is het misschien het moment om een BOW-tje te intro­duceren.

Een BOW-tje? Ja, met een BOW-tje kun je veilig werken weer prikkelend onder de aandacht brengen. Geef de mensen opdracht om het Bewust Onveilig Werken (of het  laten bestaan van onveilige situaties) van anderen te fotograferen en jou te vertellen wat er gaande is. Van anderen op de bouw? Ja, want onveilig werken stimuleren we niet en eigen personeel corrigeren we direct, toch? Zo zijn we geen verraders en kunnen we schaamteloos onveilig werken intern melden. Maak het extra leuk door op de beste inzending een prijsje te zetten.

Met die inzendingen kunt u als veiligheidscoördinator weer aan de slag. U kunt ze weer eens laten zien hoe belangrijk de eigen verantwoording is bij het creëren van een veilige werkplek. Dat veilig werken een tweede natuur moet zijn en niet iets erbij is om even tussendoor te doen. Met het BOW-tje van de maand kan uw Toolbox weer een leerzaam pleziertje worden.

Werk veilig en blijf gezond!

Theo Wiekeraad